Badanie użyteczności aplikacji internetowych i stron WWW

W badaniach użyteczności aplikacji internetowych i stron WWW w firmie Biostat eyetracking i clicktracking stosuje się zarówno do określenia sposobów swobodnego poruszania się po materiale wizualnym, jak i do określenia sposobów wykonywania określonych zadań.
W badaniach użyteczności aplikacji internetowych i stron www z wykorzystaniem eyetracking i clicktraking możliwe jest dodatkowe zastosowanie:
 
 • Testów A/B – czyli badań reakcji użytkowników względem różnych wersji aplikacji/ strony www, w celu określenia najbardziej użytecznej i efektywnej.
 • Benchmarking – czyli badań reakcji użytkowników względem innych istniejących – konkurencyjnych aplikacji/ stron www, w celu porównania ich użyteczności i efektywności względem testowanego serwisu.
Badania użyteczności mogą być prowadzone na prototypach aplikacji/ stronn www oraz na apliakcjach/ stronach www będących w użyciu.
Badania aplikacji/ stron www pozwalają na optymalizację interfejsu użytkownika oraz na wyeliminowanie problemów utrudniających uzyskanie zamierzonych efektów biznesowych.
 
W badaniach użyteczności aplikacji internetowych i stron www – względem uczestników badań eyetrackingowych - w firmie Biostat stosuje się również inne narzędzia badawcze, takie jak:
 
 • indywidualny wywiad pogłębiony
 • ankieta oceniająca użyteczność aplikacji/strony www
 
Celem realizacji indywidualnego wywiadu pogłębionego jest uzyskanie wiedzy w zakresie:
 
 • Poziomu trudności wykonania poszczególnych zadań
 • Identyfikacji obszarów trudności oraz przyczyn trudności w poszczególnych obszarach
 • Stopnia wyeksponowania określonych elementów
 • Ilości optymalnych przejść na stronę docelową
 • Elementów przyciągających uwagę (wg deklaracji)
 • Merytorycznej zawartości aplikacji/ strony internetowej
 • Emocji i odczuć związanych z wykonywaniem zadań w aplikacji/ na stronie www
 
Celem ankiety dotyczącej oceny użyteczności aplikacji/ stron www jest uzyskanie wiedzy w zakresie:
 
 • stopnia czytelności i użyteczności określonych elementów aplikacji/ strony www wskazanych przez Zamawiającego
 • sposobu rozmieszczenia odpowiednich elementów
 • czytelności zastosowanej kolorystyki tła i elementów
 • czytelności zastosowanej czcionki
 • czytelności zastosowanych kształtów elementów
 • poziomu trudności wykonania poszczególnych zadań
 • trudności przy wykonywaniu zadań
Badanie eyetracking i clicktracking
Zadzwoń do nas Napisz