Badania eyetracking, clicktracking.

Eyetracking i clicktracking to nowoczesne metody znajdujące zastosowanie w badaniu reakcji użytkowników i konsumentów na dostarczony materiał wizualny. Powyższe metody pozwalają na obiektywizację wiedzy z zakresu postrzegania materiałów wizualnych przez odbiorców, w stosunku do tradycyjnych badań opierających się jedynie na deklaracjach osób uczestniczących w badaniach. W zakresie dokonywania oceny czytelności i użyteczności materiałów wizualnych istotny jest fakt, że znaczna część reakcji odbiorców ma nieuświadomiony przebieg, co sprawia, że nie sposób do nich dotrzeć w badaniach opartych na deklaracjach.

Na czym polega badanie eyetracking?

Eyetracking to badanie umożliwiające dokładne śledzenie ruchu gałek ocznych, pozwalające dowiedzieć się, na jakie elementy materiału wizualnego, w jakiej kolejności oraz przez jaki czas patrzyła osoba badana. Ruch gałek ocznych śledzony jest przez specjalnie zaprojektowaną kamerę o dużym stopniu rozdzielczości, a następnie – przy pomocy odpowiedniego oprogramowania – nanoszony jest na materiał wizualny. W ten sposób generowane są miejsca szczególnej uwagi (fiksacje) oraz linie obrazujące kierunek przemieszczania się wzroku (sakkady).

Na jakie pytania uzyskamy odpowiedźw badaniach eyetracking?

 • Które elementy przyciągają uwagę odbiorców?
 • Które elementy najszybciej przyciągają uwagę odbiorców? (pierwsze fiksacje)
 • Na których elementach odbiorcy skupiają uwagę przez najdłuższy czas? (długość fiksacji)
 • Do jakich elementów powracają odbiorcy?
 • Które elementy pozostają nierozpoznane przez odbiorców?
 • W jakiej kolejności odbiorcy rozpoznają poszczególne elementy materiału? (kierunek saakkad)
 • W jaki sposób odbiorcy poruszają się po materiale? (długość sakkad)

W jaki sposób prezentowane są wyniki w badaniach eyetracking?

Eyetracking
Map fiksacji
przedstawiających ścieżki kolejności i czas oglądania poszczególnych elementów
Eyetracking
Map cieplnych
przedstawiające częstość i czas oglądania poszczególnych elementów przez wszystkich badanych
Eyetracking
Raportu tekstowego
zawierającego interpretację map fiksacji i map cieplnych

Na czym polega badanie clicktracking?

Click tracking to badanie polegające na śledzeniu czynności wykonanych myszką, czyli tzw. „kliknięć”. Badanie pozwala zidentyfikować kliknięcia w określone hiperłącza oraz w miejsca, które nie kierują do innych zakładek.

Eyetracking

Na jakie pytania uzyskamy odpowiedź w badaniach clicktracking?

 • Jakie elementy aplikacji/strony www cieszą się największym zainteresowaniem?
 • W jakich miejscach wskazane jest umieszczenie dodatkowych hiperłączy?
 • W jakim stopniu testowana aplikacja/strona www jest czytelna – czy odbiorca dokonuje poprawnych „kliknięć” w celu dotarcia do określonych informacji?
 • W jaki sposób dokonać modyfikacji aplikacji/ strony www w celu poprawy czytelności określonych elementów?

Przeczytaj jak zwiększyć sprzedaż wykorzystując click tracking

Zastosowanie badań eyetracking i clicktracking w firmie Biostat®.

W firmie Biostat® badania eyetracking stanowią jedną z metod badawczych stosowanych w badaniach:

 • czytelności materiałów reklamowych i opakowań
 • użyteczności aplikacji internetowych i stron www
 • Badania clicktracking wykorzystywane są w badaniach użyteczności aplikacji internetowych i stron www
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Kurpanik
Dr Monika Kurpanik
Dyrektor ds. Badań
Zadzwoń do nas Napisz