Tag: badanie opinii

Komunikacja marki – oczekiwania konsumenta

Komunikacja marki – Oczekiwania konsumenta to badanie marki przeprowadzone techniką badań ilościowych CAWI (badania online) na ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów.

Polki lubią się malować – czyli o upodobaniach i zwyczajach kosmetycznych Polek

Kobiety lubią się malować. Raport przeprowadzony przez BioStat.

Badania skuteczności reklamy

Niniejszy artykuł przedstawia case study (studium przypadku) opracowane w oparciu o zrealizowane badanie skuteczności reklamy.

Badanie prototypu

Założone na początku badania cele zostały osiągnięte a także uzyskano wiele cennych informacji oraz rekomendacji, w jaki sposób może ulec modyfikacji prezentowany produkt

Klienci Zagraniczni

W ramach jakościowej części badania, uczestnicy odnieśli się do własnych doświadczeń związanych ze współpracą z podobnymi Instytucjami.

Czy korzystał Pan już z usług opieki medycznej za pośrednictwem telemedycyny?

14,4% respondentów miało ścisły związek z telemedycyną.

Czynniki skłaniające do korzystania z usług telemedycznych

Rekomendacja lekarza jest najważniejszym czynnikiem skłaniającym pacjentów do korzystania z usług telemedycznych.

Specjaliści, u których badani korzystali z telemedycyny

Pacjenci poprzez usługę telemedycyny najczęściej korzystali z lekarza internisty.

Ocena dotychczasowej pomocy medycznej pozyskanej przez usługę telemedycyny

Pomoc medyczna udzielona poprzez telemedycynę jest oceniana pozytywnie.

Forma opłacania kosztów usług telemedycznych

Większa część usług telemedycznych, z których korzystali ankietowani, rozliczana była w formie jednorazowych opłat.

Kto pokrywa koszty za usługi telemedyczne?

Najczęściej za korzystanie z usługi telemedycyny płacą pacjenci, tylko niecałe 30% usług jest refundowana.

Najistotniejsze zalety telemedycyny

Istotną zaletą jest możliwość łatwej jak i szybkiej rejestracji na odległość.

Najistotniejsze wady telemedycyny

Największą wadą telemedycyny jest brak osobistego kontaktu z lekarzem.

Zainteresowanie dalszym korzystaniem z telemedycyny

Ankietowani korzystający z telemedycyny są dalej zainteresowani używaniem tego typu usług.

Dostęp do lekarzy POZ

Najlepiej oceniany jest dostęp do lekarzy POZ. | Badanie ocena opieki zdrowotnej w Polsce 2019

Nocna opieka lekarska

Nocna opieka lekarska jest oceniana bardzo źle. | Badanie ocena opieki zdrowotnej w Polsce 2019

Lekarz powinien mieć więcej czasu na badanie

Trzy czwarte uczestników sondażu docenia kompetencje lekarzy. Ocena lekarza jest pozytywna. | Badanie ocena opieki zdrowotnej w Polsce 2019

Badanie opinii pacjentów SOR

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania opinii pacjentów Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Badanie trackingowe promocji gospodarczej obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Na zlecenie Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich, zrealizowaliśmy badania trackingowego promocji gospodarczej obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Badanie konsumenckie dotyczące postrzegania informacji o państwie pochodzenia w oznakowaniu produktów

Głównym celem badania konsumenckiego, którego wykonania na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęliśmy się, było poznanie opinii konsumentów odnośnie postrzegania informacji o kraju pochodzenia w oznakowaniu dwóch kategorii produktów.

Badanie Tajemniczego Klienta infolinii sprzedażowej

Zobacz jak za pomocą Badania Tajemniczego Klienta można poprawić funkcjonowanie infolinii sprzedażowej.
Zadzwoń do nas Napisz