Tajemniczy klient - Banki

Banki
Stan faktyczny 
 • Klient: branża bankowa
 • Ilość banków: 20
 • Rozkład terytorialny: cała Polska
 • Problem: Systematyczny spadek liczby umów zawieranych z bankiem w oddziale;
Cele 
 • Weryfikacja jakości obsługi we wszystkich oddziałach banku;
 • Zbadanie jakości obsługi telefonicznej z konsultantami;
 • Weryfikacja spełniania przez pracowników obsługi stacjonarnej i telefonicznej przyjętych procedur;
 • Ocena wyglądu placówek zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz;
 • Wzrost o 20% liczby zawartych umów bezpośrednio w placówkach banku.
Realizacja 

Badanie metodą Mystery Shopping zostało przeprowadzone w 20 placówkach międzynarodowego banku zlokalizowanych na ternie całej Polski. Bank ten umożliwia zawierania umów o własne produkty finansowe zarówno w oddziale banku, drogą telefoniczną, jak i całkowicie online.

Obszary podlegające badaniu:

 • Procedury dotyczące nawiązywania kontaktu z klientem
 • Procedury dotyczące obsługi w okienkach oddziału
 • Ocena czasu i sposobu reakcji na klienta
 • Procedury dotyczące zapewniania poczucia poufności danych
 • Ocena wizualna placówki
 • Ocena kompetencji pracowników obsługi stacjonarnej i telefonicznej
 • Uprzejmość pracowników
 • Prezentacja stanowisk pracy oraz wygląd pracowników
 • Umiejętność budowania lojalności klienta

Przebieg badania:

 • Wizyty zostały przeprowadzane w regularnych odstępach czasu przez przeszkolonych Tajemniczych Klientów, których cechy były zbieżne z profilem typowego klienta banku;
 • Przebieg wizyt rejestrowano przy użyciu wysokiej klasy sprzętu audio-wizualnego, a także sporządzono fotografie z wizytacji;
 • Zarówno Klient jak i menedżerowie poszczególnych placówek otrzymali dostęp do wyników pomiarów ilościowych i jakościowych, a także mieli możliwość samodzielnego generowania raportów podsumowujących w formie wykresów z wykorzystaniem aplikacji mobilnej;
 • Klient z poziomu platformy online mógł zgłaszać reklamacje i uwagi odnośnie przebiegu poszczególnych wizyt;
Wnioski z badań 
 • Czynnikiem mocno zniechęcającym klientów od zawierania umów bezpośrednio w placówkach banku okazał się długi czas oczekiwania na obsługę na skutek niewłaściwego przestrzegania procedur przez pracowników obsługi;
 • Zanotowano bardzo wiele przypadków braku właściwej reakcji na odwiedzającego placówkę klienta (brak słownego powitania i pożegnania, niski poziom życzliwości oraz brak uśmiechu na twarzy);
 • Spore zastrzeżenia budził zewnętrzny wygląd placówek, a także mało estetyczna prezentacja stanowisk;
 • Tajemniczy Klienci odczuwali niski poziom bezpieczeństwa pod względem udostępnianych danych osobowych oraz dokumentów;
Efekty 
 • Zidentyfikowano liczne nieprawidłowości dotyczące jakości obsługi klienta w placówkach;
 • Na skutek wprowadzonego programu motywacyjnego, o 20% skrócił się średni czas oczekiwania klienta na obsługę w oddziale;
 • W oparciu o wyniki badania, zdecydowano się przeprojektować zewnętrzny wygląd placówek;
 • Zmodyfikowano procedury pod kątem zapewniania klientom poczucia bezpieczeństwa i poufności danych;
 • Wzrost średnio o 15% liczby zawieranych każdego miesiąca umów w oddziale banku.
 • Wypracowanie systemu premiowego dla pracowników, opartego na wnioskach z badań.
Zadzwoń do nas Napisz