Badanie Click Tracking programu Medfile®

back Zobacz pozostałe nasze sondaże
Na koniec kwietnia przeprowadziliśmy badanie materiałów informacyjnych i promocyjnych programu dokumentacji medycznej Medfile®. W badaniu udział wzięło 1000 respondentów powyżej 18 roku życia, zamieszkałych na terytorium Polski.
 
Badanie zrealizowano z wykorzystaniem techniki Click Trackingu, która służy przede wszystkim badaniu użyteczności m.in. stron internetowych, grafik lub reklam. Dokonuje się to poprzez pomiar obszarów/elementów danej grafiki, na które respondenci klikają. Dzięki odpowiedniemu sformułowaniu pytań można sprawdzić, np. który z elementów, sloganów reklamowych czy też grafik przyciąga uwagę ankietowanych i w jakim stopniu, a które w ogóle nie wzbudzają zainteresowania.
 
Ankietowani poproszeni zostali o wskazanie elementu, który jako pierwszy przyciągnął ich uwagę. Poniżej przedstawiono ocenianą grafikę przed i po nałożeniu na nią mapy cieplnej inaczej określanej mianem mapy kliknięć. Uwagę respondentów przyciągnęły 3 elementy, które określane są jako „gorące miejsca” bądź też hotspots (kolor czerwony), nieco mniejsze zagęszczenie kliknięć oznaczane jest kolorem żółtym, a jeszcze większe rozproszenie – zielonym. Przejście z koloru zielonego w kolor fioletowy, a następnie niebieski obrazuje malejące zainteresowanie respondentów, co wiąże się jednocześnie z mniejszą liczbą kliknięć w dany element. Obszary cieszące się małym zainteresowaniem określane są jako „zimne miejsca” czy też „cold areas”.
 
Na załączonych rysunkach zestawiono ze sobą grafiki przed i po nałożeniu na nie mapy kliknięć (cieplnej).
 

Realizacja badania:
2019.05.14

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

raport badawczy badania rynkowe Click Tracking Medfile wzrost sprzedaży aktywność wzrokowa mapa cieplna sprzedaż wzrost

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz