Badanie czytelności materiałów reklamowych i opakowań

Badanie czytelności materiałów reklamowych i  opakowań z wykorzystaniem eyetracking może dotyczyć:

 

Biostat
materiałów wideo
Biostat
reklamy na stronach internetowych
Biostat
reklam prasowych (tekstowych i wizualnych)
Biostat
zdjęć opakowań
W badaniach czytelności materiałów reklamowych – w firmie Biostat – stosuje się również inne metody, takie jak:
 
 • wywiad retrospektywny
 • ankieta oceny czytelności materiałów wizualnych
Badaniom z wykorzystaniem wywiadów retrospektywnych oraz ankiety czytelności materiałów wizualnych poddawane są osoby, które wzięły udział w badaniach eyetrackingowych. Rozwiązanie to pozwala skonfrontować wyniki uzyskane w toku badań behawioralnych oraz w toku badań opartych na deklaracjach, co zwiększa poziom obiektywizacji wniosków.
 
Celem realizacji wywiadu retrospektywnego w ramach badań czytelności materiałów wizualnych jest stwierdzenie:
 
 • Czy dany materiał reklamowy został dostrzeżony na tle innych treści zawartych na określonym nośniku informacji?
 • Jakie elementy materiału reklamowego zostały zapamiętane?
 • Na jakie elementy materiału kierowała wzrok osoba badana (wg deklaracji)
 • Jakie elementy materiału reklamowego były odebrane pozytywnie?
 • Jakie odczucia i emocje pozostawił materiał reklamowy?
 
Celem ankiety dotyczącej oceny czytelności materiałów wizualnych jest określenie:
 
 • stopnia czytelności określonych elementów materiału wizualnego wskazanych przez Zamawiającego
 • stopnia czytelności określonych idei materiału wizualnego
 • sposobu rozmieszczenia odpowiednich elementów
 • czytelności zastosowanej kolorystyki tła i elementów
 • czytelności zastosowanej czcionki
 • czytelności zastosowanych kształtów elementów
Badania eyetracking i clicktracking
Zadzwoń do nas Napisz