We współpracy z Magazynem WHY Story, Biostat® przeprowadzi analizę Wyborów Konsumenckich „The Best & More 2019″.
Program ma na celu wyłonienie najlepszych produktów, firm, usług oraz instytucji na rynku polskim i zagranicznym oraz wymiana dobrych praktyk.

Badanie zrealizowane zostanie przy udziale autorskiego panelu badawczego firmy Biostat® www.badanie-opinii.pl na reprezentatywnej grupie osób. Respondenci wyłonią najlepsze produkty, usługi lub instytucje w danych kategoriach.

Tytuł „The Best & More” otrzyma grupa produktów, producentów, usługodawców o najwyższej liczbie wskazań, a także wykazująca się cechami charakterystycznymi dla: CSR, Innowacji, Bezpieczeństwa oraz Ekologii.

Wyniki zostaną ogłoszone na konferencja podsumowującej 23 maja 2019 r. w Manufacturing Poland w Gliwicach.
Organizator
The best and more 2019
Patronat merytoryczny
The best and more 2019
Patronat medialny
The best and more 2019
Patronat medialny
The best and more 2019
Zadzwoń do nas Napisz