Wiedza Polaków na temat leków i suplementów diety
Wiedza na temat leków RX/OTC oraz suplementów diety i jej źródła

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Śledząc obeznanie respondentów z ujętą w badaniu problematyką, przedstawiono im szereg stwierdzeń nt. leków Rx/OTC oraz suplementów diety. Zadaniem panelistów było zadeklarować czy zgadzają się z poszczególnymi wskazaniami. Zabieg ten pozwolił wykazać, iż badani najbardziej podzielają stwierdzenie, że stosowanie leków typu OTC winno być poprzedzone konsultacją lekarską. Prawie, co trzeci respondent uważa, że leki typu OTC zawierają te same substancje czynne, co leki typu Rx (jednak w mniejszych dawkach) oraz że leki typu OTC wpisują się w katalog suplementów diety.

Z przedstawianymi w ramach pytania ankietowego stwierdzeniami relatywnie częściej zgadzali się mężczyźni, a także respondenci w wieku poniżej 46 lat.

Istotny aspekt z punktu widzenia znajomości produktów dostępnych na rynku leków/suplementów diety wynika ze źródła informacji, którymi posiłkują się badani w zakresie konkretnych preparatów. Jak się okazało, kluczową wiedzę na temat leków Rx badani paneliści pozyskują od swojego lekarza. Nieocenionym źródłem informacji jest w tej materii także Internet.

O ile lekarz stanowił dla badanych zasadnicze źródło informacji na temat leków Rx o tyle w zakresie leków typu OTC niezbędnej wiedzy pozyskują oni za pośrednictwem Internetu, po opinię farmaceuty lub lekarza sięgają z kolei dopiero w dalszej kolejności.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku leków typu OTC, podstawowe źródło informacji respondentów w zakresie suplementów diety stanowią zasoby internetowe oraz wiedza farmaceutów.

Realizacja badania:
2017.08.04

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 804

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

badania leki suplementy diety wiedza na temat leków wiedza na temat suplementów badania na temat suplementów

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz