Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile®

Wiele funkcji EDM w jednym oprogramowaniu:

 • EDM, 
 • e-Recepta,
 • e-ZLA,
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna,
 • Karta historii choroby pacjenta w wystandaryzowanym formacie,
 • Możliwość kreowania własnych kart wizyt i formularzy, Nowość!
 • Powiadomienia SMS o zbliżających się wizytach.

 

Najważniejsze zagadnienia dotyczące EDM

Plany wprowadzenia obowiązkowej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dotyczyły początkowo terminu 1 stycznia 2019 r. Źródłem regulującym te zagadnienia jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W art. 30 ust. 1 nadmienionej ustawy, pojawia się zapis odwołujący się do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. o rodzajach, zakresie i wzorach dokumentacji medycznej a także sposobach jej przetwarzania. Definicję Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wskazuje ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Z dniem 11 grudnia 2018 r. zostało podpisane przez MZ rozporządzenie uchylające § 10a załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (dalej: OWU). Nie ulega jednak zmianie fakt, że EDM będzie wkrótce powszechnie obowiązkowy. Zdobycie wiedzy i przygotowanie się na obligatoryjność wprowadzenia EDM jest zatem niezwykle potrzebne.

 

Kartoteka pacjenta pod kontrolą

Przechowywanie informacji systemie chmurowym, w innowacyjnym oprogramowaniu do EDM daje możliwość wglądu do historii choroby pacjenta, niezależnie od miejsca i czasu. To wyjątkowo wygodna funkcja w sytuacjach, kiedy dostęp do papierowych dokumentów jest ograniczony bądź niemożliwy – np. podczas wizyt domowych, czy też poza godzinami pracy placówki medycznej.

 

Stały wgląd w działanie placówki i gabinetu

Zarządzanie dużą placówką medyczną, czy też małym gabinetem obliguje menagera do wglądu w liczbę przeprowadzonych wizyt przez konkretnych specjalistów, ilość wykonanych zabiegów, czy też usług medycznych. Ponadto ważny jest stan magazynowy leków i produktów medycznych, wykorzystywanych w trakcie zabiegów. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® umożliwia nie tylko standardowe operacje związane z dokumentacją medyczną, ale również:

 • Zapewnia dostęp do rozbudowanego modułu raportów,
 • Umożliwia prowadzenie magazynu leków i produktów medycznych,
 • Pozwala na dostęp do oprogramowania z każdego urządzenia z dostępem do Internetu,
 • Daje sposobność podglądu harmonogramu wizyt w placówce z poziomu kieszonkowej aplikacji, obsługiwanej w przez smartfony z systemem operacyjnym iOS oraz Android.

 

e-Rejestracja i promowanie gabinetu w sieci

Internet jest jedną z głównych przestrzeni, w których pacjenci poszukują specjalistów medycyny oraz gabinetów lekarskich. Możliwość darmowego wypromowania swojej praktyki lekarskiej poprzez oprogramowanie Medfile® EDM jest dużą szansą na dotarcie do większej liczby pacjentów. Moduł e-Rejestracji, dostępny w programie pozwala na zapisanie się do specjalisty samodzielnie, przez pacjenta - w dowolnym miejscu i czasie. Tego typu rozwiązanie pozwala skrócić kolejki oczekujących do rejestracji w placówce oraz rozwiązać problem nieodebranych połączeń od pacjentów, którzy nie mogą się zarejestrować telefonicznie na wizytę.

 

Szybka i sprawna wymiana informacji

Program Medfile® EDM do prowadzenia i zarządzania Elektroniczną Dokumentacją Medyczną, daje możliwość szybkiej wymiany informacji i przesyłania danych pacjentów pomiędzy specjalistami. Dzięki temu rozwiązaniu nadanie informacji w postaci załączników z wyników badań, efektów konsultacji ze specjalistami, zdjęć rentgenowskich przebiegać może sprawnie i bez komplikacji dla lekarzy prowadzących pacjenta.

 

Moduł rozliczeń z NFZ

Systemy do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej usprawniające pracę placówek medycznych i gabinetów lekarskich służą również optymalizacji w zakresie przesyłania danych NFZ. Obsługa rozliczeń z NFZ przez system Medfile® znacząco przyspieszy pracę personelu medycznego. W Elektronicznej Dokumentacji Medfile® trwają aktualnie prace nad pełną integracją z NFZ (platformy P1 i P2). W praktyce oznacza to, że będzie można unowocześnić proces planowania i realizacji świadczeń zdrowotnych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.   

