Badania kliniczne
COVID-19 | Koronawirus

Aktywne badania

Badania kliniczne COVID-19

Odnotowywany, ciągły wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2, spowodował, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię COVID-19.
Walka z epidemią jest obecnie jednym z kluczowych wyzwań stawianych służbie zdrowia.

Polskie władze ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów dotyczących walki z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.
 

Informacje na temat dofinansowania dla niekomercyjnych badań klinicznych znajdują się na stronie Agencji Badań Medycznych
(https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/314,Agencja-Badan-Medycznych-uruchamia-dodatkowe-srodki-na-opracowanie-szczepionki-t.html)

Zasady konkursu Szybka Ścieżka „Koronawirusy” można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
(https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ncbr-przeznacza-200-mln-zl-na-walke-z-koronawirusem-62201/).

Dzięki udziałowi w procesie planowania i realizacji badań COVID‑19 Biostat Centrum Badawczo‑Rozwojowe zdobywa bezcenne doświadczenie. Realizowane przedsięwzięcia mogą mieć ogromny potencjał wdrożeniowy i naukowy. Koordynując współpracę naukowców z przedsiębiorcami zachęcamy do mobilności międzyuczelnianej, międzyinstytutowej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi i komercyjnymi. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania przyczyniły się do zwiększenia szans na odniesienie sukcesu, zarówno na polu naukowym jak i na rynku komercyjnym.

Przebieg Badania Klinicznego

Biostat aktywnie angażuje się w prace badawczo-rozwojowe nad wirusem SARS-CoV-2 wpierając merytorycznie i technologicznie badania kliniczne w następującym zakresie:

Etap 1 - Przygotowanie badania

 •   Konsulting na etapie projektowania badania,
 •   Kompleksowa obsługa statystyczna (ustalanie hipotez, dobór wielkości próby, uzupełnienie sekcji statystycznej w protokole, itp.)
 •   Współpraca z zewnętrznymi Instytucjami i ekspertami
 •   Przygotowanie i/lub konsultacja dokumentacji badania (np. protokół badania, informacja dla pacjenta, formularz świadomej zgody, plan komunikacji, plan monitorowania badania, plan zarządzania badaniem, plan zarządzania danymi, plan analizy statystycznej, itd.)
 •   Przygotowywanie wniosków, zgłaszanie badań do Komisji Bioetycznych i URPL, uzyskiwanie zgód
 •   Rekrutacja Ośrodków
 •   Negocjowanie i kontraktowanie ośrodków i badaczy
 •   Przygotowanie systemu eCRF, strony startowe, baza danych, walidacja, instrukcje
 •   Przygotowanie elektronicznego dzienniczka obserwacji pacjenta
 •   Randomizacja - budowa systemu randomizacyjnego, przygotowanie list randomizacyjnych, system zarządzania dystrybucją leków
 •   Wydruk dokumentacji dla Badaczy i pacjentów
 •   Szkolenia online
 •   Nadzór na prawidłowym przebiegiem badania, zarządzanie projektem.
Przebieg badania klinicznego

Etap 2 - Realizacja badania.

 •   Realizacja wizyt otwierających, monitorujących, zamykających
 •   Raportowanie i sprawozdania
 •   Nadzorowanie pracy Monitorów
 •   Nadzór nad zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych
 •   Rekoncyliacja
 •   Zarządzanie danymi gromadzonymi w eCRF (kontrola jakości danych, czyszczenie bazy danych, zarządzanie kontami użytkowników, itp.)
 •   Obsługa statystyczna badania - interim analysis, tabele, listingi
 •   Rozliczenia z Badaczami i Ośrodkami, realizacja płatności
 •   Zarządzanie i nadzór nad badaniem i zespołem pracującym w badaniu
 •   Helpdesk telefoniczny i mailowy
 •   Utrzymanie i hosting serwera

Etap 3 - Zakończenie badania.

 •   Rozliczenia z Badaczami i Ośrodkami, realizacja płatności
 •   Analizy statystyczne, tabele, listingi
 •   Opracowanie końcowego raportu statystycznego
 •   Czyszczenie i zamykanie bazy danych
 •   Kodowanie medyczne (zgodnie z Meddra)
 •   Archiwizacja dokumentacji i danych
 •   Pomoc w przygotowaniu CSR, publikacji naukowych lub artykułów
Badania kliniczne COVID-19
Zadzwoń do nas Napisz