Co Polacy myślą o stanie gospodarki w okresie kampanii wyborczej?

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Polacy są w większości zadowoleni ze swojej sytuacji życiowej i finansowej. Sytuację gospodarczą Polski oceniają jednak źle. Aż trzy czwarte respondentów śledzi kończącą się kampanię wyborczą.

 

W sumie 57,3% Polaków jest zadowolonych ze swojej sytuacji życiowej, z czego 8,2% to osoby bardzo zadowolone, a 49,1% raczej zadowolone. W sumie 15,7% ankietowanych wyraża niezadowolenie ze swojej sytuacji życiowej, w tym 44,% jest bardzo niezadowolonych, a 11,3% raczej niezadowolonych. 27,0% pytanych to osoby ani niezadowolone, ani zadowolone.

 

W jakim stopniu jesteś zadowolony/a ze swojej sytuacji życiowej?

 

Co Polacy myślą o stanie gospodarki w okresie kampanii wyborczej?

 

Ze swojej sytuacji finansowej zadowolonych jest w sumie 41,8% Polaków biorących udział w badaniu opinii CBR Biostat. 4,7% respondentów uznaje swoją sytuację za bardzo zadowalającą, a 37,1% za raczej zadowalającą. Niezadowolenie ze swojej sytuacji finansowej wyraża w sumie 28,5% ankietowanych, z czego 8,3% - to bardzo niezadowoleni, a 20,2% raczej niezadowoleni. Wśród odpowiadających 29,7% stanowią osoby które ani nie są zadowolone, ani niezadowolone.

 

W jakim stopniu jesteś zadowolony/a ze swojej sytuacji finansowej?

 

Co Polacy myślą o stanie gospodarki w okresie kampanii wyborczej?

 

 

W sumie 54,4% Polaków, którzy byli uczestnikami badania CBR Biostat, stan polskiej gospodarki ocenia źle. Więcej niż co piąty pytany uznaje stan polskiej gospodarki za bardzo zły, a co trzeci ankietowany ocenia stan gospodarki polskiej raczej źle. Ani źle, ani dobrze kondycję ekonomiczną kraju postrzega 23,2% pytanych. W sumie 22,4% respondentów ocenia stan gospodarki dobrze, z czego tylko 3,7% bardzo dobrze, a 18,7% raczej dobrze.

 

Jak oceniasz stan polskiej gospodarki?

 

Co Polacy myślą o stanie gospodarki w okresie kampanii wyborczej?

 

Wyraźnie gorzej oceniają stan polskiej gospodarki kobiety. W sumie aż 60,6% Polek uznaje stan polskiej gospodarki za zły, z czego zdaniem 23,3% jest on bardzo zły, a 37,3% - raczej zły. Dobrze ocenia stan polskiej gospodarki w sumie 16,4% kobiet, z czego 2,1% bardzo dobrze, a 14,3% raczej dobrze. Z kolei negatywne oceny stanu polskiej gospodarki wyraża 47,6% mężczyzn (z czego 17,8% ocenia stan gospodarki bardzo źle, a 29,8% raczej źle). To różnica trzynastu punktów procentowych. Męska ocena stanu polskiej gospodarki jest wyraźnie częściej optymistyczna – w sumie 28,9% uznają za dobrą (z czego 23,5% raczej dobrą i 5,5% bardzo dobrą). Oceny neutralne wśród kobiet i mężczyzn zbliżone są do średniej dla ogółu.

 

 

Jak oceniasz stan polskiej gospodarki? - krzyżowanie ze względu na płeć

Co Polacy myślą o stanie gospodarki w okresie kampanii wyborczej?

 

 

Ankietowani mieli kłopot z poprawną odpowiedzią na pytanie czy nieco wolniejszy wzrost inflacji rok do roku oznacza równocześnie spadek cen w sklepach. Prawie trzy czwarte respondentów prawidłowo odpowiedziało, że mniejszy wskaźnik inflacji rok do roku do poziomu 8,2% we wrześniu 2023 roku, w porównaniu do wskaźnika inflacji w sierpniu – kiedy wynosił 10,1%, nie oznacza także spadku średniego ogólnego poziomu cen w sklepach. 14,0% respondentów uważa, że spadająca inflacja oznacza równocześnie niższe ceny w sklepach, natomiast 11,4% nie wie jak odpowiedzieć.

 

Zgodnie z szacunkami GUS, inflacja w Polsce we wrześniu wyniosła 8,2% rok do roku, w sierpniu zaś wynosiła 10,1%. Czy spadek inflacji oznacza także spadek cen w sklepach?

 

Co Polacy myślą o stanie gospodarki w okresie kampanii wyborczej?

 

73,1% uczestników październikowego sondażu CBR Biostat śledzi kampanię wyborczą. 26,9% przyznaje, że nie śledzi kampanii wyborczej.

 

Czy śledzisz trwającą kampanię wyborczą?

 

Co Polacy myślą o stanie gospodarki w okresie kampanii wyborczej?

 

Co ciekawe, trwającą kampanię wyborczą śledzą częściej mężczyźni (78,4%) niż kobiety (68,3% deklaracji). Zależność potwierdzono testem Pearsona.

 

Czy śledzisz trwającą kampanię wyborczą? - krzyżowanie ze względu na płeć

Co Polacy myślą o stanie gospodarki w okresie kampanii wyborczej?

 

STOPKA: Sondaż został przeprowadzony od 3 do 7 października 2023 roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® metodą CAWI na reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek grupie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

 


 

Komentarz eksperta

Uczestnicy sondażu, jaki Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat przeprowadziło w najgorętszym okresie poprzedzającym wybory do Sejmu i Senatu RP, w znaczącej większości deklarowali, iż śledzą przebieg kampanii wyborczej. Aż trzy czwarte ankietowanych przyznało, że ich uwagę przyciągnęła kończąca się kampania wyborcza. Zwraca uwagę wyraźnie wyższe zainteresowanie kampanią wśród mężczyzn. Ciekawe czy wysoki odsetek Polaków śledzących walki przedwyborczej przełoży się na frekwencję przy urnach i czy będzie ona wyższa niż w poprzednich wyborach? Cztery lata temu sięgała ona niemal 62 procent. Równie interesujące jest to, czy na decyzje wyborców przełoży się ich ocena stanu polskiej gospodarki lub poziom zadowolenia ze swojej sytuacji życiowej. Widzimy bowiem zaskakującą rozbieżność opinii: Polacy w większości wyrażają zadowolenie ze swojej sytuacji życiowej i finansowej, stan polskiej gospodarki oceniają jednak źle. O ile z osobistej sytuacji finansowej niezadowolony jest więcej niż co trzeci pytany, to negatywnie kondycję krajowej gospodarki widzi dwa razy tyle – w sumie ponad połowa. Na ostatnim odcinku przedwyborczym mam więc kolejne interesujące pytanie, w jaki sposób te odczucia wpłyną na werdykt wyborców?

Dr Sebastian Musioł

 

Realizacja badania:
2023.10.11

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz