Dla kogo praca w badaniach marketingowych?

czytaj więcej Powrót
Dla kogo praca w badaniach marketingowych?

Korporacje, banki, agencje marketingowe i uczelnie regularnie zlecają Centrum Badawczo – Rozwojowemu Biostat realizację badań marketingowych. Na czym polegają te badania? Jaka jest specyfika pracy w branży badań marketingowych? O tym w rozmowie z Bartoszem Olchą – Dyrektorem ds. badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

Co kryje się pod hasłem „badań marketingowych”?

Bartosz Olcha: Badania marketingowe dzielą się na parę rodzajów. Jednymi z najpopularniejszych są badania marki. Mogą one na przykład dać odpowiedź na pytanie jak postrzegana jest dana marka, jaki jest poziom lojalności klientów, ich zadowolenia lub jakie są zwyczaje zakupowe klientów. Badamy też tzw. insighty, czyli motywacje i czynniki skłaniające lub zniechęcające klientów do zakupu. 

 
Bardzo często też nasi klienci wykorzystują badania marki do ustalenia swojej pozycji konkurencyjnej. Wtedy wyznaczamy tzw. benchmark, czyli porównujemy daną markę z jej rynkowymi konkurentami.
 
Badania marki mogą też koncentrować się na wizerunku firmy jako pracodawcy.
 
Z mojego punktu widzenia bardzo interesujące są również badania skuteczności kampanii marketingowych. Pozwalają one z jednej strony ocenić efekty, z drugiej racjonalność wydatkowania środków przeznaczonych na daną kampanię.
 

Jakimi metodami przeprowadza się badania marketingowe? Które z nich są najskuteczniejsze?

 
Skuteczne są te metody, które są adekwatne do potrzeb klienta. Dogłębne poznanie potrzeb klienta, wyznaczenie populacji i dobranie odpowiedniej próby badawczej, a następnie technik realizacji badania, to podstawa i punkt wyjścia naszej współpracy z klientem. 
 
Do wyboru mamy badania jakościowe, wśród których wyróżniamy m.in: wywiady grupowe i indywidualne, a także badania ilościowe, realizowane na przykład przy pomocy ankietyzacji internetowej (CAWI) bądź telefonicznej  (CATI). Innym popularnym narzędziem są też badania tajemniczego klienta, etnografia, badania renomy marki czy studia przypadku.  
 
W Biostacie realizujemy kompleksowe badania, obejmujące wykonanie projektu badania, jego przeprowadzenie, a następnie sporządzenie raportu końcowego i doradztwo w analizie wyników.
 
Służymy też pomocą tym klientom, którzy są w stanie sami zaprojektować sobie badania, a potrzebują jedynie narzędzi. Wtedy mogą skorzystać z naszego serwisu SurvGo, gdzie szybko można stworzyć ankietę badawczą i dobrać grupę badawczą.
 

Kim są klienci realizujący badania marketingowe przy wsparciu Biostatu?

Są to przedsiębiorstwa różnej wielkości, instytucje publiczne i uczelnie. W gronie naszych klientów jest na przykład potentat branży farmaceutycznej Astra Zeneca, firmy doradcze Grant Thornton i Sedlak & Sedlak, bukmacher ETOTO, Ergo Hestia, Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowy Fundusz Zdrowia czy TEB Akademia.
 
Szczególną grupą klientów są agencje marketingowe. Agencje, tworząc dla swoich klientów strategie marketingowe czy przeprowadzając rebranding, posiłkują się badaniami wykonywanymi przy naszej pomocy.
 
Motywacje naszych klientów są bardzo różne, tak jak różne i nietypowe bywają realizowane przez nas badania. Na przykład jeden z naszych partnerów z branży finansowej chciał dokładnie poznać proces obsługi klienta u swojego głównego konkurenta rynkowego. Zrealizowaliśmy dla niego projekt z pogranicza badania marketingowego, wywiadu gospodarczego i badania tajemniczego klienta. Jego efektem było 100-stronnicowy raport z rozpisaną osią czasu, z fragmentami wywiadów i wypowiedzi klientów oraz pracowników konkurencji.
 
Dla nas najbardziej satysfakcjonujące jest to, że przeprowadzane przez nas badania marketingowe przekładają się wprost na decyzje rynkowe naszych klientów. W znacznej mierze to od wyników naszych badań zależy czy i w jakim kształcie trafi na rynek dany produkt lub usługa.
 
Najlepszym tego przykładem są badania, jakie realizujemy dla Katedry Opakowalnictwa Towarów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczelnia ta, pomaga producentom żywności w projektowaniu opakowań. Nasze badania dostarczają im wiedzy na temat tego, jakich opakowań oczekują konsumenci pod kątem kształtu, materiału wykonania czy znaków graficznych.
 

Czy badania marketingowe z definicji muszą być kosztowne?

Nie. To jeden z funkcjonujących na rynku mitów. Oczywiście, kompleksowe, zaawansowane badanie na dużej grupie badawczej może być drogie i kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie znaczy to jednak, że małe firmy nie są w stanie wykonać potrzebnych im badań za kilka tysięcy złotych. Jest to jak najbardziej możliwe, choćby przy pomocy wspomnianej już aplikacji SurvGo.

 

Kim są eksperci pracujący w dziale badań Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat®? Jakie trzeba mieć kompetencje i wykształcenie, by pracować w branży badań marketingowych?

 

Z moich doświadczeń wynika, że najlepsze przygotowanie teoretyczne mają absolwenci analityki gospodarczej, socjologii, ekonomii. Takie wykształcenie nie jest jednak warunkiem koniecznym. Najważniejszy zmysł analityczny, umiejętność krytycznej analizy danych, stawiania hipotez, wyciągania wniosków i dostrzegania zależności między danymi. Nieodzowna jest też bardzo dobra znajomość języka angielskiego i – co ważne – perfekcyjna umiejętność władania językiem polskim. Kandydaci do pracy w naszym dziale badań marketingowych muszą również biegle znać pakiet MS Office. 
 
Dla kogoś patrzącego z boku, praca związana z analizą danych może wydawać się nudna. Zapewniam jednak realizujemy bardzo interesujące projekty, a największą satysfakcją z realizacji badań marketingowych jest wspomniana już świadomość wpływu na decyzje producentów i usługodawców.

 

Staże i praktyki w badaniach klinicznych
Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®

Studentów i absolwentów zapraszamy na staże i praktyki. Realizowany przez nas program staży i praktyk to doskonała okazja do nabycia doświadczenia i nowych umiejętności. Najlepszy stażystom oferujemy stałą współpracę lub zatrudnienie. Aktualnie rekrutujemy stażystów na stanowiska:

Zobacz wszystkie oferty Praktyki, staże

Nie rekrutujemy aktualnie
na twoje stanowisko? Wyślij nam
maila z CV, a się odezwiemy

Nasi klienci i partnerzy
w Badaniach Klinicznych
i Obserwacyjnych

Razem budujemy lepszą przyszłość
dla nas i naszych partnerów.

Polecane szkolenia

zobacz wszystkie szkolenia zobacz wszystkie badania

Aktywne badania kliniczne

zobacz wszystkie badania zobacz wszystkie badania
1 41
Poradnik
marketingowy
Sprawdź Sprawdź
Poradnik Marketingowca

Najczęściej zadawane pytania.

Jakie umiejętności są ważne podczas pracy przy badaniach marketingowych?

Z pewnością, możemy tutaj zaliczyć takie aspekty jak: umiejętności komunikacyjne, umiejętności analityczne, świadomość komercyjna, wiedza z zakresu sprzedaży i marketingu, znajomość rynku / branży, zdolności organizacyjne, kreatywność, inicjatywa / przedsiębiorczość.

Jakich zadań możesz się spodziewać, pracując przy badaniach marketingowych?
  • Przeprowadzania, nadzorowania oraz analizowania badań o tematyce takiej jak: badania świadomości marki, badania lojalności klientów, badania reakcji na kampanie marketingowe, badania potencjału rynku, czy badania reklamy,
  • Diagnozowanie potrzeb i preferencji konsumenckich (insighty konsumenckie),
  • Badania produktowe pojęć i prototypów (badania sensoryczne),
  • Ilościowe badania sensoryczne.
 
Czy praca związana z badaniami marketingowymi, jest dla każdego?
Z pewnością nie. Każdy z nas jest inny, ale jeżeli posiadasz większość cach wymienionych powyżej oraz interesujesz się marketingiem i posiadasz analityczny umysł, to praca przy badaniach, może być strzałem w dziesiątkę. 
 
Praca ta z pewnością nie jest monotonna. Każde badanie jest inne, może przynieść przeróżne rezultaty oraz każdy klient będzie wymagał od nas czegoś innego. Przy badaniach marketingowych nie ma miejsca na nudę.