Bóle migrenowe Polaków
Bóle migrenowe Polaków

Migrena to przewlekła choroba neurologiczna, której doświadcza znaczny odsetek Polaków. Ponieważ dolegliwość ta nierzadko bywa mylona ze zwykłym bólem głowy - postanowiliśmy przyjrzeć się wiedzy Polaków na temat bólów migrenowych oraz bólom głowy, których doświadczają.

Badanie zrealizowaliśmy na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku na reprezentatywnej próbie badawczej obejmującej 1 218 respondentów, którzy mieli okazję wypowiedzieć się na temat:

  • wiedzy i poglądów na temat bólów migrenowych;
  • doświadczanych bólów głowy, w tym - bólów migrenowych;
  • sposobów radzenia sobie z bólem;
  • stosowanych leków przeciwbólowych.

Badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu panelu internetowego Badanie Opinii - platformy internetowej, która gromadzi tysiące polskich konsumentów i klientów firm z całej Polski.

 

Próba badawcza

W badaniu panelowym udział wzięło 1 218 respondentów, z czego ponad połowę (52,3%) stanowiły kobiety - próba badawcza liczyła 47,7% mężczyzn.

Najliczniejsze odsetki badanych (po 28,8%) stanowiły osoby mające od 25 do 39 lat oraz osoby w wieku 60+. Mniejszy udział w próbie mieli badani z przedziałów 40-49 lat (16,5%) oraz 50-59 lat (16,1%), z kolei praktycznie co dziesiąty badany deklarował, iż nie ma więcej niż 24 lata (9,8% próby).

 

 

Najwięcej respondentów pochodziło z województw śląskiego (16,4%) oraz mazowieckiego (12,3%), zaś najmniejszą reprezentację w badaniu zyskały z kolei regiony lubuski (2,1%), opolski (2,1%) oraz świętokrzyski (1,7%). Jednocześnie, prawie połowa respondentów (43,9%) okazała się zamieszkiwać w miastach o liczbie ludności przekraczającej 100 tysięcy i jedynie co czwarty badany (25,3%) zameldowany był w mieście liczącym od 20 do 100 tysięcy mieszkańców. Respondenci zamieszkiwali na ogół w gospodarstwach 2-osobowych (30,3%) oraz 3-osobowych (27,0%).

Co więcej, blisko połowa badanych (45,1%) deklarowała posiadanie wykształcenia średniego. Spory odsetek próby stanowili również respondenci legitymujący się wykształceniem wyższym (39,1% próby), zaś co dziesiąty badany (10,1% próby) dysponował wykształceniem zawodowym.

Mając na uwadze powyższe warto podkreślić, że w trakcie realizacji badania 38,4% respondentów posiadało status pracownika biurowego, zaś 25,0% - zadeklarowało zatrudnienie w charakterze pracownika fizycznego (36,6% badanych było  w tym okresie bez pracy). W ramach zagadnień zarobkowych respondenci zapytani zostali ponadto o przybliżonych dochód, jaki uzyskuje ich gospodarstwo domowe w przeliczeniu na jedną osobę - największy udział w próbie uzyskali respondenci, w przypadku których przedmiotowy dochód wynosił od 1 000 do 2 000 złotych (39,4% próby). Praktycznie co trzeci badany zamieszkiwał natomiast gospodarstwo, w którym dochód w przeliczeniu na osobę plasował się w przedziale od 2 000 do 3 000 złotych (26,7% próby).

 

Realizacja badania:
2017.08.04

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 1218

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zadzwoń do nas Napisz