Z powodu pandemii aż 73,7% Polaków ma utrudniony kontakt z lekarzem. Odsetek ten istotnie rośnie od początku pandemii.

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Już trzy czwarte Polaków ma ograniczony kontakt z lekarzem. Prawie dwie trzecie chciałoby udać się do lekarza specjalisty.

 

Niemal trzy czwarte Polaków odczuwa utrudnienia w bezpośrednich kontaktach z lekarzem – wynika z sondażu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® przeprowadzonego 27 i 28 maja br. To kolejne z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzi BioStat podczas epidemii koronawirusa. Utrudnień nie odczuwa tylko co dziewiąty respondent, natomiast 15,4% uczestników sondażu nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W ciągu trzech miesięcy od wprowadzenia ograniczeń z powodu pandemii, odsetek Polaków, którzy mają problem z uzyskaniem porady lekarskiej wzrósł o 16,7 punktów procentowych. W marcu z utrudnieniami spotkało się 57,0% pacjentów, w kwietniu 63,6%, a w maju dotknęły one już 73,7% Polaków.

 

Wykres 1. Czy odczuwa Pan/i utrudnienia w bezpośrednich kontaktach z lekarzem, w związku z ze stanem epidemicznym w Polsce? (N=1000)

koronawirus telemedycyna

 

 

62,1% uczestników sondażu BioStat® chciałoby w najbliższym czasie skorzystać z pomocy lekarza specjalisty. Potrzeby udania się do lekarza specjalisty nie widzi natomiast 22,5% respondentów, 15,4% nie ma zdania.

 

Wykres 2. Czy w najbliższym czasie chciał(a)by mieć Pan/i możliwość skorzystania z pomocy lekarza specjalisty? (N=1000)

koronawirus telemedycyna

 

 

Więcej niż co trzecia porada lekarska udzielana zdalnie

 

W ostatnim tygodniu maja w sprawach związanych z własnym zdrowiem kontaktowała się z lekarzem ponad 1/3 Polaków. Prawie 2/5 badanych, którzy skorzystali z porady lekarskiej w tym czasie, odbyło wizytę u lekarza rodzinnego w przychodni POZ, zaś 35,6% skorzystała ze zdalnej pomocy lekarskiej. Wizytę w poradni specjalistycznej odbyło w tym czasie kolejne 23,5% ankietowanych. Co dwudziesty respondent skorzystał z nocnej pomocy lekarskiej.

 

Wykres 3. Z jakiej formy porady lekarskiej Pan/i korzystał/a w ciągu ostatnich 7 dni? (N=374)

koronawirus telemedycyna

 

 

Zdalną pomoc lekarską (e-wizytę) za najbezpieczniejszą formę kontaktu z lekarzem w okresie epidemii koronawirusa uznało ponad 2/5 ankietowanych. Wizytę w gabinecie prywatnym za bezpieczną uznaje co piąty pacjent, zaś nieco mniejszy odsetek (15,4%) w przychodni POZ. 6,4% ankietowanych uważa, że żadna z wymienionych form kontaktu z lekarzem nie jest wystarczająco bezpieczna.

 

Wykres 4. Którą formę kontaktu z lekarzem uważa Pan/i w okresie epidemii koronawirusa za najbezpieczniejszą? (N=1000)

koronawirus telemedycyna

 

 

E-recepta najbardziej potrzebna

 

7 na 10 badanych, którzy w ostatnim tygodniu maja skorzystali ze zdalnej opieki lekarskiej, zrobiło to w celu uzyskania e-recepty. Ponad połowa ankietowanych wskazała, że celem e-wizyty było uzyskanie porady, zaś co dziewiąty skorzystał z teleporady by uzyskać przedłużenie e-recepty. E-wizytę związaną z chęcią uzyskania e-zwolnienia odbył co jedenasty respondent.

 

Wykres 5. Cel e-wizyty (N=133)

koronawirus telemedycyna

 

 

Trzy czwarte pacjentów, którzy w ostatnim tygodniu maja odbyli wizytę u lekarza, otrzymało e-receptę. Skierowanie na dalsze badania lub do specjalisty otrzymał co czwarty pacjent, zaś e-zwolnienie uzyskało 15,0% badanych. Zbliżony odsetek ankietowanych po wizycie otrzymał skierowanie na leczenie szpitalne oraz na rehabilitację – odpowiednio: 4,5% i 4,3%. Żadnych dokumentów po odbytej wizycie nie uzyskało 2,7% respondentów.

 

Wykres 6. Dokumenty otrzymane podczas wizyty u lekarza (N=374)

koronawirus telemedycyna

 

 

Za najbardziej potrzebną, w okresie epidemii koronawirusa, usługę telemedyczną największy odsetek respondentów uznał możliwość otrzymania e-recepty – 46,1%. Na drugim miejscu, pod względem liczby wskazań, znalazła się porada telefoniczna, która jest najbardziej potrzebą usługą telemedyczną zdaniem niemal co piątego pytanego. Zbliżony odsetek badanych wskazał na możliwość otrzymania e-zwolnienia oraz możliwość odbycia wideorozmowy z lekarzem – odpowiednio: 10,9% i 10,5%. 4,0% ankietowanych wskazało, że żadna z wymienionych usług telemedycznych nie jest potrzebna.

 

Wykres 7. Które usługi z zakresu telemedycyny uważa Pan/i za najbardziej potrzebne podczas epidemii koronawirusa? (N=1000)

koronawirus telemedycyna

Badanie pod patronatem portalu HaloDoctor.pl

 


Komentarz ekspercki: Rafał Piszczek, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat


Rafał PiszczekPrzedłużające się ograniczenia w dostępie do lekarza dotykają już trzech czwartych Polaków. Pod koniec maja osób potrzebujących porady lekarskiej, lecz napotykających na utrudnienia było prawie o jedną czwartą więcej niż w marcu. Narastający problem ochrony zdrowia sygnalizuje również to, że dwie trzecie Polaków chciałoby skorzystać z porady lekarzy specjalistów. Pod koniec maja więcej niż co trzeci pacjent uzyskał poradę w formie zdalnej - telefonicznie lub internetowo. To, jak widać, nie wystarcza, aby zadbać o zdrowie wszystkim pacjentów. Warto też zwrócić uwagę na to, że dla dwóch piątych respondentów porady zdalne są najbezpieczniejszą formą kontaktu z lekarzem. Na dodatek zdalna porada lekarska umożliwia szybkie uzyskanie e-recepty, czego potrzebę wskazał niemal co drugi uczestnik sondażu.

 

Sondaż „Zachowania konsumentów podczas pandemii SARS-CoV-2” przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® 27 i 28 maja 2020 roku. Badanie zrealizowano metodą CAWI na grupie 1000 Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.

Realizacja badania:
2020.06.05

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Pełna wersja raportu:
Pobierz
Wielkość pliku: 448 KB

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

koronawirus

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz