Analiza danych – Big Data.
Analizujemy
dane
Wyciągamy
wnioski
Podejmujesz najlepszą
decyzję biznesową
Formułujemy
sądy
Analizy danych world map Analizy danych world map Analizy danych world map
Jesteśmy ekspertami z zakresu analizy danych.
  • Analizujemy dane wielowymiarowe, wydobywamy wiedzę ze złożonych struktur danych i reprezentujemy w systemach informatycznych.
  • Wykorzystujemy matematyczne, statystyczne i informatyczne metody i narzędzia analizy danych kluczowe w analizie zjawisk społecznych czy gospodarczych.
  • Pozyskujemy, porządkujemy, przechowujemy i przetwarzamy ustrukturalizowane i nieustrukturalizowane dane.
  • Budujemy modele prognostyczne i symulacyjne z odniesieniem i w kontekście zachodzących zjawisk społeczno-gospodarczych.
  • Wyciągamy wnioski formułujemy sądy na podstawie danych.
Opracowujemy wyniki analizy danych w celu optymalizacji Twoich rozwiązań biznesowych. Dostosowujemy metody prezentacji wyników do wymagań odbiorców. Dajemy gwarancję 12 miesięcy na nasze usługi.
Medycyna i farmacja
Finanse
Marketing i sprzedaż
Ekonomia
Analizy danych - oferta
Nasza oferta obejmuje między innymi:
Analiza ryzyka odejścia klienta/migracji (modele Churn).
Churn to rezygnacja z usługi/produktu. Celem analizy jest identyfikacja klientów, którzy zagrożeni są odejściem. Powszechnie stosowane modele w analizie Churn można podzielić na rodzinę modeli klasyfikujących (klient zagrożony/klient niezagrożony) oraz na klasę modeli w których otrzymujemy dokładne prawdopodobieństwo odejścia.
Modele lojalności klientów - przeciwieństwo modeli Churn'owych.
Pozwala na ustalenie prawdopodobieństwa pozostania klienta oraz ustalenia czynników determinujących lojalność.
Prognozowanie sprzedaży
Analiza ryzyka kredytowego, modele scoringowe
(credit scoring, dla branży bankowej).
Ryzyko kredytowe należy rozpatrywać w kontekście pojedynczej umowy kredytowej jak i całego portfela kredytowego. Służą temu: systemy eksperckie, systemy scroringowe, systemy ratingowe, sieci neuronowe, modele logit, modele AD, modele KMV, CreditMetrics, CreditRisk.
Modele ryzyka niewypłacalności (branża obsługi wierzytelności).
Modele ryzyka nadużyć (fraud detection models).
Modele pozwalają na wykrywanie oszustw oraz identyfikowanie potencjalnych nadużyć z zastosowaniem statystycznych modeli wielowymiarowych. Modele predykcyjne stosowane w data mining, bazując na historii wielokrotnych operacji gromadzonych w bazach danych firmy, pozwalają na wskazanie kluczowych czynników ryzyka oraz oszacowanie prognozy wskaźnika ryzyka (prawdopodobieństwa nadużycia) dla każdego klienta (każdej transakcji). Analizy fraud detection mają zastosowanie w branży ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, bankowej (kart kredytowych, e-commerce), naukowej lub medycznej.
Modele ryzyka umieralności (badawcza branża farmaceutyczna).
Poświęcony jest im szereg metod z zakresu biostatystyki. Popularnym przykładem zastosowania i wykorzystania modeli tej klasy jest ustawicznie udoskonalany system EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation), bazujący m.in. na idei modeli logit.
Data Mining.
Dane
Struktura
danych
Przetwarzanie
danych
Analiza
zależności
Wnioski
Nasze rekomendacje.
Zadzwoń do nas Napisz