Dwustopniowa analiza - lek OTC dla dzieci na infekcje

Dwustopniowa analiza - lek OTC dla dzieci na infekcje Badania rynku

Firma BioStat realizowała badanie produktu medycznego w momencie zmian jego składu. Celem badania była identyfikacja postępowania matek w przypadku zachorowania dzieci, postrzeganie innych produktów dostępnych na rynku oraz zbadanie potrzeb konsumentów.

W ramach badania wykorzystano autorską metodę dwustopniowej analizy jakościowej w ramach której przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione oraz zogniskowane wywiady fokusowe z konsumentami. Zakres obu technik zawierał w sobie pytania dotyczące zachowania w przypadku choroby dziecka, wyboru produktu medycznego, reakcji na przekaz reklamowy oraz pozycjonowania produktu na rynku wśród konkurencji. Dobór uczestników badania grupowego oraz indywidualnego przebiegał na podstawie kwestionariuszy rekrutacyjnych, w których określano czy odpowiadają one profilowi osób będących potencjalnymi konsumentami produktu medycznego, którego dotyczyło badanie. Uczestnicy badania byli zróżnicowani pod względem wysokości dochodu na jednego mieszkańca gospodarstwa domowego oraz wieku. Zróżnicowanie obejmowało także miejsce zamieszkania, wielkość miejscowości (miasto oraz wieś) oraz statusu zawodowego (osoby zatrudnione na pełen etat, pół etatu, bezrobotne itd.).

Dzięki badaniu, zidentyfikowano najczęściej występujący schemat procesu wyboru sposobu leczenia od identyfikacji pierwszych objawów choroby u dziecka do momentu podjęcia decyzji zakupu odpowiedniego produktu medycznego. Konsumenci wyrażali w ramach badania swoją opinię nt. pożądanych cech produktu oraz czynników wpływających na chęć zakupu produktu, w tym także negatywnych czynników.

 

Ocenie podlegały takie cechy produktów medycznych jak:

  • bezpieczeństwo,
  • skuteczność,
  • smak,
  • szybkość działania,
  • popularność marki.

 

Przeprowadzono również analizę źródeł informacji, do których zwracają się konsumenci w celu uzyskania szczegółowej wiedzy na temat skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktów medycznych. Uzyskano także informacje na temat polecenia produktu medycznego przez farmaceutę i znajomych oraz wpływu polecenia na ostateczną decyzję konsumencką. Uczestnicy badań w trakcie rozmów indywidualnych oraz grupowych dyskusji poruszali wpływ ceny na wybór leku, która nie była decydującym czynnikiem dyskwalifikującym dany produkt medyczny podczas zakupów.

 

W ramach badań, uczestnicy indywidualni oraz grupowi zapoznawali się z treścią trzech przekazów reklamowych produktów konkurencyjnych. Spoty reklamowe oceniane były jako:

  • „zabawne”,
  • „zwięzłe”,
  • „zawierające wszystkie ważne informacje”,
  • „mało wiarygodne”,
  • czy „niezrozumiałe”.

 

Na podstawie zaprezentowanych treści, uczestnicy badań indywidualnych zostali poproszeni o ocenę na 5-cio stopniowej skali leków, których dotyczyły reklamy. Oceniane były pod tym samym kątem co najbardziej pożądane produkty, tj. czy lek jest: bezpieczny, skuteczny, smaczny, szybki, znany, polecany.

Skutkiem badania było stworzenie szeregu rekomendacji oraz wskazówek dotyczących szans produktu medycznego na rynku farmaceutycznym. Zostały przedstawione najważniejsze elementy jego promocji, wpływające w największym stopniu na grupę potencjalnych konsumentów oraz źródła informacji, które cieszą się wśród odbiorców największym zaufaniem i mogą polecić zakup produktu. Zostały także uzyskane szczegółowe informacje na temat wyglądu opakowania produktu, który będzie wzbudzał zaufanie oraz pozytywne skojarzenia wśród konsumentów.

zogniskowane wywiady grupowe indywidualne wywiady pogłębione market research badanie opinii badanie rynku analiza konkurencji branża farmaceutyczna badanie preferencji leki i suplementy opracowanie rekomendacji
Zadzwoń do nas Napisz