Polacy chcą porad lekarza online. Koronawirus.

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Tylko co piąty Polak nie odczuwa utrudnień w kontaktach z lekarzami w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Aż 80% chce mieć możliwość skorzystania z telemedycyny (zdalnej pomocy lekarskiej). 

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu BioStat®
"Ochrona zdrowia  i telemedycyna w czasie koronawirusa"

18.03.2020 r., n=1000

W związku z zagrożeniem koronawirusem w Polsce utrudnienia w bezpośrednich kontaktach z lekarzem odczuwa 58,3% uczestników sondażu, jaki 18 marca 2020 roku przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® wraz z haloDoctor.pl.
Utrudnień w kontaktach z lekarzami nie zauważa tylko 21,8%. Co piąty uczestnik nie ma zdania. Na utrudnienia częściej zwracają uwagę kobiety, niż mężczyźni.

W sytuacji utrudnionego kontaktu bezpośredniego z lekarzem w sumie aż 80% respondentów chce mieć możliwość skorzystania ze zdalnej pomocy lekarskiej (telemedycyny). Zaledwie 7% nie widzi potrzeby korzystania ze zdalnych porad medycznych.

Uczestnicy sondażu deklarują, że chcą korzystać z usług telemedycznych przede wszystkim aby zachować bezpieczeństwo, z obawy przed możliwością zakażenia się koronawirusem (57,5%) oraz ze względu na ograniczenia, jakim podlegają obecnie placówki medyczne (57,4%). Do zdalnych porad zachęca ponadto oszczędność czasu (zdaniem 40,4% ankietowanych). Respondenci chcą mieć dostęp zdalny do lekarzy z powodu konieczności przedłużenia recept, co obecnie jest możliwe w formie e-recept (36,6% wskazań) i e-zwolnień (18,7%) oraz możliwości przekazywani wyników badań i dokumentacji (20,9%).

Utrudniony kontakt z lekarzem

W ciągu ostatnich siedmiu dni więcej niż co trzeci Polak kontaktował się z lekarzem w sprawach związanych z własnym zdrowiem.

Spośród tych, którzy potrzebowali pomocy medycznej, co drugi udał się po poradę medyczną do lekarza rodzinnego lub przychodni POZ, więcej niż co czwarty do poradni specjalistycznej, mniej niż co piąty do gabinetu prywatnego.

 

Już 26,7% potrzebujących porady lekarskiej uczestników sondażu skorzystało w ciągu ostatnich siedmiu dni ze zdalnej pomocy lekarskiej. Dla co drugiego korzystającego z teleporady lekarskiej głównym powodem było ograniczenie dostępu dla pacjentów przez placówkę medyczną, do której zamierzał się udać. Niemal co trzeci z grupy korzystajacej z pomocy zdalnej, odbył e-wizytę, bo stosuje się do zaleceń i nie wychodzi z domu, co dziesiąty zaś – zachęcony przez lekarza lub przychodnię, a także – ponieważ był to jedyny sposób, aby skontaktować się z lekarzem specjalistą.

 

W sumie 57% respondentów chce mieć w najbliższym czasie możliwość skorzystania z pomocy lekarza specjalisty, z czego 23,2% zdecydowanie zaznacza taką potrzebę. 21,1% nie ma zdania, zaś w sumie 21,9%  twierdzi, że nie ma takiej potrzeby. Wśród kobiet odsetek zainteresowanych poradą lekarską jest wyraźnie wyższy nić wśród mężczyzn – takiej możliwości oczekuje 63,7% pań i co drugi pan.


Obecna sytuacja pokazała nam jak istotne jest posiadanie alternatywy do tradycyjnych wizyt lekarskich. W tym momencie pacjenci kierują się główne strachem przed koronawirusem, ale zapewne po przetestowaniu e- rozwiązań, w późniejszym czasie chętniej będą z nich korzystać i wręcz oczekiwać w niektórych przypadkach od lekarzy. Na szczęście mamy w Polsce w pełni funkcjonującą e-Receptę, a to jest fundament usługi telemedyczne  - komentuje dr Monika Jaremków z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®.

 

 

Badanie „Ochrona zdrowia i telemedycyna w czasie koronawirusa” przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®halodoctor.pl . Sondaż metodą CAWI zrealizowano 18 marca 2020 roku na próbie n=1000 mieszkańców Polskzi.

Realizacja badania:
2020.03.19

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

badanie opinii badanie ankietowe badania ankietowe pacjentów koronawirus

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Badania kliniczne COVID-19
Zadzwoń do nas Napisz