Tworzenie i weryfikacja bazy danych

Wszystkie dane, które zostaną zebrane w trakcie procesu ich pozyskiwania w swym ostatecznym kształcie mają postać elektronicznych baz danych.

 

Tworzenie iweryfikacja bazy danychTak przygotowany materiał zostaje poddany obróbce statystycznej z zastosowaniem odpowiednich miar i testów. Otrzymane wyniki mogą być także zestawiane między sobą, co znacznie zwiększa możliwości analityczne. Całość prac związanych z obróbką danych prowadzona jest przez zespół doświadczonych analityków.

Dodatkowo, jeszcze zanim z zebranego materiału zostaną przygotowane bazy danych, cały materiał przeznaczony do analizy jest wielokrotnie weryfikowany pod kątem poprawności i kompletności informacji. W zależności od faz badania i technik zbierania danych formy kontroli także różnią się między sobą. Materiał empiryczny jest weryfikowany przez Koordynatora Projektu już na etapie jego zbierania przez ankieterów. Dodatkowo, formą wspomagania bieżących kontroli jest także weryfikacja telefoniczna oraz, szczególnie w przypadku terenowych faz badania, kontrola jakości dokonywana w siedzibie firmy podczas trwania poszczególnych faz badania.

Weryfikowane są także zastosowane narzędzia badawcze. Ich jasność i czytelność sprawdzana jest w trakcie realizacji badań pilotażowych. Całość tych procesów odbywa się przy stałej współpracy z Klientem, tak, że ma on możliwość uczestniczenia w każdym z etapów i przekazywaniu własnych spostrzeżeń. Efektem tej współpracy jest opracowanie spójnej koncepcji dotarcia do respondenta i przezwyciężenia barier w tym zakresie.
Zadzwoń do nas Napisz