Badanie Click Tracking programu Medfile®

Na koniec kwietnia przeprowadziliśmy badanie materiałów informacyjnych i promocyjnych programu dokumentacji medycznej Medfile®. W badaniu udział wzięło 1000 respondentów powyżej 18 roku życia, zamieszkałych na terytorium Polski.
 
Badanie zrealizowano z wykorzystaniem techniki Click Trackingu, która służy przede wszystkim badaniu użyteczności m.in. stron internetowych, grafik lub reklam. Dokonuje się to poprzez pomiar obszarów/elementów danej grafiki, na które respondenci klikają. Dzięki odpowiedniemu sformułowaniu pytań można sprawdzić, np. który z elementów, sloganów reklamowych czy też grafik przyciąga uwagę ankietowanych i w jakim stopniu, a które w ogóle nie wzbudzają zainteresowania.
 
Ankietowani poproszeni zostali o wskazanie elementu, który jako pierwszy przyciągnął ich uwagę. Poniżej przedstawiono ocenianą grafikę przed i po nałożeniu na nią mapy cieplnej inaczej określanej mianem mapy kliknięć. Uwagę respondentów przyciągnęły 3 elementy, które określane są jako „gorące miejsca” bądź też hotspots (kolor czerwony), nieco mniejsze zagęszczenie kliknięć oznaczane jest kolorem żółtym, a jeszcze większe rozproszenie – zielonym. Przejście z koloru zielonego w kolor fioletowy, a następnie niebieski obrazuje malejące zainteresowanie respondentów, co wiąże się jednocześnie z mniejszą liczbą kliknięć w dany element. Obszary cieszące się małym zainteresowaniem określane są jako „zimne miejsca” czy też „cold areas”.
 
Na załączonych rysunkach zestawiono ze sobą grafiki przed i po nałożeniu na nie mapy kliknięć (cieplnej).
 

Realizacja badania:
2019.05.14

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 1000

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

raport badawczy badania rynkowe Click Tracking Medfile wzrost sprzedaży aktywność wzrokowa mapa cieplna sprzedaż wzrost

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zadzwoń do nas Napisz