Modele prognozy zużycia globalnego

Modele prognozy zużycia globalnego Badania rynku

Dla lidera rynku gazu w Polsce - spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. – opracowaliśmy modele analityczne oraz algorytmy szacowania i prognozowania ilości gazu odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych oraz modele prognozy zużycia globalnego. Koncepcja projektu zakładała oszacowanie modeli i algorytmów oraz wdrożenie mechanizmów aktualizujących parametry biorąc pod uwagę ciągi historyczne, dane zindywidualizowane oraz parametry pogodowe. Aktualizacje parametrów modeli opracowane zostały w postaci samouczącego się mechanizmu, który wraz ze zmianami parametrów, upływem czasu oraz aktualizacją zbiorów danych każdorazowo automatycznie wyznacza optymalne parametry modelu dla każdego klienta docelowego.

market research badanie rynku analiza statystyczna opracowanie strategii
Zadzwoń do nas Napisz