Tajemniczy klient - Restauracje

Tajemniczy klient - Restauracje

Monitoring przestrzegania standardów obsługi klienta oraz opracowanie mechanizmu poprawy jakości obsługi klienta w punktach gastronomicznych

 

Stan faktyczny
 • Typ klienta: branża gastronomiczna
 • Liczba miejsc realizacji badań: 8
 • Obszar terytorialny: województwo mazowieckie
 • Problemy: brak wiedzy z zakresu obsługi klienta, niestosowanie się pracowników obsługi do przyjętych standardów; stale zmieniające się standardy obsługi straciły walor obowiązywania

 

Cele
 • określenia zgodności zachowań personelu z podlegającymi stałej modyfikacji standardami obsługi
 • poprawy jakości obsługi poprzez wypracowanie mechanizmu dostosowywania standardów do potrzeb klientów
 • poprawy jakości obsługi poprzez ukształtowanie pożądanych postaw personelu względem zaleceń i wzorców zawartych w standardach obsługi

 

Realizacja
 • W 8 punktach gastronomicznych na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzono długookresowy – 6-miesięczny monitoring przestrzegania standardów obsługi klienta, polegający na wykonaniu 12 – zgodnych z metodologią tajemniczego klienta - obserwacji w każdym punkcie, po dwie w każdym miesiącu.
 • W celu dokonania rejestracji przebiegu obserwacji zastosowano sprzęt nagrywający audio/wideo
 • Dla każdej obserwacji w miesiącu opracowany został odrębny scenariusz i kwestionariusz oceny
 • Zamawiający miał możliwość wglądu do elektronicznej aplikacji z danymi poprzez stronę internetową http://www.cati-system.pl/mystery-shopping
 • Sporządzona została prezentacja wyników, zawierająca ilościowe i jakościowe dane, wnioski oraz rekomendacje
 • Zorganizowany został warsztat dla managerów z zakresu modyfikacji standardów obsługi
 • Zorganizowane zostało szkolenie dla pracowników obsługi klienta z zakresu motywacji do przestrzegania standardów, oczekiwanych efektów standardów

 

Efekty
 • Wypracowano procedurę rozpoznawana potrzeb i preferencji klientów w zakresie rodzaju dań i diety
 • Wypracowano odpowiednie względem potrzeb klientów warianty postępowania przy przedstawianiu oferty
 • Wypracowano procedurę modyfikacji standardów, z wykorzystaniem bezpośrednich informacji od klientów oraz informacji zwrotnych od personelu
 • Wypracowano dodatkowy moduł strony internetowej firmy, umożliwiający zamieszczanie bieżących wskazówek dla pracowników obsługi oraz opiniowanie efektów stosowania się do zaleceń
Oferta Badań Tajemniczego Klienta
tajemniczy klient restauracja badanie rynku
Copyright© 2023 Biostat
Cookies