Probiotyczne suplementy diety - znajomość i stosowanie
Determinanty wyboru konkretnego probiotyku

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Oprócz kwestii markowości, w toku ankietyzacji odwołano się także do zwyczajów zakupowych respondentów. Jak udało się wykazać, najwyższe znaczenie przy wyborze probiotyku ma dla badanych polecenie/zalecenie lekarza. Ponad połowa z nich oprócz tego powołuje się na polecenia farmaceuty oraz atrakcyjną cenę suplementu. Część badanych zwraca natomiast uwagę na czynniki inne niż wymienione wyliczają oni w szczególności takie aspekty jak skuteczność preparatu, smak czy niezawieranie laktozy.

 

Cechy brane pod uwagę przy zakupie probiotyku

Na aspekty najczęściej brane pod uwagę przy zakupie probiotyków (polecenie lekarza

i farmaceuty oraz atrakcyjność cenowa) częściej zwracały uwagę kobiety niż mężczyźni,
a w zakresie poleceń - najstarsi respondenci. Atrakcyjność cenowa okazała się z kolei istotniejsza dla najmłodszych respondentów.

Oprócz zadeklarowania uwzględnianych przy zakupie aspektów badanych dodatkowo zapytano, które z wyszczególnionych aspektów są dla nich, jako konsumentów, najistotniejsze. Większość zapytanych (niespełna połowa respondentów) zadeklarowała, że istotnym czynnikiem jest dla nich polecenie/zalecenie lekarza.

 

Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku

 

Najbardziej doceniane przez ogół polecenie/zalecenie probiotyku przez lekarza przejawiało wyższą istotność dla mężczyzn, aspekt ten przejawiał ponadto spore znaczenie dla respondentów najstarszych (tj. mających 46 i więcej lat).

 

Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na płeć i wiek

 

Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na płeć

Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na wiek 1Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na wiek 2

Realizacja badania:
2017.07.18

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 804

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

badania badania rynku raporty rynkowe raport rynkowy farmacja suplementy diety badanie suplementów diety probiotyki suplementy

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz