Co drugi Polak sprzeciwia się wprowadzeniu paszportów covidowych

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

 

  • Trzy czwarte Polaków chce mieć wybór szczepionki na COVID-19 ze względu na producenta.
  • Niemal co drugi Polak jest przeciwny wprowadzeniu paszportów covidowych.
  • 43,2% Polaków jest przeciwnych obowiązkowym szczepieniom przeciw koronawirusowi.

 

Wybór szczepionki i obowiązek szczepień

Już trzy czwarte Polaków chciałoby mieć wybór szczepionki na COVID-19 różnych producentów. W marcu chęć taką wyraziło tylko 61,3% pytanych

 

Najnowszy sondaż Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® przeprowadzono od 24 do 26 kwietnia 2021 roku metodą CAWI na grupie 1067 Polaków, reprezentatywnej pod względem płci i wieku. CBR BioStat® monitoruje wpływ pandemii SARS-CoV-2 na życie Polaków od marca 2020 roku.

 

Najczęściej wskazywano szczepionki typu mRNA, produkowane przez firmy Pfizer (55,2%) oraz Moderna (24,6%). Jako trzecia najczęściej preferowana jest szczepionka jednodawkowa firmy Johnson&Johnson (12,3% wskazań), natomiast preparat firmy AstraZeneca wymieniany jest dopiero jako czwarty przez 6,9% ankietowanych. Co piąty Polak nie wskazuje żadnej z wymienionych, a dla co dwudziestego producent szczepionki jest obojętny.

 

 

Obowiązkowe szczepienie przeciw koronawirusowi dla wszystkich, którzy ukończyli 18 lat popiera co trzeci uczestnik kwietniowego sondażu BioStat. Przeciwnych obowiązkowemu szczepieniu przeciw SARS-CoV-2 jest 43,2% pytanych, a 23% nie ma zdania. Częściej obligatoryjne szczepienie popierają mężczyźni – 42% jest za, a tylko 37,1% przeciw, podczas gdy tylko 26,2% kobiet uważa za słuszne szczepienie wszystkich dorosłych, zaś 48,9% jest przeciw.

 

 

Paszporty covidowe i przywileje dla zaszczepionych

Umożliwienie zaszczepionym swobodnego podróżowania oraz korzystania z różnych usług w sposób uprzywilejowany, popiera ogółem 44,8% Polaków. Co trzeci sprzeciwia się przywilejom dla zaszczepionych, natomiast 22,1% nie ma zdania na ten temat. Zwolennikami większych swobód dla zaszczepionych są zdecydowanie częściej mężczyźni, z których aż 54,5% uważa to za słuszne rozwiązanie, podczas gdy podobnego zdania jest tylko co trzecia kobieta.

 

 

Przychylność dla luzowania obostrzeń wobec zaszczepionych wyraźnie zwiększa się również z wiekiem respondentów. Popiera takie rozwiązanie większość osób w wieku powyżej 35 lat, a w grupie powyżej 55 lat nawet 58,8%, podczas gdy wśród młodych przeważa sprzeciw wobec różnego traktowania zaszczepionych i niezaszczepionych.

 

 

Niemal co drugi Polak jest sprzeciwia się wprowadzeniu paszportów covidowych, podczas gdy pomysł taki popiera prawie co trzeci. Wśród kobiet sprzeciw wyraziło 54,4% ankietowanych, a tylko co czwarta uważa paszporty szczepionkowe za dobry pomysł. Jeśli chodzi o mężczyzn, to poparcie dla paszportów i sprzeciw rozkładają się porównywalnie, z niewielką przewagą przeciwników: 40,2% za i 42,6% przeciw.

 

 

Wprowadzenie paszportów szczepionkowych znajduje większe zrozumienie jedynie w grupie osób w wieku powyżej 55 lat (52,9% za przy sprzeciwie 25,7% respondentów) oraz od 45 do 54 lat (42,1% za oraz 38,9% przeciw). Im młodsi pytani o opinię w tej sprawie, tym częstsza negatywna ocena.

 

 

Tylko co trzeci z uczestników sondażu przeprowadzonego w ostatni weekend kwietnia zadeklarował, że zapisał się na szczepienia przeciw koronawirusowi. Przy czym zarejestrowanie się na szczepienia częściej potwierdzili mężczyźni – 41,2% respondentów, niż kobiety, wśród których tylko co czwarta zapisała się na szczepienia.

 

 

Najliczniej na szczepienia zapisują się osoby w wieku powyżej 55 lat – więcej niż co drugi ankietowany. Im młodsi respondenci, tym mniejszy odsetek zapisanych. Jednak nawet w najmłodszych grupach wiekowych – które jeszcze nie miały możliwości rejestrowania się w systemie Narodowego Programu Szczepień – zarejestrował się co szósty młody dorosły, i co trzeci w wieku od 35 do 44 lat.

 

 

Plany na majówkę

  • 48,7% Polaków spędzi majowe święta w domu, decydując się na spacery lub przejażdżki rowerowe.
  • Co dwudziesty ankietowany panuje wyjazd kilkudniowy, a niespełna jeden procent ankietowanych zamierza wyjechać na kilka dni zagranicę.
  • Co piąty rodzic napotkał na trudności z terminowym szczepieniem dzieci na np. odrę, świnkę i różyczkę.

 

Pytani o plany związane z weekendem majowym, Polacy najczęściej zamierzają spędzić ten czas w domu, korzystając jedynie z drobnych aktywności takich jak spacery piesze lub rowerowe. Spotkania z bliskimi i znajomymi planuje 28,3% respondentów, a 27,7% - prace ogrodowe i przydomowe. Na wycieczki jednodniowe zdecyduje się co dziesiąty uczestnik badania, co dwudziesty – na wyjazd kilkudniowy, zaś niespełna jeden procent ankietowanych zamierza wyjechać na kilka dni zagranicę.

 

 

Terminowe szczepienia dzieci

Tylko 52,7% rodziców uczestniczących w sondażu BioStat potwierdziło, że planowe szczepienia ich dzieci odbyły się w terminie. Aż 21,2% opiekunów twierdzi, że nie miało możliwości szczepienia dzieci, zaś co piąte szczepienie opóźniło się.

 

 

 

 

Realizacja badania:
2021.04.27

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1067

Pełna wersja raportu:
Pobierz
Wielkość pliku: 765 KB

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz