Badania Click Tracking.

Badania Click Tracking.

Click Tracking to nowoczesna metoda znajdująca zastosowanie w badaniu reakcji użytkowników i konsumentów na dostarczony materiał wizualny. Metoda pozwala na obiektywizację wiedzy z zakresu postrzegania materiałów wizualnych przez odbiorców, w stosunku do tradycyjnych badań opierających się jedynie na deklaracjach osób uczestniczących w badaniach. W zakresie dokonywania oceny czytelności i użyteczności aplikacji internetowych oraz materiałów wizualnych istotny jest fakt, że znaczna część reakcji odbiorców ma nieuświadomiony przebieg, co sprawia, że nie sposób do nich dotrzeć w badaniach opartych na deklaracjach.

Na czym polega
badanie Click Tracking?

Click Tracking to badanie umożliwiające śledzenie czynności wykonanych myszką, czyli tzw. „kliknięć”. Badanie pozwala zidentyfikować częstotliwość kliknięć w określone obszary grafik oraz rozproszenie tych kliknięć. Dzięki badaniom Click Tracking możliwe jest sprawdzenie reakcji ankietowanych na poszczególne elementy zamieszczane na stronach internetowych, materiałach promocyjnych i pozostałych grafikach.

Realizując badania Click Tracking uzyskasz wiedzę o tym:

 • Które elementy przyciągają uwagę odbiorców?
 • Które elementy pozostają nierozpoznane przez odbiorców lub zbędne?
 • Co sugerują poszczególne elementy materiału?
 • Jakie elementy aplikacji/strony www cieszą się największym zainteresowaniem?
 • W jakich miejscach wskazane jest umieszczenie dodatkowych hiperłączy?
 • W jakim stopniu testowana aplikacja/strona www jest czytelna – czy odbiorca dokonuje poprawnych „kliknięć” w celu dotarcia do określonych informacji?
 • W jaki sposób dokonać modyfikacji aplikacji/ strony www w celu poprawy czytelności określonych elementów?
Realizacja badań clicktracking

W jaki sposób prezentowane są wyniki w badaniach Click Tracking?

Opracowywane raporty zawierają interpretację map cieplnych przedstawiających częstość kliknięć poszczególnych elementów przez wszystkich badanych. Nasze rozwiązanie pozwala również na wygenerowanie map cieplnych dla poszczególnych grup uczestników badania, na podstawie ich charakterystyki (np. płeć, wiek). Obszary o dużym zagęszczeniu kliknięć oznaczane są jako „gorące miejsca”, inaczej hotspots. Największe rozproszenie oznaczane jest kolorem zielonym. Obszary cieszące się małym zainteresowaniem określane są jako „zimne miejsca” czy też „cold areas”.

Przeczytaj, jak zwiększyć sprzedaż wykorzystując Click Tracking

Zastosowanie badań Click Tracking:

Zastosowanie badań clicktracking

Umiejętne zastosowanie badań Click Trackingowych jako uzupełnienia badania rynku czy tworzenia strategii marketingowej umożliwia:

 • Określenie preferencji zakupowych klientów,
 • Analizę zjawisk konsumenckich,
 • Postrzeganie atrakcyjności opakowania przez grupy docelowe,
 • Ocenę efektywności reklamy wśród konsumentów,
 • Badanie konceptów reklamowych,
 • Ocenę konceptów produktów,
 • Poszerzenie diagnozy rynku (poprzez ocenę popularności marek),
 • Uzupełnienie strategii PR marki.

Zleć badanie lub zrealizuj samodzielnie

Badanie Click Tracking to możliwość bieżącego reagowania na działania marketingowe oraz wpływania na kierunek realizacji strategii wizerunkowej marki. Głównym jej atutem jest możliwość badania naturalnych zachowań konsumentów, nie wymagając dużego nakładu czasu oraz kosztów. Badania Click Tracking możesz zlecić naszym doświadczonym ekspertom lub zrealizować samodzielnie w programie do ankiet online.

Stwórz ankietę
Dobierz próbę
Analizuj wyniki

Najczęściej zadawane pytania.

Na co pozwoli Ci wykorzystanie technologi Click Tracking?
 • Określić Twojej marce zainteresowanie produktem oraz na tle marek konkurencyjnych,
 • Ocenić wizerunek wizualny, taki jak: kolorystyka lub układy graficzne 
 • Pozwoli wybrać wariant produktu, który wzbudzi wśród Twoich odbiorców  największe zainteresowanie,
 • Ocenić rzeczywiste zainteresowanie produktem.
 
Czy badanie Click Tracking ma wiele zastosowań?
Jak najbardziej tak. Dzięki niemu możemy przeanalizować, w jaki sposób przebiega aktywność wzrokowa oraz co wpływa na skupienie zainteresowania naszego konsumenta. Odgrywają one istotną rolę w badaniach, zwłaszcza gdy strona wizualna jest kluczowa dla odbioru usługi lub produktu. 
Można powiedzieć, że Click Tracking to możliwość proaktywnego reagowania na działania marketingowe, które w dużym stopniu wpływają na kierunek strategii wizerunkowej marki. 
 
Czy można naszym ekspertom dać do zrealizowania badania Click Tracking?
Oczywiście. Pracownicy firmy Biostat również specjalizują się we wszelkich badaniach marketingowych. Oprócz samego badania można również zamówić dogłębną analizę ich wyników, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz graficzną wersją wyników. 
 
Zadzwoń do nas Napisz