Tag: badanie ankietowe

Komunikacja marki – oczekiwania konsumenta

Komunikacja marki – Oczekiwania konsumenta to badanie marki przeprowadzone techniką badań ilościowych CAWI (badania online) na ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów.

Badania skuteczności reklamy

Niniejszy artykuł przedstawia case study (studium przypadku) opracowane w oparciu o zrealizowane badanie skuteczności reklamy.

W SOR źle, a specjalista niedostępny

Organizacja opieki zdrowotnej nie jest dobrze oceniana. Pozytywnie ocenia ją tylko co czwarty uczestnik badania. | Badanie ocena opieki zdrowotnej w Polsce 2019

Dostęp do lekarzy POZ

Najlepiej oceniany jest dostęp do lekarzy POZ. | Badanie ocena opieki zdrowotnej w Polsce 2019

Nocna opieka lekarska

Nocna opieka lekarska jest oceniana bardzo źle. | Badanie ocena opieki zdrowotnej w Polsce 2019

Badanie opinii pacjentów SOR

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania opinii pacjentów Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Badanie konsumenckie dotyczące postrzegania informacji o państwie pochodzenia w oznakowaniu produktów

Głównym celem badania konsumenckiego, którego wykonania na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęliśmy się, było poznanie opinii konsumentów odnośnie postrzegania informacji o kraju pochodzenia w oznakowaniu dwóch kategorii produktów.
Zadzwoń do nas Napisz