Bezpieczeństwo zdrowotne podczas epidemii koronawirusa NEW!

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków podczas epidemii SARS-CoV-2

Polacy noszą maseczki ochronne, ale nie wierzą w ich skuteczność

Tylko co piąty Polak uważa, że używana przez niego obecnie maseczka skutecznie chroni przed koronawirusem. Podczas epidemii SARS-CoC-2 Polacy mają coraz większe trudności z dostępem do lekarza, więc najczęściej korzystają ze zdalnej porady lekarskiej.

Tylko co piąty Polak (19,8%) uważa, że używana przez niego obecnie maseczka skutecznie chroni przed koronawirusem – wynika z sondażu*, jaki w połowie kwietnia przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®. Brak pewności, że maseczki ochronne są skuteczne wyraża aż 56,7% respondentów, natomiast 23,5% jednoznacznie uważa maseczki za nieskutecznie zabezpieczające przed SARS-CoV-2.

BioStat® pytało w pierwszych dniach obowiązku noszenia w miejscach publicznych maseczek osłaniających nos i usta sondaż o to, jakich osłon twarzy używają Polacy oraz które z nich uważają za najskuteczniejsze. 

Czy uważa Pan/i, że używana obecnie maseczka chroni skutecznie przed koronawirusem?

Maseczki z dozą niepewności

W sumie więcej niż co trzeci Polak nie ma pewności, że podejmując osobiste środki bezpieczeństwa zdoła uchronić się przed COVID-19. Co czwarty pytany nie miał pewności czy postępuje bezpiecznie, a co dziewiąty uznaje własne postępowanie za niewystarczające, aby skutecznie ustrzec się przed zakażeniem SARS-CoV-2. Osobiste środki ochrony się przed zakażeniem koronawirusem uznało za wystarczające w sumie 62,9% osób uczestniczących w sondażu BioStat®.
 
Czy podejmowane osobiście środki bezpieczeństwa uważa Pan/i za wystarczające, aby uchronić się przed zakażeniem koronawirusem?
 
Najczęściej wybierane przez Polaków uczestniczących w sondażu BioStat® okazały się maseczki bawełniane, których w wersji wielowarstwowej zamierza używać 42,4% pytanych, a jednowarstwowej kolejnych 15,7%. Maseczki jednorazowe będzie nosiło 15,0% ankietowanych, Co dziesiąty zamierza zakładać maskę płócienną z wkładem filtrującym, 5,7% - maski z filtrem klasy FFP2 lub FFP3, natomiast 4,6% zastosuje modyfikację odzieży.
 
Jakiego rodzaju maseczki ochronnej będzie Pan/i używał/a w miejscach publicznych?
 
Za najskuteczniejsze większość respondentów uważa półmaski filtrujące klasy FFP3 (53,2% wskazań). Skuteczną ochronę w miejscach publicznych, zdaniem uczestników sondażu, zapewniają także chirurgiczne maseczki jednorazowe (30,5%) oraz maseczki bawełniane (25,9%). Według 11,4% pytanych żaden rodzaj osłony twarzy nie chroni należycie przed zakażeniem.
 
Które maseczki noszone w miejscach publicznych zapewniają Pani/Pana zdaniem skuteczną ochronę przed koronawirusem?
 
Wymieniać lub dezynfekować maseczki ochronne, noszone w miejscach publicznych, należy według pytanych o to Polaków, po każdym wyjściu lub uzyciu (42,3% wskazań), ewentualnie co kilka godzin (35,7%).
 
Jak często Pani/Pana zdaniem należy wymieniać lub dezynfekować maseczki ochronne, noszone w miejscach publicznych?
 

Jak Polacy chronią się przed zakażeniem?

W celu ochrony przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 88,5% pytanych Polaków regularnie myje ręce, 75,4% utrzymuje dystans powyżej 2 metrów, ostrożność na zakupach zachowuje 73,2%, a 70,7% nosi rękawiczki jednorazowe w miejscach publicznych. Do Innych często wskazywanych metod zabezpieczania się przed zakażeniem  należą dokładne mycie rąk mydłem przez ponad 30 sekund (70,3%), unikanie spotkań rodzinnych (65,9%), czy noszenie maseczki ochronnej (61,5%).

Który ze sposobów zabezpieczania się przez zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 stosuje Pan/i na co dzień?

