Skuteczność kampanii społecznych

Analizujemy zmiany społecznych postaw
Skuteczność kampanii społecznej to znacznie więcej, niż przebicie się spotu, plakatu czy hasła do ogólnej świadomości. Najważniejsza jest realizacja założonych celów, najczęściej dotyczących rzeczywistej zmiany postaw i przekonań społecznych w pożądanym kierunku. Samo wywołanie efektu „szumu medialnego” chociaż jest niewątpliwie spektakularne, jednakże nie przynosi długotrwałych rezultatów.

Analizujemy zmiany społecznych postaw
Przed opracowaniem szczegółowej strategii realizacji badania kampanii społecznej należy precyzyjnie określić cele oraz przewidywane rezultaty, a następnie dokonać pomiaru wstępnego parametrów, których zmianę zakładają cele kampanii. Badanie powinno być każdorazowo poprzedzone analizą stanu pierwotnego – przed wdrożeniem działań. Tylko w ten sposób możliwe staje się określenie faktycznej skuteczności oraz efektywności kampanii społecznej, a następnie opracowanie na tej podstawie wniosków i rekomendacji na przyszłość.

Diagnozie poddajemy nie tylko skuteczność kampanii po kątem uzyskanych rezultatów, ale także jej efektywność finansową. Weryfikujemy, czy wydatki na poszczególne działania mogły zostać lepiej zaplanowane, co pozwala na optymalizację budżetową w ramach przyszłych działań. Analizie pod kątem skuteczności oraz efektywności poddajemy zwłaszcza wykorzystanSkuteczność i efektywność kampanii społecznychie w trakcie przebiegu kampanii metody promocji i dystrybucji. Wskazujemy również alternatywne narzędzia, które pozwoliłyby lepiej zaplanować wydatki w ramach przyszłych działań. Dodatkowo prognozujemy trwałość efektów kampanii, dzięki czemu możliwe staje się określenie stopnia, w jakim mają one szansę utrzymać się w kolejnych latach.

Stosowane techniki badawcze
W ramach badań skuteczności kampanii społecznych stosujemy przede wszystkim techniki ilościowej ankietyzacji – na grupie docelowych odbiorców kampanii. Prowadzimy reprezentatywne badania telefoniczne CATI wspomagane systemem komputerowym, badania internetowe CAWI, a także terenowe wywiady ankietowe CAPI - z użyciem aplikacji mobilnej. Posiadamy również autorski panel internetowy, gromadzący tysiące mieszkańców Polski o zróżnicowanym profilu społeczno-demograficznym oraz psychograficznym. Jego wykorzystanie to gwarancja uzyskania wyników w możliwie najkrótszym czasie (do 48 godzin) oraz minimalizacji kosztów pomiaru.

Przeprowadzamy także badania jakościowe (IDI, FGI), których uczestnikami są osoby odpowiedzialne za projektowanie działań oraz zarządzanie kampanią społeczną.

Badania kampanii społecznych realizowane przez naszą firmę to gwarancja uzyskania w 100% wiarygodnych i obiektywnych informacji.

Przed opracowaniem szczegółowej strategii realizacji należy precyzyjnie określić cele oraz przewidywane rezultaty, a następnie dokonać pomiaru wstępnego parametrów, których zmianę zakładają cele kampanii.

 

Zadzwoń do nas Napisz