Polaków nie stać na wakacje

back Zobacz pozostałe nasze sondaże
  • Ponad połowa badanych Polaków nie planuje w tym roku wyjeżdżać na wakacje.
  • Ankietowani, którzy planują urlop najczęściej mają zamiar spędzić go w kraju.
  • Polacy rezygnują z wakacji najczęściej z powodu braku funduszy.
  • Polacy spodziewają się wzrostu kosztów wakacji – zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Polacy najczęściej zamierzają tegoroczny urlop spędzić w kraju, na co wskazała ponad 1/3 badanych, jednak porównując to z majową edycją badania odnotowano spadek wskazań na tą formę spędzania wakacji - o 7,1 p.p., wzrósł z kolei znacząco odsetek wskazań na zamiar spędzenia urlopu w domu – o 9,7 p.p. Odnotowano również, iż mniej Polaków planuje udać się na wakacje zagraniczne, zarówno te zorganizowane jak i planowane we własnym zakresie. Na urlop, w tym roku, w dalszym ciągu nie planuje wybrać się co szósty ankietowany.

 

wakacje 2021

 

Powody rezygnacji z wyjazdu wakacyjnego znacząco zmieniły się względem tych podawanych w maju b.r. Niemal 2/5 badanych Polaków stwierdziło, że nie stać ich na wyjazd urlopowy, odsetek wskazań na to znacząco wzrósł o 14,1 p.p. Badani częściej niż w maju wskazywali również, że powodem rezygnacji z wakacji jest obawa o utratę pracy, na co wskazał co jedenasty ankietowany, gdzie w maju ten argument podniosło zaledwie 3,2% respondentów. Znacząco rzadziej, niż w maju b.r., Polacy wskazywali, że rezygnują z zagranicznych wakacji z powodu pandemii – spadek wskazań o 8,1 p.p., rzadziej także planują wyjazd w innym terminie – spadek o 10,6 p.p. Ze względu na brak urlopu wakacji nie planuje co dziewiąty ankietowany, gdzie dla porównania w maju powód ten wskazał co dwudziesty Polak.

 

wakacje 2021

 

Respondenci, którzy planują urlop znacząco rzadziej niż w maju wskazywali, że zamierzają stosować dodatkowe zabezpieczenia mające na celu ochronę przez zakażeniem koronawirusem – spadek wskazań o 12,2 p.p.

 

wakacje 2021

 

Badani najczęściej wskazywali, że koszt tegorocznego urlopu będzie wyższy od kosztu sprzed pandemii, zwłaszcza w kontekście wyjazdów krajowych – 74,3%. Niemal 1/5 ankietowanych uważa, że koszt wyjazdu zagranicznego będzie porównywalny do tego sprzed pandemii.

 

wakacje 2021

 


 

Sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” został przeprowadzony od 26 do 28 czerwca 2021 roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® metodą CAWI na grupie 1000 pełnoletnich Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.

 

Realizacja badania:
2021.07.01

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Pełna wersja raportu:
Pobierz
Wielkość pliku: 270 KB

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz