Bóle migrenowe Polaków
Bóle migrenowe Polaków

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Migrena to przewlekła choroba neurologiczna, której doświadcza znaczny odsetek Polaków. Ponieważ dolegliwość ta nierzadko bywa mylona ze zwykłym bólem głowy - postanowiliśmy przyjrzeć się wiedzy Polaków na temat bólów migrenowych oraz bólom głowy, których doświadczają.

Badanie zrealizowaliśmy na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku na reprezentatywnej próbie badawczej obejmującej 1 218 respondentów, którzy mieli okazję wypowiedzieć się na temat:

  • wiedzy i poglądów na temat bólów migrenowych;
  • doświadczanych bólów głowy, w tym - bólów migrenowych;
  • sposobów radzenia sobie z bólem;
  • stosowanych leków przeciwbólowych.

Badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu panelu internetowego Badanie Opinii - platformy internetowej, która gromadzi tysiące polskich konsumentów i klientów firm z całej Polski.

 

Próba badawcza

W badaniu panelowym udział wzięło 1 218 respondentów, z czego ponad połowę (52,3%) stanowiły kobiety - próba badawcza liczyła 47,7% mężczyzn.

Najliczniejsze odsetki badanych (po 28,8%) stanowiły osoby mające od 25 do 39 lat oraz osoby w wieku 60+. Mniejszy udział w próbie mieli badani z przedziałów 40-49 lat (16,5%) oraz 50-59 lat (16,1%), z kolei praktycznie co dziesiąty badany deklarował, iż nie ma więcej niż 24 lata (9,8% próby).

 

 

Najwięcej respondentów pochodziło z województw śląskiego (16,4%) oraz mazowieckiego (12,3%), zaś najmniejszą reprezentację w badaniu zyskały z kolei regiony lubuski (2,1%), opolski (2,1%) oraz świętokrzyski (1,7%). Jednocześnie, prawie połowa respondentów (43,9%) okazała się zamieszkiwać w miastach o liczbie ludności przekraczającej 100 tysięcy i jedynie co czwarty badany (25,3%) zameldowany był w mieście liczącym od 20 do 100 tysięcy mieszkańców. Respondenci zamieszkiwali na ogół w gospodarstwach 2-osobowych (30,3%) oraz 3-osobowych (27,0%).

Co więcej, blisko połowa badanych (45,1%) deklarowała posiadanie wykształcenia średniego. Spory odsetek próby stanowili również respondenci legitymujący się wykształceniem wyższym (39,1% próby), zaś co dziesiąty badany (10,1% próby) dysponował wykształceniem zawodowym.

Mając na uwadze powyższe warto podkreślić, że w trakcie realizacji badania 38,4% respondentów posiadało status pracownika biurowego, zaś 25,0% - zadeklarowało zatrudnienie w charakterze pracownika fizycznego (36,6% badanych było  w tym okresie bez pracy). W ramach zagadnień zarobkowych respondenci zapytani zostali ponadto o przybliżonych dochód, jaki uzyskuje ich gospodarstwo domowe w przeliczeniu na jedną osobę - największy udział w próbie uzyskali respondenci, w przypadku których przedmiotowy dochód wynosił od 1 000 do 2 000 złotych (39,4% próby). Praktycznie co trzeci badany zamieszkiwał natomiast gospodarstwo, w którym dochód w przeliczeniu na osobę plasował się w przedziale od 2 000 do 3 000 złotych (26,7% próby).

 

Realizacja badania:
2017.11.03

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1218

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz