Raport końcowy i rekomendacje

Ostatnia część procesu badawczego polega na analizie zebranych danych
i opracowaniu raportu badawczego

 

Raport końcowy i rekomendacjeDodatkowym elementem w wykorzystywanym w raporcie jest analiza SWOT. Jest to identyfikacja mocnych oraz słabych stron przedmiotu badania, jak też wskazanie potencjalnych szans i zagrożeń rozwojowych. Ma ona postać tabeli zbiorczej wraz z opisem wskazanych w niej czynników.

Wyniki badań ilościowych
dostępne w raporcie są standardowo prezentowane w podziale na następujące kategorie:
  • płeć,
  • wiek,
  • wykształcenie,
  • status zawodowy,
  • miejsce zamieszkania.
 
W części przeznaczonej dla podmiotów gospodarczych (społecznych, publicznych) zebrany materiał empiryczny przedstawić można m.in. z podziałem na:
  • lokalizację podmiotu,
  • wielkość podmiotu (zatrudnienia),
  • profil działalności,
  • formę prawną podmiotu.
Uzupełnieniem raportu końcowego jest opracowana na jego podstawie prezentacja multimedialna. Spełnia ona funkcję doskonałego narzędzia informacyjno-promocyjnego, szczególnie na konferencjach i panelach dyskusyjnych.

Opracowany raport końcowy lub jego najistotniejsze elementy mogą także zostać przedstawione w formie publikacji zwartej. Przejrzystość treści i bogate elementy oprawy graficznej dodatkowo zachęcają do zapoznania się z takim wydawnictwem.
Zadzwoń do nas Napisz