Badanie Click Tracking programu Medfile®
Producent programu

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Respondentom została przedstawiona reklama Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zamieszczona w prasie drukowanej. Respondenci zostali poproszeni o stwierdzenie, kto jest producentem Programu, patrząc na przedstawiony materiał. Badani zdecydowanie najczęściej wskazywali, że producentem zaprezentowanego programu jest Medfile® – największa liczba kliknięć dotyczyła logo umieszczonego w lewym górnym rogu. Zdecydowanie mniej kliknięć odnotowano w odniesieniu do zamieszczonego w dolnym, lewym rogu logo firmy BioStat®.

 

Wskaż nazwę firmy, która jest producentem zaprezentowanego programu.

Wskaż nazwę firmy, która jest producentem zaprezentowanego programu - badanie

 

Wskaż nazwę firmy, która jest producentem zaprezentowanego programu - wynik

Źródło: Badanie własne

 

 

Badanie zostało zrealizowane przez agencję badawczą BioStat w dniach 23-24.04.2019 na  próbie badawczej obejmującej 1000 respondentów powyżej 18 roku życia, zamieszkałych na terytorium Polski. Pomiar zrealizowano przy wykorzystaniu internetowego panelu badanie-opinii.pl.

Realizacja badania:
2019.05.14

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Zobacz więcej o Medfile®

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

raport badawczy badania rynkowe Click Tracking Medfile wzrost sprzedaży aktywność wzrokowa mapa cieplna sprzedaż wzrost

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz