56% Polaków chce zaszczepić się trzecią dawką

back Zobacz pozostałe nasze sondaże
  • Już trzy czwarte Polaków obawia się kolejnej fali zachorowań na COVID-19.
  • 73,3% respondentów uważa, że szczepienia przeciw COVID-19 mogą doprowadzić do ograniczenia pandemii SARS-CoV-2.
  • Co trzeci Polak nie zarejestrował się wciąż do szczepienia, a co czwarty w ogóle nie chce się szczepić.
  • 56,4% ankietowanych chce przyjąć trzecią dawkę szczepionki.
  • 45,3% respondentów uważa działania polskiego rządu w zwalczaniu pandemii za nieskuteczne.

 

W sumie już 50,8% uczestników najnowszego sondażu BioStat uważa, że należy wprowadzić ograniczenia dla niezaszczepionych. To o sześć punktów procentowych (6 pp.) więcej niż miesiąc temu. (W lipcu ograniczenia dla nieszczepionych popierało 44,8% respondentów.) Obecnie 27,7% ankietowanych uznaje, że ograniczenia dla niezaszczepionych zdecydowanie należy wprowadzić, kolejnych 23,1% popiera pod pewnymi warunkami. Mniejszy jest za to odsetek tych, którzy zdecydowanie sprzeciwiają się ograniczeniom dla niezaszczepionych, który wynosi 23,5% (w lipcu 27,8%), chociaż odsetek wszystkich przeciwnych restrykcjom zmniejszył się w sumie tylko o 0,6 pp. z 36,3% do 35,7%.

 

sierpień 2021:

sondaż COVID

 

lipiec 2021:

sondaż COVID

 

Już 75,3% Polaków obawia się kolejnej fali zachorowań na COVID-19, podczas gdy w lipcu odsetek ten wynosił 67,6%.

 

sondaż COVID

 

73,3% Polaków uważa, że szczepienia przeciw COVID-19 mogą doprowadzić do ograniczenia pandemii SARS-CoV-2. 26,7% uczestników sondażu nie uważa szczepienia przeciw COVID-19 za środek ograniczający pandemię koronawirusa.

 

sondaż COVID

 

Reprezentatywną pod względem wieku i płci grupę 1000 Polaków zapytano o to jak oceniają dotychczasowe wysiłki w zwalczaniu pandemii – zarówno instytucjonalne, jak indywidualne. Uczestnicy sondażu najbardziej doceniają zaangażowanie medyków. Niemal dwie trzecie ankietowanych uznaje wysiłki medyków za skuteczne, z czego co czwarty za zdecydowanie skuteczne. Mniej niż, co trzeci respondent docenia skuteczność przedsiębiorców i zwykłych obywateli. Z kolei aż 42,6% pytanych nie potrafi ocenić skuteczności wysiłków przedsiębiorców, zaś 35,7% - wysiłków obywateli. Znacznie bardziej krytyczni są Polacy w ocenie instytucji. Wysiłki samorządów w zwalczaniu pandemii uważa za skuteczne 34,7% ankietowanych, podczas gdy przeciwnego zdania jest w sumie 33,7%. Działania rządu RP skuteczne w zwalczaniu pandemii są zdaniem 35,3%, zaś w sumie 45,3% respondentów uważa je za nieskuteczne. Skuteczność działań instytucji międzynarodowych w zwalczaniu pandemii dostrzega w sumie 37,6%, a nie widzi – 30,3% uczestników sondażu.

 

sondaż COVID

 

Zapytani o szanse „powrotu do normalności” Polacy najczęściej uważają, że nastąpi ona w ciągu kilku lat (31,6%) lub w ciągu roku (21,6%). Aż 18,3% pytanych uważa, że powrót do normalności nie nastąpi nigdy. Na szybkie zakończenie pandemii – w ciągu kilku miesięcy, a nawet kilku tygodni – liczy w sumie 17,8% respondentów. Co ciekawe, 10,7% z nich uważa, że powrót do normalności już nastąpił.

 

sondaż COVID

 

W grupie uczestników sierpniowego sondażu BioStat COVID-19 przeszło 21,9% osób, zaś 55% miało chorujących wśród bliskich (rodzina, przyjaciele, współpracownicy).

 

sondaż COVID

sondaż COVID

 

Przebieg COVD-19 u 57,2% chorujących miał charakter łagodny, jednak 35,7% odpowiadających przechodziło lub miało bliskich, którzy chorowali ciężko w domu. 14,1% przyznało, że koronawirus doprowadził do hospitalizacji, a 9,1% respondentów zna przypadki, kiedy choroba zakończyła się śmiercią. Bezobjawowy przebieg COVID-19 poświadczyło 9,2% uczestników sondażu.

 

sondaż COVID

 

Wskutek COVID-19 aż 45,8% chorujących odczuwa ociężałość ze splątaniem myśli, 18,7% doświadczyło ciężkich powikłań (np. niewydolności oddychania, krążenia itd.), kolejnych 15% - depresji. Wśród chorujących 23,5% przebywało w szpitalu, a 20,9% nie odczuwało żadnych skutków. Dłuższa utrata węchu lub smaku dotknęła 3% ankietowanych, a 0,9% zetknęło się z zespołem pokowidowym u dzieci.

 

sondaż COVID

 

Podczas przechodzenia COVID-19 pacjenci najczęściej korzystali z porad telefonicznych – co piąty ankietowany, zaś 37,8% chorujących twierdzi, że nie potrzebowało pomocy medycznej. Z leczenia szpitalnego skorzystało 23,6%, a na samoleczenie zdecydowało się 23,2% respondentów.

 

sondaż COVID

 

Opieka medyczna podczas przechodzenia COVID-19 oceniana jest pozytywnie w sumie przez 17,5% pacjentów, a negatywnie przez w sumie 20,3%. Niemal co czwarty ocenia pomoc medyczną neutralnie, a 37,8% nie korzystał wcale z pomocy medycznej.

 

sondaż COVID

 

Gotowość przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciwkowidowej (tzw. „trzeciej dawki”) – oczywiście kiedy będzie to możliwe – deklaruje 56,4% respondentów.

 

sondaż COVID

 

42,8% uczestników sierpniowego sondażu BioStat stanowiły osoby niezaszczepione.

 

sondaż COVID

 

Równocześnie 23,8% ankietowanych deklaruje, że w ogóle nie zamierza zaszczepić się przeciw koronawirusowi.

 

sondaż COVID

 

Tych, którzy nie chcą się zaszczepić zapytano więc o powody takiej decyzji. Najczęściej – 58,6% przeciwników szczepień – wskazywali oni obawę przed skutkami ubocznymi. Co drugi uważa, że szczepionka nie ochroni przed kolejnymi wariantami koronawirusa, 41,5% nie wierzy w skuteczność szczepionki, a 21,6% nie wierzy w pandemię.

 

sierpień 2021:

sondaż COVID

 

Dla porównania – w lipcu w grupie osób, które nie chcą się szczepić obawa przed skutkami ubocznymi zniechęcała niemal dwie trzecie ankietowanych (65,5%), odsetek niewierzących w skuteczność ochrony przed kolejnymi wariantami koronawirusa wynosił 52,4%, a wątpiących w skuteczność szczepionki – 46,3%. W lipcu 18,7% nieszczepiących się nie wierzyło w pandemię.

 

lipiec 2021:

sondaż COVID

 

41,8% rodziców dzieci w wieku powyżej 12 lat zamierza je zaszczepić przeciw koronawirusowi. Aż 38,4% nie ma takiego zamiaru, natomiast 19,8% wciąż jest niezdecydowanych.

 

sondaż COVID

 


 

Sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” został przeprowadzony od 28 do 30 sierpnia 2021 roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® metodą CAWI na grupie 1000 pełnoletnich Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.

Realizacja badania:
2021.09.02

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Pełna wersja raportu:
Pobierz
Wielkość pliku: 949 KB

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz