Jakość mięsa i wędlin w ocenie polskich konsumentów

Jakość mięsa i wędlin w ocenie polskich konsumentów

Wstępne założenia

Na zlecenie Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) przeprowadziliśmy badanie, którego celem było ustalenie „Czego od producentów mięsa i wędlin oczekują konsumenci?”. Naszym zadaniem było m.in. ustalenie jak konsumenci rozumieją i postrzegają jakość w kontekście mięsa i wędlin oraz jakie cechy mięsa i wędlin są przez nich preferowane, a jakie odbierane negatywnie.

Realizacja

Badanie przeprowadziliśmy wśród konsumentów wędlin i mięsa (wołowego, wieprzowego oraz drobiowego). W badaniu wykorzystaliśmy zarówno ilościową, jak i jakościową technikę badawczą. Realizacja całego projektu przebiegała etapowo:

  1. Badanie jakościowe – wywiady FGI

Realizację projektu rozpoczęliśmy od przeprowadzenia badania jakościowego techniką FGI w czterech grupach konsumentów. W badaniu uczestniczyli jedynie konsumenci, którzy charakteryzują się wysoką świadomością produktową i przywiązują dużą wagę do jakości kupowanych wyrobów. Takie podejście umożliwiło nam poznanie opinii liderów konsumentów i sformułowanie weryfikowalnych hipotez badawczych.

  1. Badanie ilościowe

W ramach zrealizowanego reprezentatywnego badania ilościowego, przy wykorzystaniu techniki CAWI, zebraliśmy opinie 1 000 pełnoletnich konsumentów mięsa i wędlin, pozwalające na weryfikację postawionych hipotez badawczych.

  1. Konferencja „Spotkanie z jakością”

Uzyskane wyniki zostały zaprezentowane na konferencji „Spotkanie z jakością”. Zorganizowana konferencja miała na celu popularyzację wiedzy na temat trendów rynkowych, poziomu świadomości i rozumienia jakości mięsa, a także oczekiwań i przekonań konsumentów.

 

Rezultaty

Produktem finalnym badania był raport badawczy. Wyniki badania zaprezentowano również na specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji. Dzięki realizacji badania, Zamawiający uzyskał informacje na szereg pytań badawczych, m.in.:

  • Co jest ważniejszym czynnikiem przy wyborze mięsa i wędlin przez konsumentów – jakość, czy cena?
  • Czym Polacy kierują się przy wyborze mięsa i wędlin?
  • Jaka jest perspektywa sprzedaży mięsa i wędlin przez Internet?
  • Jakie są aktualne analizy i prognozy na rynku mięsa?
Copyright© 2023 Biostat
Cookies