Statystyka do doktoratu.

Profesjonalna pomoc w przeprowadzaniu analizy danych statystycznych
dla doktorantów i naukowców.

Doświadczeni eksperci.

Zespół naukowców pracujących w firmie badawczej BioStat® zaprasza doktorantów i naukowców do skorzystania z profesjonalnej pomocy i wsparcia w ramach projektów badawczych. Rzetelne analizy statystyczne, realizowane z zaangażowaniem, pasją, za pomocą sprawdzonych narzędzi badawczych, to jeden z elementów sukcesu podczas obrony pracy doktorskiej.

Statystycy z BioStat®, dostosowując się do wymagań recenzentów i promotorów, zapewniają jednocześnie o najwyższej jakości wykonywanych analiz. Wykonując klasyczne metody analiz, jak:

analizy opisowe
modele regresji
analizy porównawcze
analizy koszykowe
analizy wariancji
weryfikacje
dynamiki zjawisk
testy istotności
statystycznej
testy T-Studenta
testy przeżywalności
testy korelacyjne

Autorskie oprogramowanie.

Dzięki wykorzystaniu autorskiego oprogramowania eCRF.bizTM, które służy samodzielnym, wielowymiarowym analizom statystycznym dla badań w dziedzinie medycyny i farmacji, konsultujemy i wspomagamy szczegółowe analizy statystyczne także w tych dziedzinach medycznych. Współpraca statystyków i specjalistów IT w BioStat®, pozwoliła stworzyć system, który:

Autorskie oprogramowanie
  • posiada możliwość szybkiego transferu danych i integrację z laboratoriami,
  • zapewnia bezbłędną walidację i kodowanie danych,
  • umożliwia przeprowadzenie pełnej analizy statystycznej i otrzymanie statystycznego raportu końcowego,
  • zapewnia 100% bezpieczeństwo, dzięki stałemu procesowi tworzenia Data Back-upów,
  • gwarantuje stałą pomoc mailową i telefoniczną specjalistów z dziedziny statystyki.

Profesjonalna statystyka do doktoratu przeprowadzana przez specjalistów z BioStat® lub za pomocą autorskich narzędzi przygotowanych do analizy danych statystycznych sprawiają, że prace naukowe stają się bardziej cenne i mają wyższą jakość eksploracyjną. Nasi eksperci zapewniają doktorantom pomoc także w przypadku chęci publikacji wyników prac naukowych i artykułów na łamach czasopism listy filadelfijskiej.

Doświadczenie i zaufanie.

Ponad 15 lat doświadczenia naszych ekspertów w dziedzinie badań statystycznych, współpraca z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce oraz ponad 1000 zrealizowanych analiz statystycznych sprawia, że oferta analiz statystyk do doktoratu i prac naukowych BioStat®, to godna uwagi propozycja dla naukowców. Badacz, który nierzadko ma ograniczony czas oraz nie posiada narzędzi do przeprowadzenia specjalistycznych analiz statystycznych, może, dzięki profesjonalnym analizom BioStat® oddalić ryzyko popełnienia błędu w pracy naukowej.

Zapraszamy do osobistego kontaktu w sprawie prowadzenia analiz statystycznych do prac doktorskich i naukowych przez specjalistów BioStat®.

Rekomendacje:

Zobacz wszystkie
Zadzwoń do nas Napisz