Klienci Zagraniczni

Klienci Zagraniczni Badania satysfakcji

Firma BioStat realizuje także wysoko wyspecjalizowane badania pozwalające na ocenę jakości usług świadczonych przez firmy obsługujące Klientów zagranicznych, zainteresowanych inwestycjami na obszarze Polski. Badanie te zrealizowano za pomocą metod jakościowych oraz ilościowych, które były względem siebie komplementarne. Na potrzeby badania zrealizowano: wywiady kwestionariuszowe metoda CATI oraz indywidualne wywiady pogłębione (IDI). Oprócz tego utrzymywany był kontakt telefoniczny oraz mailowy z pracownikami instytucji Zamawiającego.
W ramach badania prowadzono także wizyty w siedzibie Zamawiającego, która odbyła się w języku obcym w celu wcielenia się w postać typowego klienta instytucji.

Głównym celem przeprowadzonego badania było dokonanie oceny jakości usług świadczonych przez pracowników instytucji pod kątem satysfakcji zagranicznych inwestorów. W ramach badania odniesiono się również do kwestii dostępności pracowników oraz formy i jakości udostępnianych informacji.

 

W ramach przeprowadzonego badania poruszone zostały następujące kwestie:

 • Kontakt oraz źródła informacji,
 • Podjęcie decyzji o wyborze lokalizacji projektu inwestycyjnego,
 • Instytucja Zamawiającego, jako partner biznesowy,
 • Ocena pracowników oraz ich kompetencji,
 • Dodatkowe oczekiwania i rekomendacje.

 

Jednym z elementów, który pozwalał na poznanie poziomu zadowolenia klientów z usług jest ocena obecnego stanu wyszczególnionych aspektów funkcjonowania instytucji. Określenie poziomu poszczególnych obszarów zostało dokonane przy wykorzystaniu skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najgorszą, a 5 najlepszą. Ocenie podlegało: zaangażowanie, jakość oferowanych informacji, jakość oferowanych usług, adekwatność oferowanych usług w odniesieniu do potrzeb klientów oraz kompleksowość usług.

W ramach jakościowej części badania, uczestnicy odnieśli się do własnych doświadczeń związanych ze współpracą z podobnymi Instytucjami. Dzięki temu zabiegowi, możliwe było stworzenie odpowiednich rekomendacji odnośnie elementów, które mogłyby wzbogacić sposób funkcjonowania instytucji oraz skuteczności współpracy z inwestorem zagranicznym.

 

Ocenie podlegało:

 • Wsparcie w pozyskiwaniu partnerów lokalnych
 • Znajomość polskich warunków gospodarczych
 • Zaangażowanie
 • Jakość oferowanych informacji
 • Adekwatność oferowanych usług do potrzeb projektów inwestycyjnych
 • Kompleksowość oferowanych usług
 • Jasność procedur
 • Użyteczność oferowanych usług
 • Jakość oferowanych usług

 

Ocenie Inwestorów podlegała również strona internetowa Zamawiającego. Realizacja badania pozwoliła także na identyfikację mocnych oraz słabych stron instytucji, dzięki którym wprowadzone zostały działania mające na celu minimalizację wpływu słabych stron na funkcjonowanie instytucji oraz wzmacnianie nacisku na silne.

indywidualne wywiady pogłębione badanie opinii analiza swot badanie tajemniczego klienta opracowanie rekomendacji badanie satysfakcji
Zadzwoń do nas Napisz