Zaszczepieni Polacy nie zgłaszają NOP-ów

back Zobacz pozostałe nasze sondaże
  • 26,7% zaszczepionych uczestników sondażu po przyjęciu szczepionki odczuwało jakieś skutki uboczne.
  • Trzy czwarte z odczuwających NOP (niepożądane odczyny poszczepienne) nie zgłasza tego lekarzowi.
  • Już  77,4% zaszczepionych chce przyjąć trzecią dawkę.
  • 94,9% zaszczepionych dorosłych Polaków nie żałuje swej decyzji o szczepieniu.
  • Ponad dwie trzecie Polaków uznaje wysiłki medyków w zwalczaniu pandemii za skuteczne.
  • Zdaniem prawie 2/3 ankietowanych ceny towarów i usług będą gwałtownie rosły w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

 

Podobnie, jak przed miesiącem, reprezentatywną pod względem wieku i płci grupę 1000 dorosłych Polaków Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat zapytało o to jak oceniają dotychczasowe wysiłki w zwalczaniu pandemii – zarówno instytucjonalne, jak indywidualne. Uczestnicy sondażu najbardziej doceniają zaangażowanie medyków, przy czym odsetek pozytywnych opinii wzrósł w ciągu miesiąca o 4,1 pp. W sumie już więcej niż dwie trzecie ankietowanych uznaje wysiłki medyków za skuteczne, z czego co czwarty za zdecydowanie skuteczne. Na podobnym poziomie utrzymuje się uznanie dla skuteczności przedsiębiorców, za to wyraźnie gorzej oceniane są wysiłki współobywateli – odsetek negatywnych opinii wzrósł o 4 pp do 37,1%. Polacy najbardziej krytyczni są wobec wysiłków rządu RP (w sumie 45,0% opinii negatywnych) oraz samorządów (chociaż 31,1% opinii negatywnych to w sumie o 2,6 pp mniej niż przed miesiącem). Skuteczność działań instytucji międzynarodowych w zwalczaniu pandemii docenia w sumie 37,0%, a przeciwnego zdania jest 25,2% uczestników sondażu.

 

wrzesień 2021:

sondaż covid

 

sierpień 2021:

sondaż covid

 

Nieznacznie wzrosła liczba dorosłych Polaków, którzy szanse „powrotu do normalności” widzą dopiero w perspektywie kilku lat (do 33,6% z 31,6% w sierpniu). Na powrót do normalności w ciągu roku liczy 23,2 % respondentów (21,6% w sierpniu), w ciągu kilku miesięcy – podobnie jak miesiąc temu – 14,2%. Wzrósł za to odsetek ankietowanych, którzy wierzą w szybkie pokonanie pandemii, w ciągu kilku tygodni – do 4,5% (z 3,6%).  Mniej jest ponadto tych, którzy uważają, że powrót do normalności nie nastąpi nigdy (obecnie 16,7%, a 18,3% przed miesiącem). Co ciekawe, 7,8% uważa, że powrót do normalności już nastąpił (10,7% w sierpniu).

 

wrzesień 2021:

sondaż covid

 

sierpień 2021:

sondaż covid

 

Wśród uczestników wrześniowego sondażu BioStat 57,6% stanowiły dorosłe osoby zaszczepione, a kolejnych 3,5% oczekuje na drugą dawkę. 38,9% ankietowanych nie zaczepiło się dotychczas.

 

sondaż covid

 

Chociaż 69,3% ankietowanych zaszczepiło się już lub zapisało na szczepienie, kolejnych 8,2% respondentów ma zamiar zaszczepić się przeciw koronawirusowi, to aż 22,5% zapytanych twierdzi, że nie ma zamiaru przyjąć szczepionki przeciw COVID-19.

 

sondaż covid

 

Tych, którzy nie chcą się zaszczepić zapytano więc o powody takiej decyzji. Najczęściej – aż 64,9% przeciwników szczepień – wskazywali oni obawę przed skutkami ubocznymi. Co ciekawe, wśród kobiet obawy te zgłasza prawie ¾ respondentek, podczas gdy wśród mężczyzn tylko 52,0%. Co drugi niechętny wobec szczepień (52,2%) nie wierzy w skuteczność szczepionki, przy czym 56,5% kobiet i 46,4% mężczyzn. 48,2% w grupie niechętnych uważa, że szczepionka nie ochroni przed kolejnymi wariantami koronawirusa, Z kolei wśród 21,7% którzy nie wierzą w pandemię częściej chodzi o mężczyzn (29,0%) niż o kobiety (16,3%).

