Bóle migrenowe Polaków
Wiedza i poglądy na temat bólów migrenowych

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

2. Wiedza i poglądy na temat bólów migrenowych

Wstęp w postaci pytań dotyczących doświadczanych bólów głowy pozwolił płynnie przejść do zagadnień bardziej zasadniczych, w tym do wątku bólów migrenowych.

Jak się okazuje, jedynie co piąty badany zadeklarował, że nie wie czym są bóle migrenowe (17,2%). Najwyższy poziom wiedzy wykazywały w tym zakresie kobiety (88,0% ich deklaracji) oraz osoby w wieku 60+ (86,1%).

 

Respondenci, którzy nie znali pojęcia bólu migrenowego zapoznani zostali z jego specyfiką - pozwoliło im to, na równi z pozostałymi badanymi, wypowiedzieć się m.in. co do istoty samego bólu oraz postrzegania go jako społecznego problemu.

Na tym etapie ankiety poproszono ankietowanych o ustosunkowanie się w jakim stopniu, w skali od 1 („Zdecydowanie się nie zgadzam”) do 5 („Zdecydowanie się zgadzam”), podzielają poglądy na temat migreny wyrażone szeregiem stwierdzeń. Pozwoliło to wykazać, iż ogół respondentów  raczej zgadza się z tym, że:

·         migrena jest poważnym problemem dla osoby, która jej doświadcza (54,7% wskazań dla odpowiedzi „Zdecydowanie się zgadzam” oraz 23,3% dla odpowiedzi „Raczej się zgadzam”);

·         migrena jest zaburzeniem nerwowo-naczyniowym i charakteryzuje się nawracającymi atakami bólu (24,4% wskazań dla odpowiedzi „Zdecydowanie się zgadzam” oraz 47,1% dla odpowiedzi „Raczej się zgadzam”)

Respondenci raczej nie zgadzają się natomiast z stwierdzeniami mówiącymi, iż:

·         migrena nie jest dolegliwością, z którą należy walczyć (47,6% wskazań dla odpowiedzi „Zdecydowanie się nie zgadzam” oraz 19,6% dla odpowiedzi „Raczej się nie zgadzam”);

·         migrena to problem zbytnio wyolbrzymiany przez media i producentów leków (38,5% wskazań dla odpowiedzi „Zdecydowanie się nie zgadzam” oraz 26,8% dla odpowiedzi „Raczej się nie zgadzam”).

 

Co warto podkreślić, ze stwierdzeniami aprobowanymi przez ogół ankietowanych zdecydowanie bardziej zgadzały się respondentki niż respondenci (częściej niż mężczyźni wskazywały one stwierdzenia „raczej/zdecydowanie się zgadzam”). Co więcej, stosując analogiczne kryteria oceny można wykazać, że to badani w wieku 50-59 lat częściej zgadzali się z stwierdzeniem, że migrena to problem dla osoby jej doświadczającej, zaś stwierdzenie iż migrena jest bólem nawracającym o podłożu nerwowo-naczyniowym częściej podzielali najstarsi badani (osoby w wieku 60+).

Realizacja badania:
2017.11.03

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1218

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz