Badanie Click Tracking, czyli jak konsumenci postrzegają reklamy

Badanie Click Tracking, czyli jak konsumenci postrzegają reklamy Wybierz kategorię

Wstępne założenia

Badanie Click Tracking jest jedną z najnowszych metod badawczych, jak postrzegają konsumenci materiały wizualne. Pełnią one istotną funkcję począwszy od kwestii opakowania produktu po jego sprzedaż. Przeprowadzenie badania pozwala zaobserwować sposób percepcji grupy docelowej oraz dostosować przekaz do ich potrzeb. Główną zaletą badania jest fakt, że znaczna część reakcji konsumentów ma nieuświadomiony przebieg, przez co nie sposób do nich dotrzeć w badaniach opartych na deklaracjach. Badanie Click Tracking pozwala odpowiedzieć na pytanie:

  • Jakie elementy przyciągają uwagę odbiorców?
  • Jakie elementy są nierozpoznawane przez odbiorców?
  • Do jakich elementów powracają odbiorcy?
  • Na jakich elementach konsumenci skupiają swoją uwagę?

 

Dla jednego z naszych produktów przeprowadziliśmy badanie Click Tracking badanie materiałów informacyjnych i promocyjnych programu dokumentacji medycznej Medfile®. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 1.000 uczestników.

 

Realizacja

Realizacja badania została przeprowadzona w panelu Badanie Opinii, będącego jednym z największych paneli konsumenckich w Polsce. Dzięki odpowiedniemu sformułowaniu pytań można sprawdzić, np. który z elementów, sloganów reklamowych czy też grafik przyciąga uwagę ankietowanych i w jakim stopniu, a które w ogóle nie wzbudzają zainteresowania.

 

Rezultaty

Jako pierwszy etap badania, respondenci zostali poproszeni o wskazanie elementów najbardziej przyciągających uwagę. Użytkownikom przedstawiono materiały prasowe innowacyjnego systemu Medfile®, będącego programem do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Pierwszym i najczęściej wskazywanym elementem była grafika tabletu obrazującego wygląd systemu Medfile®. Wskazuje na to największe skoncentrowanie kliknięć, które jednocześnie rozłożone są równomiernie niemal na całym centralnym obszarze tego elementu. Wskazuje to na największe zogniskowanie uwagi. Drugim dostrzegalnym elementem było hasło zachęcające do założenia konta. Uwaga ankietowanych została głównie skoncentrowana poprzez czerwony kolor, czyli użycie kontrastu i dodatkowe kształtu w grafice. Symbolizuje to element akcji, czyli czynności do której zachęcany jest użytkownik. W celu zwiększenia efektu „wyboldowano” zwrot „darmowe”, co finalnie przykuło uwagę ankietowanych. Rozpoznawali oni również logo programu, które zostało umieszczone w lewym górnym rogu.

 

Elementy grafiki, które zauważyłeś jako pierwsze Badanie Click Tracking

Źródło: Badanie własne.

 

Podczas drugiego etapu badania, respondenci zostali poproszeni o wskazanie elementów najbardziej zbędnych na wizualizacjach graficznych. Jednym z przedstawionych elementów była broszura produktu. Respondenci stwierdzali zbyt dużą liczbę linków www do programu oraz nazwy produktu. Ankietowani nie byli również zainteresowani informacjami odnośnie doświadczenia firmy. Ankietowani uznali również, że nieistotne jest to, czy oferowany system kompatybilny jest z systemem iOS i Android.

 

Trzy elementy na grafice, które uważasz za zbędne Badanie Click Tracking

Źródło: Badanie własne.


 
W badaniu postanowiliśmy również sprawdzić jakie słowa kluczowe wpływają na zainteresowane ankietowanych. Badanym przedstawiono grafikę, na której znajduje się „chmura” słów związanych bezpośrednio z tematyką medyczną. Niskim zainteresowaniem cieszyły się słowa „mobilna”, „iOS”, „Android”, jak i „rejestracja”. Mimo że wyrazy np. „powiadomienia SMS” oraz „kartoteka pacjentów” podkreślone były za pomocą innego koloru, to nie wypłynęło to na zainteresowanie nimi.
 
 
 
Określenia przyciągające uwagę Badanie Click Tracking
 
Źródło: Badanie własne.
 
 

Dlaczego warto korzystać z badania Click Tracking?

Badanie Click Tracking posiada szerokie zastosowanie. Wykorzystanie tej metody badawczej jest przydatne m.in. w badaniu opakowań produktów, ocenie wizerunku marki, wyborze logotypów i log nowych produktów, ocenie projektów i folderów reklamowych, czy tekstu reklamowego. Umiejętne wykorzystanie tej metody pozwala na analizę zjawisk konsumenckich, czy preferencji zakupowych konsumentów. Click Tracking to również okazja do zweryfikowania atrakcyjności opakowania raz efektywności reklamy. Jest również świetnym rozwiązaniem jako uzupełnienie kampanii PR czy diagnozy rynku (np. poprzez ocenę popularności marek). 
 
 
badanie click tracking badania rynkowe badania rynku click tracking case study badania marketingowe case study badania konceptów reklamowych
Zadzwoń do nas Napisz