 

Do lekarza coraz trudniej

Coraz więcej Polaków odczuwa utrudnienia w bezpośrednich kontaktach z lekarzem, w związku z zagrożeniem koronawirusem. Sondaż przeprowadzony 16 kwietnia 2020 roku był kolejnym z cyklu badań BioStat® dotyczących sytuacji w ochronie zdrowia w okresie zagrożenia epidemicznego. Wyniki bieżącego sondażu porównano z wynikami badania „Ochrona zdrowia i telemedycyna w czasie koronawirusa” zrealizowanego 18 marca 2020 roku.
W połowie kwietnia kłopoty z dostaniem się do lekarza miało w sumie 69,8% pytanych o to Polaków, podczas gdy w miesiąc wcześniej 58,3%. Wyraźnie mniejsza okazała się również liczba pacjentów, którzy do lekarza trafiają bez problemów – odsetek ten zmniejszył się z 21,8% do 16,4%.
 
Czy odczuwa Pan/i utrudnienia w bezpośrednich kontaktach z lekarzem, w związku z zagrożeniem koronawirusem w Polsce?
 

Dynamicznie rośnie telemedycyna

Ograniczenia związane z zagrożeniem epidemicznym wpływają na sposób korzystania z pomocy medycznej. Już 43,8% Polaków skorzystało w ciągu ostatnich siedmiu dni ze zdalnej pomocy medycznej, co uczyniło z konsultacji telefonicznych lub online najczęściej wybieraną formę świadczenia usług zdrowotnych. Odsetek pacjentów korzystających z telemedycyny w ciągu ostatniego miesiąca wzrósł aż o 17 punktów procentowych. Zmiany w funkcjonowaniu przychodni spowodowały, że spada również odsetek udających się bezpośrednio do lekarza POZ – z 49,9% w połowie marca, do 43,3% w połowie kwietnia. Wyraźnie mniej pacjentów dotarło również do przychodni specjalistycznych (mniej o 8,8 pp.) i gabinetów prywatnych (różnica 7,1 pp.).
 
Z jakiej formy porady lekarskiej Pan/i korzystał/a w ciągu ostatnich 7 dni?

W kwietniowym sondażu BioStat® Polacy częściej niż przed miesiącem wyrażali potrzebę skorzystania z pomocy lekarza specjalisty. W sumie 63,6% pytanych chciało mieć taką możliwość w okresie wielkanocnym, podczas gdy w marcu – 57,0%.

Czy w najbliższym czasie chciał(a)by mieć Pan/i możliwość skorzystania z pomocy lekarza specjalisty?


Komentarz Rafała Piszczka, prezesa Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®


Rafał Piszczek, prezez Biostat"Maseczki zostały zaakceptowane, jako jedna z form zabezpieczania się przed zakażeniem koronawirusem. Polacy stosują się do zaleceń, nie mają jednak pewności, czy podejmowane działania są skuteczne. Sondaż pokazuje także, jak różne środki ochrony przed SARS-CoV-2 wybieramy – co jest efektem pewnej dezorientacji, a także zapewne konieczności przygotowywania na własną rękę środków ochronnych, których brakuje na rynku. Zwracają uwagę również rosnące trudności z dostępem do lekarza. Tu z kolei dochodzi do małej rewolucji – skokowo rozwijają się usługi telemedyczne. Obserwujemy tę tendencję od początku roku, jednak wyraźny wzrost zainteresowania oraz liczba porad medycznych na odległość bezpośrednio związane są z ograniczeniami wprowadzonymi podczas pandemii COVID-19."

 

*Badanie „Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków podczas epidemii koronawirusa” przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® i haloDoctor.pl - operator telemedyczny. Sondaż metodą CAWI zrealizowano w dniach 17-20 kwietnia 2020 roku na grupie 1000 mieszkańców Polski. Sondaż był kolejnym z cyklu badań BioStat® dotyczących sytuacji w ochronie zdrowia w okresie zagrożenia epidemicznego. Wyniki bieżącego sondażu porównano z wynikami badania „Ochrona zdrowia i telemedycyna w czasie koronawirusa” zrealizowanego 18 marca 2020 roku.

 

Realizacja badania:
2020.04.21

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Pełna wersja raportu:
Pobierz
Wielkość pliku: 361 KB

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

badanie opinii koronawirus badanie opinii pacjentów

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz