Analizy rynku medycznego

Analiza rynku medycznego

Przed podjęciem kluczowych działań biznesowych warto oprzeć
decyzje na wiarygodnej wiedzy. Prezentujemy naszą usługę analizy
rynku, dedykowaną podmiotom działającym w ramach branży

 • decydentom;
 • producentom i dystrybutorom;
 • agencjom promocyjnym/reklamowym;
 • konsultantom medycznym;

| Zakres analizy

Analizy rynku prowadzimy przede wszystkim w oparciu o metodę Desk Research. Pozyskujemy między innymi dane udostępniane przez instytucje publiczne (NFZ, GUS, Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Medycyny Pracy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego etc.). Wyszukujemy informacje odnoszące się do wyposażenia placówek, statystyk pacjentów, a także ich profilu społeczno-demograficznego.

Skupiamy się w głównej mierze na analizie uwarunkowań prawnych, w tym zwłaszcza dotyczących reguł przyznawania refundacji i innych świadczeń, a także zasad dystrybucji i reklamy leków oraz innych produktów medycznych. Poddajemy systematycznemu monitoringowi projekty nowelizacji w prawie farmaceutycznym.

| Analizujemy również:

 • informacje zamieszczane w portalach
  i czasopismach branżowych;
 • dane dostępne w rejestrach oraz biuletynach;
 • dokumentacje patentowe;
 • dane dotyczące zachorowalności;
 • zachowania terapeutyczne lekarzy;
 • publikacje i inne dane będące w posiadaniu
  instytutów naukowych;
 • przebieg targów, konferencji oraz eventów;
 • ofertę sklepów internetowych konkurencji;
 • ogólnodostępne raporty z badań i analiz rynku;
 • komercyjne zbiory danych sprzedażowych;

| Analiza przetargów publicznych

Dane odnoszące się do potencjału i wielkości rynku medycznego, a także jego struktury gromadzimy m.in. w procesie analizy zamówień publicznych. Efektem naszych prac jest raport ukazujący wyniki sprzedaży w określonym przedziale czasowym. Rozpoznajemy kluczowych graczy na rynku, a także wskazujemy firmy najczęściej ogłaszające przetargi.

| Badania opinii

Prowadzimy także wywiady kwestionariuszowe w celu uszczegółowienia informacji uzyskanych na etapie analizy desk research. Ich uczestnikami są faktyczni uczestnicy rynku:

 • producenci;
 • dystrybutorzy;
 • przedstawiciele placówek
  służby zdrowia;
 • farmaceuci;
 • personel medyczny;
 • pacjenci.

| Korzyści

Dzięki przeprowadzonej przez nas analizie rynku mogą Państwo zyskać m.in. następujące korzyści:

 • rozpoznanie perspektyw rozwoju rynku;
 • określenie podaży oraz popytu na produkty medyczne;
 • identyfikacja przeciętnych cen rynkowych;
 • oszacowanie wartości sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz internetowej;
 • rozpoznanie profili kluczowych graczy na rynku;
 • monitoring tendencji na rynku medycznym oraz prognozowanie jego dynamiki;
 • wykrycie czynników zwiększających konkurencyjność.
Zadzwoń do nas Napisz