eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

II badanie Telemedycyna w oczach Polaków
Czy korzystał Pan już z usług opieki medycznej za pośrednictwem telemedycyny?

Realizacja badania:
2019.05.27

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Kurpanik

Dr Monika Kurpanik

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

Wyniki tej edycji badania przedstawiają, że 14,4% respondentów miało bezpośrednie doświadczenia z telemedycyną. Dwa lata temu odsetek osób, które korzystały już z usług telemedycznych wynosił jedynie 6,8%.

 

Wykres czy korzystał Pan już z usług opieki medycznej za pośrednictwem telemedycyny

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zadzwoń do nas Napisz