We współpracy z Magazynem WHY Story, Biostat® przeprowadzi analizę Wyborów Konsumenckich „The Best & More 2019″.
Program ma na celu wyłonienie najlepszych produktów, firm, usług oraz instytucji na rynku polskim i zagranicznym oraz wymiana dobrych praktyk.

Badanie zrealizowane zostanie przy udziale autorskiego panelu badawczego firmy Biostat® www.badanie-opinii.pl na reprezentatywnej grupie osób. Respondenci wyłonią najlepsze produkty, usługi lub instytucje w danych kategoriach.

Tytuł „The Best & More” otrzyma grupa produktów, producentów, usługodawców o najwyższej liczbie wskazań, a także wykazująca się cechami charakterystycznymi dla: CSR, Innowacji, Bezpieczeństwa oraz Ekologii.

Wyniki zostaną ogłoszone na konferencja podsumowującej 23 maja 2019 r. w Manufacturing Poland w Gliwicach.
Organizator
Patronat medialny
Patronat medialny
Patronat merytoryczny
Zadzwoń do nas Napisz