Modele prognozy zużycia globalnego Badania rynku

Dla lidera rynku gazu w Polsce - spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. – opracowaliśmy modele analityczne oraz algorytmy szacowania i prognozowania ilości gazu odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych oraz modele prognozy zużycia globalnego. Koncepcja projektu zakładała oszacowanie modeli i algorytmów oraz wdrożenie mechanizmów aktualizujących parametry biorąc pod uwagę ciągi historyczne, dane zindywidualizowane oraz parametry pogodowe. Aktualizacje parametrów modeli opracowane zostały w postaci samouczącego się mechanizmu, który wraz ze zmianami parametrów, upływem czasu oraz aktualizacją zbiorów danych każdorazowo automatycznie wyznacza optymalne parametry modelu dla każdego klienta docelowego.

Zadzwoń do nas Napisz