Tajemniczy klient - Zadanie specjalne

Firma Biostat oferuje wśród swoich usług przeprowadzenia nietypowych badań tajemniczego klienta. Jednym z nich jest badanie dużych firm, fabryk oraz koncernów. Badanie to opiera się na analizie procesu marketingowego, począwszy od uzyskania informacji na temat oferty badanej firmy, do wystosowania prośby o przygotowanie oferty na konkretne zamówienie.

Na potrzeby przeprowadzenia badania tajemniczego klienta wśród pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż produktów/usług firma Biostat oferuje:

  • Stworzenie profilu wiarygodnego klienta. Fikcyjna firma zostaje uwiarygodniona stworzeniem odpowiedniej strony internetowej, zawierającej pełen opis jej produktów, historii, oferty itd. Firma ta charakteryzować się będzie wykorzystaniem produktu/usług firmy Zamawiającego lub związana jest z działalnością firmy w inny sposób.
  • Przeprowadzenie analizy procesu marketingowego jest realizowane poprzez złożenie zamówienia/wystosowania prośby o przygotowanie indywidualnej oferty dla fikcyjnej firmy chcącej korzystać z produktów lub usług. W ramach audytu prowadzony może być kontakt telefoniczny oraz mailowy. Ich ilość oraz częstotliwość jest dostosowana do charakteru zamówienia/przygotowanej oferty.
  • W ramach audytu, firma Biostat oferuje przydzielenie do kontaktu z działem marketingu lub osobami odpowiedzialnymi za sprzedaż usług/produktów odpowiednio przygotowanych oraz wykształconych członków zespołu badawczego, którzy będą mogli w sposób swobodny oraz rzetelny prowadzić rozmowy w tematyce zamówienia oraz oferty. Na potrzeby badań zakładane są nowe numery telefonów oraz przydzielane są one członkom zespołu badawczego, w celu uniknięcia powiązania ich z firma badawczą. Każdy członek zespołu badawczego, który zostanie przydzielony do kontaktu z badaną placówką oraz jej personelem, będzie pozostawał do dyspozycji Zamawiającego w okresie trwania badania. Kontakt mailowy jest prowadzony poprzez indywidualny adres mailowy powiązany z nazwą/profilem fikcyjnej firmy.
  • Badanie tajemniczego klienta przebiega w oparciu o wcześniej przygotowany scenariusz z uwzględnieniem specyfiki firmy oraz jej produktów/usług. Proces tworzenia ankiet oraz scenariuszy wywiadów przebiega w ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu uzyskania jak najbardziej szczegółowych oraz rzetelnych informacji oraz zachowania wiarygodności tajemniczego klienta.
Zadzwoń do nas Napisz