 

sondaż covid

 

Zastanawiające, że tylko 43,7% rodziców dzieci w wieku powyżej 12 lat zamierza je zaszczepić przeciw koronawirusowi. Nadal aż 36,1% nie ma takiego zamiaru, natomiast 20,2% pozostaje niezdecydowanymi.

 

sondaż covid

 

Tym razem uczestnicy sondażu BioStat zostali zapytani o powody, dla których się zaszczepili. Najczęściej (73,5% odpowiedzi) wskazywano na obawę przed zachorowaniem na koronawirusa. 62,0% zaszczepionych zrobiło to, co uważa za konieczne dla zwalczania pandemii, zaś motywacją 56,1% była obawa o zdrowie bliskich. 27,7% chce bez ograniczeń korzystać z usług (np. z restauracji), 20,7% chciało wyjechać na wakacje, a 14,9% - wziąć udział w imprezach. Zaszczepiło się, aby nie stracić pracy 8,2% osób w tej grupie.

 

sondaż covid

 

Wśród zaszczepionych uczestników sondażu 26,7% stwierdziło, że po przyjęciu szczepionki odczuwali skutki uboczne (działania niepożądane).

 

 

sondaż covid

 

Tylko co czwarty z odczuwających NOP, czyli niepożądany odczyn poszczepienny, zgłosił ten fakt lekarzowi.

 

sondaż covid

 

Niemal 2/3 odczuwało łagodne NOP. 29,2% twierdzi, że skutki uboczne po szczepieniu były poważne, zaś 5,7% nie wie, jaki miały charakter.

 

sondaż covid

 

94,9% zaszczepionych nie żałuje swej decyzji, natomiast 5,1% żałuje decyzji o zaszczepieniu.

 

sondaż covid

 

Gotowość przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciwkowidowej (tzw. „trzeciej dawki”) – oczywiście kiedy będzie to możliwe – deklaruje już 77,4% respondentów. Wyraźnie bardziej zainteresowani są mężczyźni (82,5%) niż kobiety (72,6%).

 

sondaż covid

 

Im starsi respondenci, tym częściej zainteresowani są przyjęciem dawki przypominającej. Najliczniej trzecią dawką szczepienia zainteresowani są ankietowani w wieku powyżej 55 lat (81,3%), podczas gdy największą grupę nie zamierzających się szczepić po raz trzeci odnotowano w grupie wiekowej od 18 do 24 lat (42,8%).

 

sondaż covid

 

Poradę lekarza podczas pandemii najłatwiej jest uzyskać zdalnie w formie teleporady (56,3% wskazań). Co piąty respondent uważa, że podczas pandemii dostęp do lekarza w przychodni POZ jest łatwiejszy, podczas gdy 56,2% – że trudniejszy. Wyraźnie trudniejsze w okresie pandemii są leczenie szpitalne (62,9%), planowe zabiegi (62,0%), wizyty u specjalisty w gabinecie (61,9%), a także rehabilitacja (60,6%), a nawet leczenie ambulatoryjne (55,3%).

 

sondaż covid

 

W ciągu najbliższych trzech miesięcy zdaniem prawie 2/3 ankietowanych ceny towarów i usług będę gwałtownie rosły, a kolejnych 29,0% spodziewa się wzrostu cen w niewielkim stopniu. 5,8% liczy na to, że ceny zatrzymają się na obecnym poziomie. Tylko 1,5% liczy na spadek, choć nie liczą na powrót do cen sprzed roku. Radykalny spadek cen przewiduje zaledwie 0,4% respondentów.

 

sondaż covid

Informacje na temat profilaktyki zdrowotnej znajdziesz również w serwisie HaloDoctor.pl

 


 

Sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” został przeprowadzony od 18 do 20 września 2021 roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® metodą CAWI na grupie 1000 pełnoletnich Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.

Realizacja badania:
2021.09.23

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Pełna wersja raportu:
Pobierz
Wielkość pliku: 901 KB

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz