Wiedza Polaków na temat leków i suplementów diety

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Rynek farmaceutyczny przeżywa swój rozkwit, a na każdym kroku możemy natknąć się na reklamy zarówno leków, jak i wspomagających leczenie suplementów diety - dlatego też postanowiliśmy przyjrzeć się wiedzy Polaków na temat preparatów, które na co dzień mogą zakupić w aptece.

Badanie zrealizowaliśmy w dniach 13-18 kwietnia 2017 roku na reprezentatywnej próbie badawczej obejmującej 804 respondentów, którzy mieli okazję wypowiedzieć się na temat:

  • odróżniania leków wydawanych bez recepty (OTC), leków sprzedawanych na receptę (Rx) i suplementów diety;
  • znajomości spontanicznej i wspomaganej dostępnych na rynku marek leków OTC/Rx i suplementów diety;
  • wiedzy z zakresu przedmiotowych preparatów oraz źródeł, z których Polacy wiedzę tę czerpią;
  • stosowalności suplementów diety.

Badanie zrealizowano przy wykorzystaniu panelu internetowego - panel Badanie Opinii to ogólnopolska platforma internetowa, gromadząca tysiące polskich konsumentów i klientów firm z różnych branż produkcyjnych i usługowych. Dzięki rozbudowanej i silnie zdywersyfikowanej bazie potencjalnych respondentów oraz zastosowanym rozwiązaniom programistycznym, stwarza on możliwość m.in. cyklicznego badania preferencji i zwyczajów zakupowych, a także postrzegania marek przez różne grupy konsumentów.

Próba badawcza

W badaniu panelowym udział wzięło 804 respondentów.

Wyraźną większość wśród badanych (50,6%) stanowiły osoby mające co najmniej 46 lat, z kolei co piąty respondent deklarował przynależność do grupy wiekowej 34-45 lata. Mniejszy udział w próbie mieli badani z przedziału 25-33 lat (19,1%) oraz młodsi (10,1%).

Prawie połowa (47,3%) respondentów legitymowała się wyższym wykształceniem. Spory odsetek badanych stanowiły też osoby o wykształceniu średnim (42,3% próby).

W ramach pytań metrycznych nie wszyscy respondenci zgodzili się (lub byli w stanie) wskazać dochód, jaki uzyskuje ich gospodarstwo domowe w przeliczeniu na jedną osobę. Największy udział w próbie uzyskali respondenci, w przypadku których przedmiotowy dochód wynosił od 1 000 do 2 000 złotych. Praktycznie co trzeci badany zamieszkiwał natomiast gospodarstwo, w którym dochód w przeliczeniu na osobę plasował się w przedziale 2 000 - 3 000 złote. W nawiązaniu do ww. deklaracji dochodowych podkreślić należy, że większość respondentów (70,4%) to osoby, które w czasie badania wykazywały aktywność zawodową.

Dokonując zakupu leków w aptece wyraźna większość biorących udział w badaniu panelistów (78,2%) kieruje się zaleceniem lekarza. Blisko połowa respondentów zwraca przy tym także uwagę na cenę leku, zaś 43,6% badanych posiłkuje się opinią/rekomendacją farmaceuty.

Realizacja badania:
2017.08.04

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 804

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

badania leki suplementy diety wiedza na temat leków wiedza na temat suplementów badania na temat suplementów

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz