Market Research

Bądź o krok przed konkurencją

Zaufaj profesjonalistom z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat.

Sukces wymaga działań opartych na rzetelnej wiedzy pozyskanej od konsumentów. W oparciu o zebrane dane wnioskuje się o przyczynach i tendencjach rozwojowych badanego rynku. Analizy rynku umożliwiają poznanie informacji o kształtowaniu się preferencji zakupowych konsumentów. Dzięki czemu można określić wielkość popytu i podaży oraz ich relację do ceny.

Obszary naszej działalności

Badania Market Research realizujemy za pomocą nowoczesnych narzędzi, takich jak platforma do ankietyzacji SurvGo, czy internetowy panel konsumencki Badanie-Opinii.pl. Dzięki czemu jesteśmy w stanie przeprowadzić badanie ankietowe w 24h!, a także zaprezentować od ręki wyniki w postaci automatycznych raportów. Badania market research to szerokie spectrum możliwości, dlatego oferujemy również tradycyjne metody:

Desk Research
Analiza danych zastanych pozwala na opracowanie dokładnej analizy konkurencji i rynku. Umożliwia na określenie popytu oraz wielkości podaży. Dzięki Desk Research określisz największych graczy na rynku, poznasz ich mocne i słabe strony oraz zrozumiesz preferencje konsumentów. W tej metodzie korzystamy z wielu źródeł danych: NFZ, GUS, ustawy prawne, raporty finansowe, raporty branżowe, bazy przetargów publicznych, czy materiały promocyjne konkurencji.
zobacz więcej
CAWI
Dzięki internetowej realizacji badań CAWI, mogą być one realizowane na dużych grupach respondentów, jednocześnie zachowując anonimowość ankietowanych oraz możliwość równoległego prowadzenia wielu niezależnych pomiarów. Dużą zaletą badania jest stosunkowo niski koszt oraz czas realizacji. Badania możemy realizować na grupie respondentów dostarczonych przez klienta lub korzystając z własnej bazy w panelu konsumenckim - ponad 100 tys. użytkowników!
zobacz więcej
Badania świadomości marki
Znajomość marki to jej kapitał, warto nim efektywnie zarządzać poprzez skuteczne działania oparte o rzetelne prowadzone badania świadomości marki. Badanie świadomości marki opiera się na określeniu stopnia, w jakim konsument rozpoznaje markę oraz jakie kategorie produktów z nią kojarzy. Badane są głównie trzy wskaźniki: świadomość spontaniczna, świadomość wspomagana oraz świadomość TOM.
zobacz więcej
Badania satysfakcji klientów
Wysoki poziom satysfakcji klienta to klucz do poprawy swojej oferty i zwiększenia udziału w rynku. Umożliwiamy badanie satysfakcji klientów w miejscu świadczenia usługi, jak i poprzez badania ankietowe online. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu udostępniamy dla Państwa kompleksową ofertę badań satysfakcji klientów, obejmując zarówno stopień zadowolenia konsumentów, jak i ich opinii oraz lojalności względem marki.
zobacz więcej
CATI
Oferujemy naszym Klientom kompleksowe przygotowanie i realizację badań z wykorzystaniem techniki badań telefonicznych (CATI). Do tego celu wykorzystujemy nasze własne studio telefoniczne z doświadczonymi konsultantami. Odpowiadamy za pełną realizację projektu: od opracowania scenariusza, poprzez dobór grupy docelowej i realizację badania, kończąc na raporcie wynikowym z pełną analizą zebranych danych.
zobacz więcej
Badania segmentacyjne
Segmentacja rynku pozwala prawidłowo określić strategię działań marketingowych na rynku. Badanie pozwala podzielić grupę docelową na segmenty o określonych cechach charakterystycznych (np. demograficznych). Homogeniczne grupy wykazują tożsame potrzeby oraz charakterystyki co pozwala na profilowanie swojej strategii pod poszczególne profile konsumentów.
zobacz więcej

Realizujemy badania rynku:

Ilościowe
 • wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAPI)
 • bezpośrednie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe (PAPI)
 • badania telefoniczne (CATI)
 • ankiety on-line (CAWI)
Jakościowe
 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI), diady i triady
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
Mieszane
 • tajemniczy klient (mystery shopping)
 • analiza desk research
 • analiza SWOT
 • studium przypadku (case study)
To nas wyróżnia

To nas wyróżnia

 • Autorski system badawczy, metodologia dostosowana do potrzeb Klienta, profesjonalne raporty rynkowe.
 • Moderatorzy wywiadów to jednocześnie analitycy i twórcy narzędzi badawczych
 • Własne studio CATI i panel konsumencki Badanie-Opinii.pl
 • Profesjonalnie wyposażone fokusownie
 • Współpraca z czołowymi Ekspertami i KOL.
 • Consulting na każdym etapie badania.

Zobacz nasze badania

Oferta badawcza

Badania kliniczne i obserwacyjne Badania kliniczne
i obserwacyjne
Multichannel w farmacji Multichannel
w farmacji
Market Research Market research
Platformy medyczne Platformy medyczne,
strony www, aplikacje
Analizy statystyczne Analizy statystyczne
Badania naukowe Badania naukowe
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. B+R

Najczęściej zadawane pytania.

Czy analiza SWOT, może okazać się ratunkiem dla przedsiębiorstwa?
Jak najbardziej tak. Analiza SWOT jest bardzo ważna w momencie, kiedy firmie zależy na:
 
 • Przebranżowienia przedsiębiorstwa,
 • Budowaniu solidnych planów strategicznych,
 • Rozpoznania sytuacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
 • Wypracowaniu priorytetowych działań. 
Dzięki niej przedsiębiorstwo będzie mogło obrać dobrą ścieżkę rozwoju oraz kierunek, w którym powinno zmierzać. 
 
Jaki jest średni czas trwania badania w firmie Biostat?
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Czas realizacji badań jest w dużej mierze uzasadniony od wielkości próby badawczej oraz jaki jest poziom skomplikowania badania. 
W większości przypadków sam przebieg ankietyzacji nie powinien zająć naszym specjalistom więcej niż 2 dni.  
 
Co można badać w trakcie projektów market research?
Istnieje kilka sposobów, aby dowiedzieć się, w jakim stopniu określona marka jest znana wśród docelowych klientów:
 • Świadomość wspomagana: badanym przedstawia się listę brandów i prosi o wybranie tych wszystkich, które są im znane. W celu weryfikacyjnym warto uwzględnić odpowiedzi kontrolne, które odnoszą się marek niepowiązanych z produktem,
 • Świadomość spontaniczna: w tym przypadku uczestnik badania jest proszony o wskazanie wszystkich marek, które kojarzą mu się z danym produktem. Respondentowi nie są wskazywane żadne nazwy brandów, spośród których mógłby dokonać wyboru,
 • Świadomość TOM: określa wskaźnik odnoszący się do częstotliwości wskazań określonych marek jako pierwszych z kolei.
 
Zadzwoń do nas Napisz