Realizacja badania

Proces pozyskiwania materiału badawczego ściśle wiąże się z wykorzystywaną metodą/techniką

 

Realizacja badanSpośród badanej populacji dobierana jest odpowiednia próba badawcza, czyli liczba przebadanych jednostek. Dobrze dobrana próba badawcza gwarantuje reprezentatywność poglądów i zjawisk charakteryzujących badaną populację. Dobór próby najczęściej dokonywany jest w sposób proporcjonalny (liczba podmiotów jest proporcjonalna do udziału określonej grupy w badanej populacji) lub celowy (dobierane są tylko te podmioty, które spełniają określone kryteria).

Za realizację terenowych faz badania odpowiada Koordynator Projektu. Nasza firma dysponuje siatką ankieterów na terenie całego kraju, co gwarantuje szybką i sprawną realizację badania tuż po opracowaniu jego metodologii. Doświadczenie uzyskane w trakcie dotychczas zrealizowanych projektów  służy budowaniu prężnego systemu informacji i komunikacji, który wykorzystujemy w przygotowaniu ankieterów do realizacji każdej z terenowych faz badania. Ankieter pełni w ten sposób nie tylko funkcję badawczą, ale także informacyjną – może rzetelnie przekazywać informacje wskazane przez Klienta.

Wykorzystujemy pełną gamę metod i technik badawczych, zarówno Ilościowych, jak i jakościowych. Dysponujemy własnym studiem CATI, salą fokusową, a także siecią ankieterów i koordynatorów terenowych. Nowoczesna platforma badawcza eCRF.biz będąca autorskim projektem firmy BIOSTAT pozwala na sprawną realizację każdego rodzaju badań.
Zadzwoń do nas Napisz