eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

II badanie Telemedycyna w oczach Polaków
Kto pokrywa koszty za usługi telemedyczne?

Realizacja badania:
2019.05.27

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Kurpanik

Dr Monika Kurpanik

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

Za przeważającą część usług telemedycznych zapłacili pacjenci – 70,1% przypadków. Narodowy Fundusz Zdrowia objął refundacją 29,9% usług, z których korzystali respondenci.

 

Wykres kto pokrywa koszty za usługi telemedyczne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zadzwoń do nas Napisz