COVID-19 - co drugi Polak chce się zaszczepić

back Zobacz pozostałe nasze sondaże
Co drugi Polak zamierza zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Już prawie połowa Polaków obawia się pogorszenia stanu zdrowia z powodu ograniczeń związanych z pandemią. Zdecydowana większość deklaruje z kolei, że zachowuje dystans społeczny i nosi maseczki.
 
 
Prawie połowa Polaków obawia się pogorszenia swojego stanu zdrowia z powodu ograniczeń związanych z epidemia koronawirusa - wynika z cyklicznego sondażu, jaki prowadzi wśród Polaków podczas epidemii koronawirusa Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®. 49,1% spośród uczestników lipcowego sondażu CBR BioStat obawia się pogorszenia stanu zdrowia z innych powodów niż spowodowanych ewentualnym zakażeniem koronawirusem.

Obawy

Nieco ponad połowa Polaków deklaruje, że zaszczepi się przeciwko koronawirusowi, kiedy będzie dostępna szczepionka chroniąca przed zachorowaniem na COVID-19.

Szczepienia

72,8% Polaków deklaruje, że zachowuje w miejscach publicznych dystans 2 metrów od innych osób. 13,5% ma z tym kłopot, a 12,7% nie robi tego wcale.

Dystans

Jeszcze więcej, bo 84,2% Polaków twierdzi, że przestrzega nakazu zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. 5,9% ma z tym problem, a co dziesiąty Polak nie nosi maseczki.

Przestrzeganie

Utrudnienia w bezpośrednich kontaktach z lekarzem odczuwa siedmiu na dziesięciu Polaków. Wysoka liczba respondentów twierdzących, że napotykają na trudności, kiedy potrzebują kontaktu z lekarzem od kilku miesięcy nie zmienia się. O ile w początkowym okresie pandemii problemy z dostępem do lekarza sygnalizowało 57% uczestników sondażu, to w lipcu odsetek ten wynosił 70,8%.

Utrudnienia

Zdaniem niemal trzech czwartych pytanych o opinię Polaków, leczenie chorób przewlekłych oraz innych występujących podczas pandemii, lecz nie związanych z koronawirusem, jest gorsze niż wcześniej. Już niemal dwie piąte Polaków uważa, że poziom leczenia podczas pandemii zdecydowanie pogorszył się. Co piąty pytany o opinię nie dostrzega różnic, a zaledwie 4,2% uważa, że jest lepiej.

Leczenie

Sześciu na dziesięciu Polaków chciałoby skorzystać w najbliższym czasie z pomocy lekarza specjalisty. Liczba ta utrzymuje się od kilku miesięcy na zbliżonym poziomie. Do 17,8% wzrósł natomiast odsetek respondentów niepewnych, zaś do 21,1% zmalał nie potrzebujących porady lekarskiej.

Specjaliści

Na podstawie odpowiedzi uczestników sondażu można stwierdzić, że poprawia się terminowość wizyt u specjalistów. Wśród osób odbywających leczenie wymagające regularnych kontaktów ze specjalistą w lipcu dwie trzecie pacjentów znało termin następnej koniecznej wizyty, z czego większość (54,5%) przyznało, że wizyta u lekarza została potwierdzona, a jej termin nie zostanie zmieniony. Z kolei 30,9% respondentów ma wizytę w terminie, który może zostać opóźniony. Co jedenasty pacjent spodziewa się natomiast odwołania wizyty.
Następna wizyta
Termin
Wśród lekarzy specjalistów, których porady chcieliby uzyskać Polacy, najczęściej wskazywani są: ginekolog (22,2%), okulista (22,3%), dermatolog (17,9%), ortopeda (11,6%) oraz neurolog (10,9%). Niemal co dziesiąty liczy na wizytę u kardiologa lub u psychologa. Tylko 16,4% uczestników sondażu nie widzi potrzeby konsultacji specjalistycznej.

Jaki specjalista

Telemedycyna uważana jest przez Polaków za najbezpieczniejszy sposób konsultacji medycznych. Pomoc lekarska w formie zdalnej – telefonicznej lub online – uznawana jest za najbezpieczniejszą w okresie epidemii koronawirusa, przez co trzeciego uczestnika sondażu BioStat. Co piąty respondent uznaje za bezpieczną wizytę w gabinecie prywatnym. Wizyty w poradniach specjalistycznych za najbezpieczniejszą formę kontaktu z lekarzem uważa co siódmy uczestnik badania.

Forma kontaktu

 

Komentarz ekspercki: Rafał Piszczek, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®


Rafał Piszczek

Już prawie co drugi Polak obawia się pogorszenia stanu zdrowia z innego powodu niż zarażenie koronawirusem, a prawie trzy czwarte populacji naszego kraju napotyka na trudności w dostępie do lekarza. Prowadzone do początku pandemii comiesięczne sondaże BioStat sygnalizują, że sytuacja w ochronie zdrowia z perspektywy pacjenta nie wygląda optymistycznie. W lipcu przybyło osób – w sumie odsetek ten wynosi aż 76,5%, które uważają że leczenie chorób niezwiązanych z koronawirusem pogorszyło się.

Warto zwrócić uwagę, że więcej niż co drugi Polak deklaruje zamiar zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. To odsetek i tak znacząco wyższy od sezonowo szczepiących się przeciwko grypie. Czy wystarczający do zapewnienia ochrony przed zakażeniem w całej populacji?  

 

 

Sondaż „Zachowania konsumentów podczas pandemii SARS-CoV-2” przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® 18-20 lipca 2020 roku. Badanie zrealizowano metodą CAWI na grupie 1000 Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.

Realizacja badania:
2020.08.04

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Pełna wersja raportu:
Pobierz
Wielkość pliku: 628 KB

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

raporty rynkowe koronawirus pandemia

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz