Probiotyczne suplementy diety - znajomość i stosowanie
Determinanty wyboru konkretnego probiotyku

Oprócz kwestii markowości, w toku ankietyzacji odwołano się także do zwyczajów zakupowych respondentów. Jak udało się wykazać, najwyższe znaczenie przy wyborze probiotyku ma dla badanych polecenie/zalecenie lekarza. Ponad połowa z nich oprócz tego powołuje się na polecenia farmaceuty oraz atrakcyjną cenę suplementu. Część badanych zwraca natomiast uwagę na czynniki inne niż wymienione wyliczają oni w szczególności takie aspekty jak skuteczność preparatu, smak czy niezawieranie laktozy.

 

Cechy brane pod uwagę przy zakupie probiotyku

Na aspekty najczęściej brane pod uwagę przy zakupie probiotyków (polecenie lekarza

i farmaceuty oraz atrakcyjność cenowa) częściej zwracały uwagę kobiety niż mężczyźni,
a w zakresie poleceń - najstarsi respondenci. Atrakcyjność cenowa okazała się z kolei istotniejsza dla najmłodszych respondentów.

Oprócz zadeklarowania uwzględnianych przy zakupie aspektów badanych dodatkowo zapytano, które z wyszczególnionych aspektów są dla nich, jako konsumentów, najistotniejsze. Większość zapytanych (niespełna połowa respondentów) zadeklarowała, że istotnym czynnikiem jest dla nich polecenie/zalecenie lekarza.

 

Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku

 

Najbardziej doceniane przez ogół polecenie/zalecenie probiotyku przez lekarza przejawiało wyższą istotność dla mężczyzn, aspekt ten przejawiał ponadto spore znaczenie dla respondentów najstarszych (tj. mających 46 i więcej lat).

 

Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na płeć i wiek

 

Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na płeć

Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na wiek 1Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na wiek 2

Realizacja badania:
2017.04.18

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 804

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

badania badania rynku raporty rynkowe raport rynkowy farmacja suplementy diety badanie suplementów diety probiotyki suplementy

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zadzwoń do nas Napisz