Zdrowie Polaków – alergie dzieci na białka mleka krowiego

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat, we współpracy z WP ABC Zdrowie, od 30 października do 6 listopada 2023 roku przeprowadziło sondaż wśród 466 rodziców dzieci w wieku do 3 lat, zamieszkujących na terenie Polski.

 

67,2% rodziców uczestniczących w sondażu ma dzieci, które otrzymują wsparcie medyczne związane z opieką nad dzieckiem z alergią na białka mleka krowiego. W sumie 31,8% opiekunów otrzymuje wystarczające wsparcie medyczne w zakresie informacji, diagnostyki czy kontaktów z lekarzem, z czego 7,3% - uważa to wsparcie za zdecydowanie wystarczające, a 24,5% za raczej wystarczające. W sumie 18,9% rodziców twierdzi, że wsparcie jest niewystarczające (z czego 4,1% - zdecydowanie oraz 14,8% - raczej niewystarczające). 16,5% respondentów to osoby, które mają mieszane opinie o wsparciu („ani wystarczające, ani niewystarczające”).

32,8% ankietowanych opiekunów ma dzieci bez problemów związanych z alergią na białka mleka krowiego.

 

Źródło: Badanie własne

 

43,1% ankietowanych rodziców dzieci w wieku do 3 lat uważa, że alergia na białka mleka krowiego i nietolerancja laktozy to różne dolegliwości, które jednak różnią się nieznacznie. Zdaniem 38,2% respondentów to różne dolegliwości, które różnią się znacznie. Natomiast 18,7% uważa, że oba określenia dotyczą tej samej dolegliwości tylko inaczej nazywanej.

 

Źródło: Badanie własne

 

Opiekunowie małych dzieci spośród objawów alergii na białka mleka krowiego najczęściej wskazywali częste ulewania i wymioty (65,2% wskazań), następnie biegunki lub zaparcia (64,8%), a jako trzecie – atopowe zapalenie skóry (63,9%). W dalszej kolejności rodzice wskazywali na objawy alergii w formie obrzęku warg i powiek (22,3%), zaburzeń przyrostu masy ciała (20,2%), krew w stolcu (20,0%), świszczący oddech (11,4%). a także – pojedynczo – na bóle brzucha, nudności, kolki, wysypkę czy łojotokowe zapalenie skóry.

 

Źródło: Badanie własne

 

Co drugi pytany rodzic małych dzieci słyszał, że alergia na białka mleka krowiego może przybierać różną postać, ale nie wie, czym one się różnią (50,4% wskazań). 25,3% ankietowanych nie słyszało o różnych postaciach alergii na białka mleka krowiego, z kolei 24,2% respondentów słyszało i wiek, czym różnią się różne postacie alergii na białka mleka krowiego.

 

Źródło: Badanie własne

 

Rodzice dzieci w wieku do 3 lat zostali również zapytani o to, które z produktów można podawać dziecku, które nie może być karmione piersią i zdiagnozowano u niego alergię na białka mleka krowiego. W pierwszej kolejności, jako produkty podawane w zamian, aby zrealizować zapotrzebowanie na składniki odżywcze (po konsultacji z lekarzem) ponad trzy czwarte opiekunów wskazało na specjalistyczne preparaty mlekozastępcze (76,2%), 44,0% wskazało na mleko modyfikowane na bazie mleka koziego, 32,2% na napoje roślinne, np. owsiane, migdałowe, 29,0% mleko modyfikowane, 25,8% na mleko kozie. Produkty mleczne takie jak jogurty, serki można podawać zdaniem 3,6% odpowiadających.

 

Źródło: Badanie własne

 

Ponad połowa rodziców uważa, że nie można rezygnować z podawania specjalistycznego preparatu mlekozastępczego dziecku, które ma alergię na białka mleka krowiego po skończeniu przez nie pierwszego roku życia, mimo że dziecko nie nabyło jeszcze tolerancji. W grupie tej 15,5% sądzi, że zdecydowanie nie należy rezygnować, a 35,2% - raczej nie należy rezygnować. 23,6% pytanych nie ma zdania. W sumie 25,8% uważa natomiast, że można zrezygnować z podawania specjalistycznego preparatu mlekozastępczego po skończeniu pierwszego roku życia, z czego 7,5% - zdecydowanie można, a dalszych 18,2% - raczej można.

 

Źródło: Badanie własne

 

48,3% uczestników sondażu Biostat wśród rodziców dzieci w wieku do 3 lat, uważa, że nie ma wystarczającej wiedzy na temat opieki nad dzieckiem z alergią na białka mleka krowiego. W grupie tej 17,6% ankietowanych zdecydowanie nie ma wystarczającej wiedzy, a 30,7% - raczej nie ma. 24,5% respondentów przyznaje się do wątpliwości. W sumie 27,3% rodziców małych dzieci sądzi, że ich wiedza na temat opieki nad dziećmi z alergią na białka mleka krowiego jest wystarczająca, z czego 8,6% - zdecydowanie, a 18,7% - raczej wystarczajacą.

 

 

Źródło: Badanie własne

Realizacja badania:
2023.11.27

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 466

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz