Badanie konsumenckie dotyczące postrzegania informacji o państwie pochodzenia w oznakowaniu produktów

Badanie konsumenckie dotyczące postrzegania informacji o państwie pochodzenia w oznakowaniu produktów Badania produktu

Wstępne założenia

Głównym celem badania konsumenckiego, którego wykonania na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęliśmy się, było poznanie opinii konsumentów odnośnie postrzegania informacji o kraju pochodzenia w oznakowaniu dwóch kategorii produktów – ziemniaków sprzedawanych luzem i w opakowaniach oraz mięsa sprzedawanego „na wagę”. Dodatkowym obszarem tematycznym poruszonym w ramach badania był poziom zainteresowania konsumentów graficzną formą prezentacji pochodzenia pod postacią flagi lub wizerunku flagi państwa pochodzenia.

Badanie w całości zostało zrealizowane przez naszych pracowników wraz z uwzględnieniem: przygotowania kwestionariusza, realizacji badania, statystycznego opracowania danych oraz opracowania raportu końcowego.

Realizacja

Pomiar zrealizowaliśmy techniką CAWI poprzez nasz autorski panel opinii: http://www.badanie-opinii.pl/. Łącznie pozyskiwaliśmy opinie 1 000 konsumentów, którzy zostali dobrani z uwzględnieniem miejsca zamieszkania (województwo), płci i wieku. Respondentów scharakteryzowaliśmy także pod względem wykształcenia oraz statusu materialnego. Zastosowanie takiego rozkładu próby badawczej umożliwiło zapewnienie reprezentatywność badania.

Rezultaty

Wśród głównych wniosków badawczych wartym odnotowania jest fakt, że:
 

  • Polscy konsumenci podczas dokonywania zakupów najczęściej zwracają uwagę na cenę i nazwę produktów.
  • Nieliczne osoby w czasie robienia zakupów na pierwszym miejscu zwracają uwagę na: Państwo/miejsce pochodzenia (5,7% respondentów), identyfikację producenta (3,9% respondentów), czy inne informacje jak np. „bez GMO”, znak „Produkt Polski”, znaki eko-logiczne, znak „Poznaj Dobrą Żywność” (2,8% respondentów).
  • Polacy preferują otrzymywać informację na temat zakupywanych produktów w formie pisemnej – takiego zdania było 66,3% respondentów. Prawie jedna trzecia respondentów (31,1%) jako preferowany sposób przedstawiania informacji wskazała formę graficzną.
  • Większość konsumentów jest świadoma wymogu umieszczania informacji na temat kraju pochodzenia mięsa kupowanego. Co więcej, konsumenci nie tylko wiedzą, że informacja na temat kraju pochodzenia/uboju powinna być im udostępniona, ale również podczas zakupów kierują się informacją na temat kraju, z którego pochodzi kupowane mięso „na wagę”.
  • Zamieszczanie flagi kraju przy informacji o pochodzeniu mięsa zdaniem 79,7% badanych byłoby pomocne podczas robienia zakupów. Wizualizacja kraju pochodzenia mięsa w postaci flagi byłaby przydatna w szczególności dla osób młodych (do 39 roku życia) oraz dla mężczyzn.
  • Istotną informacją dla kupujących ziemniaki jest kraj pochodzenia – odpowiedź twierdzącą na to pytanie zaznaczyło około 77,0% badanych.
badanie opinii analiza statystyczna badanie ankietowe badanie marki badanie świadomości badanie produktu
Zadzwoń do nas Napisz