Internetowe Konto Pacjenta

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Zaledwie 5,0% respondentów słyszało o Internetowym Koncie Pacjenta
i jednocześnie wie, do czego ono służy

 

Respondenci zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie Czy słyszałeś/aś o Internetowym Koncie Pacjenta, a jeżeli tak, do czego Twoim zdaniem służy? Okazuje się, że tylko 27,3% ankietowanych stwierdziło, że słyszało o IKP.

 

Wykres czy słyszałeś o Internetowym Koncie Pacjenta

 

Respondenci, którzy potwierdzili znajomość IKP, wskazywali do czego ich zdaniem służy obecnie owe konto. W przedstawionej im kafeterii znalazły się zarówno odpowiedzi prawidłowe (6 opcji) jak i fałszywe (5 opcji). Ponad połowa badanych wskazała błędne odpowiedzi: „Mogę sprawdzić wyniki swoich badań” oraz „Mogę w ten sposób zarejestrować się do lekarza”. Odpowiedzi prawidłowe, na które wskazało najwięcej respondentów to: „Mogę w ten sposób dostać niezbędne recepty do kontynuacji mojego leczenie bez konieczności wizyty u lekarza”, „Są tam informacje o wystawionych dla mnie receptach” oraz „Są tam informacje o wystawionych dla mnie skierowaniach”.


Spośród ankietowanych, którzy słyszeli o Internetowe Konto Pacjenta, 4,8% z nich przyznało, że nie wie do czego dokładnie służy IKP.


Fałszywe opcje zostały zaznaczone kolorem czerwonym, zaś poprawne zielonym.

 

Wykres do czego Twoim zdaniem służy IKP

 

 

Badanie zostało zrealizowane przez agencję badawczą BioStat w dniach 22-25.03.2019 na  reprezentatywnej próbie badawczej obejmującej 1000 respondentów. Pomiar zrealizowano przy wykorzystaniu internetowego Panelu Badanie Opinii.

Realizacja badania:
2019.04.03

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

badania opinii analiza rynku Internetowe Konto Pacjenta e-recepta e-skierowanie raporty rynkowe

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz