eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Wiedza Polaków na temat leków i suplementów diety

Realizacja badania:
2017.04.18

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 804

Dostępne formaty:

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Kurpanik

Dr Monika Kurpanik

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

Rynek farmaceutyczny przeżywa swój rozkwit, a na każdym kroku możemy natknąć się na reklamy zarówno leków, jak i wspomagających leczenie suplementów diety - dlatego też postanowiliśmy przyjrzeć się wiedzy Polaków na temat preparatów, które na co dzień mogą zakupić w aptece.

Badanie zrealizowaliśmy w dniach 13-18 kwietnia 2017 roku na reprezentatywnej próbie badawczej obejmującej 804 respondentów, którzy mieli okazję wypowiedzieć się na temat:

  • odróżniania leków wydawanych bez recepty (OTC), leków sprzedawanych na receptę (Rx) i suplementów diety;
  • znajomości spontanicznej i wspomaganej dostępnych na rynku marek leków OTC/Rx i suplementów diety;
  • wiedzy z zakresu przedmiotowych preparatów oraz źródeł, z których Polacy wiedzę tę czerpią;
  • stosowalności suplementów diety.

Badanie zrealizowano przy wykorzystaniu panelu internetowego - panel Badanie Opinii to ogólnopolska platforma internetowa, gromadząca tysiące polskich konsumentów i klientów firm z różnych branż produkcyjnych i usługowych. Dzięki rozbudowanej i silnie zdywersyfikowanej bazie potencjalnych respondentów oraz zastosowanym rozwiązaniom programistycznym, stwarza on możliwość m.in. cyklicznego badania preferencji i zwyczajów zakupowych, a także postrzegania marek przez różne grupy konsumentów.

Próba badawcza

W badaniu panelowym udział wzięło 804 respondentów.

Wyraźną większość wśród badanych (50,6%) stanowiły osoby mające co najmniej 46 lat, z kolei co piąty respondent deklarował przynależność do grupy wiekowej 34-45 lata. Mniejszy udział w próbie mieli badani z przedziału 25-33 lat (19,1%) oraz młodsi (10,1%).

Prawie połowa (47,3%) respondentów legitymowała się wyższym wykształceniem. Spory odsetek badanych stanowiły też osoby o wykształceniu średnim (42,3% próby).

W ramach pytań metrycznych nie wszyscy respondenci zgodzili się (lub byli w stanie) wskazać dochód, jaki uzyskuje ich gospodarstwo domowe w przeliczeniu na jedną osobę. Największy udział w próbie uzyskali respondenci, w przypadku których przedmiotowy dochód wynosił od 1 000 do 2 000 złotych. Praktycznie co trzeci badany zamieszkiwał natomiast gospodarstwo, w którym dochód w przeliczeniu na osobę plasował się w przedziale 2 000 - 3 000 złote. W nawiązaniu do ww. deklaracji dochodowych podkreślić należy, że większość respondentów (70,4%) to osoby, które w czasie badania wykazywały aktywność zawodową.

Dokonując zakupu leków w aptece wyraźna większość biorących udział w badaniu panelistów (78,2%) kieruje się zaleceniem lekarza. Blisko połowa respondentów zwraca przy tym także uwagę na cenę leku, zaś 43,6% badanych posiłkuje się opinią/rekomendacją farmaceuty.

1.    Nota metodologiczna. 3

2.    Charakterystyka próby badawczej. 3

3.    Wyniki badania. 7

3.1.      Rozróżnienie leków Rx/OTC i suplementów diety. 7

3.2.      Znajomość marek leków RX/OTC oraz suplementów diety. 10

3.3.      Wiedza na temat leków RX/OTC oraz suplementów diety i jej źródła. 12

3.4.      Stosowanie suplementów diety. 15

4.    Wnioski 19

5.    Spis rysunków i tabel. 21

 

SPIS RYSUNKÓW I TABEL


Rysunek 1. Charakterystyka respondentów ze względu na płeć (N=804)    3
Rysunek 2. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek (N=804)    4
Rysunek 3. Charakterystyka respondentów ze względu na wykształcenie (N=804)    4
Rysunek 4. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym (N=804)    5
Rysunek 5. Charakterystyka respondentów ze względu na podejmowanie pracy zawodowej (N=804)    6
Rysunek 6. Charakterystyka respondentów ze względu na czynniki na jakie zwracają uwagę przy zakupie leków w aptece (N=804)    6
Rysunek 7. Znajomość skrótów Rx/OTC (N=804)    7
Rysunek 8. Stopień w jakim respondenci zgadzają się z podstawowymi stwierdzeniami dot. leków Rx/OTC i suplementów diety (N=804)    13
Rysunek 9. Stosowanie suplementów diety przez respondentów (N=804)    16
Rysunek 10. Środki z jakich korzystają respondenci (N=804)    18

Tabela 1. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym - podstawowe parametry dochodu (N=750)    5
Tabela 2. Znajomość respondentów z zakresie skrótów Rx/OTC - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    7
Tabela 3. Znaczenie skrótu Rx w opinii respondentów (N=217)    8
Tabela 4. Znaczenie skrótu OTC w opinii respondentów (N=217)    8
Tabela 5. Główne cechy wyróżniające środki typu Rx w opinii respondentów (N=804)    8
Tabela 6. Główne cechy wyróżniające środki typu OTC w opinii respondentów (N=804)    9
Tabela 7. Główne cechy wyróżniające środki typu suplementy diety w opinii respondentów (N=804)    9
Tabela 8. Przykłady znanych respondentom leków Rx (N=804)    10
Tabela 9. Przykłady znanych respondentom leków OTC (N=804)    11
Tabela 10. Przykłady znanych respondentom suplementów diety (N=804)    12
Tabela 11. Stopień w jakim respondenci zgadzają się z podstawowymi stwierdzeniami dot. leków Rx/OTC i suplementów diety - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    13
Tabela 12. Źródła informacji na temat leków Rx, z których korzystają respondenci (N=804)    14
Tabela 13. Źródła informacji na temat leków OTC, z których korzystają respondenci (N=804)    14
Tabela 14. Źródła informacji na temat suplementów diety, z których korzystają respondenci (N=804)    15
Tabela 15. Stosowanie suplementów diety przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    16
Tabela 16. Znane respondentom marki suplementów diety (N=804)    17
Tabela 17.  Środki z jakich korzystają respondenci - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    18

Rozróżnienie leków Rx/OTC i suplementów diety
Znajomość marek leków RX/OTC oraz suplementów diety
Wiedza na temat leków RX/OTC oraz suplementów diety i jej źródła
Stosowanie suplementów diety

chcesz otrzymywać informacje o bieżących raportach – zapisz się
Zadzwoń do nas Napisz