Wiedza Polaków na temat leków i suplementów diety

Rynek farmaceutyczny przeżywa swój rozkwit, a na każdym kroku możemy natknąć się na reklamy zarówno leków, jak i wspomagających leczenie suplementów diety - dlatego też postanowiliśmy przyjrzeć się wiedzy Polaków na temat preparatów, które na co dzień mogą zakupić w aptece.

Badanie zrealizowaliśmy w dniach 13-18 kwietnia 2017 roku na reprezentatywnej próbie badawczej obejmującej 804 respondentów, którzy mieli okazję wypowiedzieć się na temat:

  • odróżniania leków wydawanych bez recepty (OTC), leków sprzedawanych na receptę (Rx) i suplementów diety;
  • znajomości spontanicznej i wspomaganej dostępnych na rynku marek leków OTC/Rx i suplementów diety;
  • wiedzy z zakresu przedmiotowych preparatów oraz źródeł, z których Polacy wiedzę tę czerpią;
  • stosowalności suplementów diety.

Badanie zrealizowano przy wykorzystaniu panelu internetowego - panel Badanie Opinii to ogólnopolska platforma internetowa, gromadząca tysiące polskich konsumentów i klientów firm z różnych branż produkcyjnych i usługowych. Dzięki rozbudowanej i silnie zdywersyfikowanej bazie potencjalnych respondentów oraz zastosowanym rozwiązaniom programistycznym, stwarza on możliwość m.in. cyklicznego badania preferencji i zwyczajów zakupowych, a także postrzegania marek przez różne grupy konsumentów.

Próba badawcza

W badaniu panelowym udział wzięło 804 respondentów.

Wyraźną większość wśród badanych (50,6%) stanowiły osoby mające co najmniej 46 lat, z kolei co piąty respondent deklarował przynależność do grupy wiekowej 34-45 lata. Mniejszy udział w próbie mieli badani z przedziału 25-33 lat (19,1%) oraz młodsi (10,1%).

Prawie połowa (47,3%) respondentów legitymowała się wyższym wykształceniem. Spory odsetek badanych stanowiły też osoby o wykształceniu średnim (42,3% próby).

W ramach pytań metrycznych nie wszyscy respondenci zgodzili się (lub byli w stanie) wskazać dochód, jaki uzyskuje ich gospodarstwo domowe w przeliczeniu na jedną osobę. Największy udział w próbie uzyskali respondenci, w przypadku których przedmiotowy dochód wynosił od 1 000 do 2 000 złotych. Praktycznie co trzeci badany zamieszkiwał natomiast gospodarstwo, w którym dochód w przeliczeniu na osobę plasował się w przedziale 2 000 - 3 000 złote. W nawiązaniu do ww. deklaracji dochodowych podkreślić należy, że większość respondentów (70,4%) to osoby, które w czasie badania wykazywały aktywność zawodową.

Dokonując zakupu leków w aptece wyraźna większość biorących udział w badaniu panelistów (78,2%) kieruje się zaleceniem lekarza. Blisko połowa respondentów zwraca przy tym także uwagę na cenę leku, zaś 43,6% badanych posiłkuje się opinią/rekomendacją farmaceuty.

Realizacja badania:
2017.04.18

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 804

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

badania leki suplementy diety wiedza na temat leków wiedza na temat suplementów badania na temat suplementów

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zadzwoń do nas Napisz