 

Nowoczesna e-Recepta i e-ZLA

Dnia 1 grudnia 2018r. zaczęło obowiązywać wystawianie elektronicznych zwolnień medycznych (L4) Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® daje swobodę korzystania z wystawiania e-ZLA oraz e-Recepty. Głównymi zaletami tego modułu są:

 • Szybsze wystawienie e-Recepty i e-Zwolnienia niż dokumentu papierowego;
 • Wysłanie dokumentów do Platformy P1, w sposób automatyczny;
 • Podpisanie e-Recepty poprzez certyfikat ZUS lub podpis kwalifikowalny;
 • Zautomatyzowana forma podpowiedzi nazw leków oraz kodów dolegliwości i schorzeń;
 • Możliwość wystawienia recept na leki refundowane;
 • Obsługa recept papierowych dla leków recepturowych, zwykłych, substancji psychotropowych i innych.

Zobacz także: Jesteś Lekarzem? Dzięki usługom oferowanym przez haloDoctor możesz konsultować pacjentów przez internet i wystawiać recepty online, e-skierowania i inną dokumentację medyczną. Zmień swoją przychodnię w nowoczesną placówkę medyczną wychodząc naprzeciw potrzeb swoich pacjentów.

Bezpieczne dane wrażliwe

Informacje na temat zdrowia pacjentów, gromadzone poprzez system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile® są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu oraz tworzeniu kopii zapasowych plików danych, które trzymane są na osobnych serwerach. Tego typu rozwiązanie umożliwia błyskawiczne odzyskanie danych w momencie ich utraty poprzez zniszczenie albo kradzież serwera.

 

Dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile®- podstawowe różnice

Wiele placówek medycznych i gabinetów lekarskich prowadzi dokumentację medyczna w postaci elektronicznej, jednak nie jest to Elektroniczna Dokumentacje Medyczna w rozumieniu, rozporządzenia wyznaczonym przez Ministra Zdrowia w dniu 9 listopada 2015 (Dz. U.2015.2069). Ustawa określa warunki, a także specyfikę pracy, opierającą się o narzędzia informatyczne.

Należy także odróżnić dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej od Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, z sierpnia 2017 r., wprowadziła zarówno zmianę terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia EDM, jak i dodała do ustawy nowy przepis (art. 13a):

„Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej oraz stopień przygotowania usługodawców do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.”

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® opiera się na elementach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 13a. Biorąc pod uwagę szybki rozwój informatyzacji, początkowe założenia EDM mogą ulec rozszerzeniu, w celu objęcia pełnej dokumentacji medycznej.

Typy dokumentów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej będą indeksowane na platformie NFZ - P1 (posiadające status aktywny), zgodne z wytycznymi CSIOZ:

 •  Karty informacyjne leczenia szpitalnego,
 •  Karty odmowy przyjęcia do szpitala,  
 •  Protokoły operacyjne,
 •  Konsultacje lekarskie,
 •  Karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej,
 •  Opisy badań diagnostycznych,
 •  Sprawozdania z badań laboratoryjnych,
 •  Szablony bazowe,
 •  Wpisy do kart uodpornienia.

Branża medyczna jest obecnie sektorem, który wdraża najbardziej innowacyjne projekty. Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Polsce, wzrost zadowolenia pacjentów i optymalizacja pracy placówek medycznych zależy w dużej mierze od procesu informatyzacji. Firma BioStat® działając na rzecz polskiej medycyny, stworzyła kompleksowe oprogramowanie do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, z którego mogą korzystać zarówno małe gabinety lekarskie jak i duże placówki medyczne. Medfile® jest rozwiązaniem powstałym przy współpracy specjalistów medycyny oraz branży IT, dzięki czemu odpowiada na najbardziej szczegółowe potrzeby pracowników służby zdrowia. Wieloletnia praca BioStat® w sektorze medycznym pozwoliła także dostosować oprogramowanie do wymagań formalnych i prawnych.

Sprawdź, jak działa Medfile® EDM, przygotuj się do obowiązkowego prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Testuj funkcje Medfile!

Zadzwoń do nas Napisz