Badanie Click Tracking programu Medfile®
Producent programu

Respondentom została przedstawiona reklama Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zamieszczona w prasie drukowanej. Respondenci zostali poproszeni o stwierdzenie, kto jest producentem Programu, patrząc na przedstawiony materiał. Badani zdecydowanie najczęściej wskazywali, że producentem zaprezentowanego programu jest Medfile® – największa liczba kliknięć dotyczyła logo umieszczonego w lewym górnym rogu. Zdecydowanie mniej kliknięć odnotowano w odniesieniu do zamieszczonego w dolnym, lewym rogu logo firmy BioStat®.

 

Wskaż nazwę firmy, która jest producentem zaprezentowanego programu.

Wskaż nazwę firmy, która jest producentem zaprezentowanego programu - badanie

 

Wskaż nazwę firmy, która jest producentem zaprezentowanego programu - wynik

Źródło: Badanie własne

 

 

Badanie zostało zrealizowane przez agencję badawczą BioStat w dniach 23-24.04.2019 na  próbie badawczej obejmującej 1000 respondentów powyżej 18 roku życia, zamieszkałych na terytorium Polski. Pomiar zrealizowano przy wykorzystaniu internetowego panelu badanie-opinii.pl.

Realizacja badania:
2019.05.14

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 1000

Zobacz więcej o Medfile®

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

raport badawczy badania rynkowe Click Tracking Medfile wzrost sprzedaży aktywność wzrokowa mapa cieplna sprzedaż wzrost

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zadzwoń do nas Napisz