Statystyk

czytaj więcej Powrót
Statystyk

Statystyk na co dzień zajmuje się opracowaniem i analizą danych. W badaniach klinicznych konieczne jest stosować się do wytycznych EMA/FDA, dodatkowo kolejność etapów pracy jest nieco inna, niż przy zwykłych analizach statystycznych. Statystyk powinien wykazywać się kreatywnością i umiejętnością przewidywania, ponieważ najpierw musi stworzyć opis metod statystycznych w protokole oraz wyliczyć wielkości próby potrzebnej do przeprowadzenia badania, nie znając dokładnej struktury badanej bazy. W planie analizy statystycznej zawiera się hipotezy do badania. Dokładna weryfikacja bazy odbywa się poprzez sprawdzenie braków danych oraz ewentualnych błędów. Następnie dokonuje się szereg testów statystycznych, weryfikuje założenia i sprawdza rozkład danych, zależności między zmiennymi, statystyki opisowe, istotność zmiennych. Statystyk wstępnie opisuje badaną zbiorowość, tworząc wykresy i tabele charakterystyk. Na podstawie dokonanych obliczeń tworzy raport statystyczny, w którym dokładnie opisuje otrzymane wyniki, generuje wnioski, sprawdza hipotezy. W codziennej pracy statystyka niezastąpione jest korzystanie z programów komputerowych usprawniających pracę, takich jak R studio z wyszczególnieniem pakietu tidyverse, który ułatwia obróbkę danych. Dodatkowo statystyk działający w obszarze badań klinicznych powinien posiadać minimum podstawową znajomość zagadnień medyczno-biologicznych. Jednym z większych atutów pracy statystyka jest możliwość pracy zdalnej.

Aplikowanie do pracy

Gdy starasz się o pracę na stanowisku statystyka powinieneś wykazywać się:

 • Wiedzę analityczną,
 • Bardzo dobrą znajomością metod statystycznych i wykorzystywaniem ich w praktyce,
 • Dobrze rozwiniętymi umiejętności informatycznymi w szczególności MS Word, MS Excel, programowaniem oraz obsługą baz danych,
 • Kreatywnością w rozwiązywaniu zadań problemowych,
 • Dobrą organizacją pracy. Często w trakcie dnia jest kilka zadań, które należy wykonać, zatem bardzo ważne, aby zaplanować sobie wszystko na początku,
 • Umiejętnością pracy w zespole, gdyż nad danym projektem zazwyczaj pracuje cała grupa osób,
 • Dokładnością, starannością i sumiennym wypełnianiem swoich obowiązków. Jest to jedna z ważniejszych cech, ponieważ przy wykonywaniu testów statystycznych najmniejsza rozbieżność danych może prowadzić do błędnych wyników,
 • Dobrą znajomością języka angielskiego, co jest konieczne, ponieważ większość badań, artykułów i programów jest właśnie w tym języku,
 • Stałą chęcią podnoszenia swoich kwalifikacji i gotowością do ustawicznej nauki.

Zakres zadań

 • Projektowanie planu analizy statystycznej,
 • Stała współpraca z klientami,
 • Przygotowanie raportów statystycznych,
 • Szacowanie wielkość próby wykorzystywanej w badaniu,
 • Opracowywanie analiz,
 • Modelowanie i prognozowanie statystyczne.

 

Staże i praktyki w badaniach klinicznych
Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®

Studentów i absolwentów zapraszamy na staże i praktyki. Realizowany przez nas program staży i praktyk to doskonała okazja do nabycia doświadczenia i nowych umiejętności. Najlepszy stażystom oferujemy stałą współpracę lub zatrudnienie. Aktualnie rekrutujemy stażystów na stanowiska:

Zobacz wszystkie oferty Praktyki, staże

Nie rekrutujemy aktualnie
na twoje stanowisko? Wyślij nam
maila z CV, a się odezwiemy

Nasi klienci i partnerzy
w Badaniach Klinicznych
i Obserwacyjnych

Razem budujemy lepszą przyszłość
dla nas i naszych partnerów.

Polecane szkolenia

zobacz wszystkie szkolenia zobacz wszystkie badania

Aktywne badania kliniczne

zobacz wszystkie badania zobacz wszystkie badania
1 43