Bóle migrenowe Polaków
Przewidywanie i przeciwdziałanie bólom migrenowym

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

4. Przewidywanie i przeciwdziałanie bólom migrenowym

W przypadku wielu schorzeń ich nasilenie i ataki można przewidzieć – nie inaczej jest w przypadku bólów migrenowych, wśród których wyróżnić można tzw. „migreny z aurą”, poprzedzane szeregiem czynników alarmujących o zbliżającym się ataku bólu.

Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi, większość (38,0%) doświadczających migrenę badanych nie jest w stanie przewidzieć z wyprzedzeniem kiedy ból ten nadejdzie, zaś „migrenę z aurą” przejawia 35,6% pytanych – potrafią oni przewidzieć nadejście bólu. Na wsytępowalność czynników alarmujących (aury) nie zwrócił uwagi praktycznie co czwarty z doświadczających migren ankietowany. Co warte zaakcentowania, podobnie jak w wcześniejszym przypadku rozkład odpowiedzi ze względu na płeć nie wykazał istotnych tendencji, o tyle grupą wiekową, która w największym stopniu potrafi – wg swoich deklaracji – przewidzieć nadejście bólu migrenowego okazali się najstarsi ankietowani (47,8% z nich przejawia tzw. „migrenę z aurą”).

Tytułem dygresji wskazać należy, iż wśród składających się na ww. aurę czynników pozwalające przewidzieć napad migrenowy wyróżnić trzeba w głównej mierze uczucie zmęczenia – respondenci cierpiący na migrenę z aurą czynnik ten najczęściej wskazywali jako uprzedzający ich o nadejściu bólu (56,4% wskazań). Blisko połowa pytanych (48,5% wskazań) przed nastaniem migreny doświadcza zaburzenia widzenia (m.in. mroczki, przebłyski, zanik ostrości), a nieco mniej (45,6%)  – miewa problemy z koncentracją.  Jako inne przejawy aury podawano także m.in. nudności (40,9% wskazań) czy uczucie przygnębienia (35,2%). Jednostkowe wskazania dotyczyły natomiast takich objawów jak dla przykładu zawroty głowy, drętwienie kończyn czy uczucie ucisku w czaszce.

 

 

Jak każdy ból, także i migrenie można próbować zapobiegać, a jej napady – usiłować złagodzić. Stąd też doświadczających bólów migrenowych zapytani zostali także o ich sposoby radzenia sobie z tą dolegliwością. Jak się okazuje, ponad połowa pytanych (53,6% wskazań) próbuje łagodzić atak migrenowy kładąc się w cichym i wygodnym miejscu – jest to najczęstsza z praktykowanych metod. Po leki przeciwbólowe w takich sytuacjach sięga natomiast  2 na 5 pytanych (37,7% wskazań), praktycznie co czwarty pytany (24,4% wskazań) stosuje zimne lub ciepłe okłady, zaś co piąty (18,2%) – bierze rozluźniający prysznic. Wśród innych sposobów radzenia sobie z bólem ankietowani wymieniają m.in. próbę drzemki czy nawodnienia organizmu (pojedynczy respondenci sięgają po kawę z mlekiem, masaż, kojącą muzykę czy okłady ze spirytusu).

Co warto zaakcentować, wśród leków, które doraźnie zażywane są na czas bólu migrenowego, najczęściej ankietowani wyliczają „Ibuprom” – sięga po niego połowa (50,0%) respondentów stosujących tę metodę uśmierzania napadu migreny. Wśród częściej wyliczanych w tym zakresie leków (tj. takich, których stosowanie zadeklarowało co najmniej 10,0% pytanych) zalazły się także takie środki jak „Apap” (22,2% wskazań), „Ketonal” (14,2%) oraz „Migea” (13,2%).

Prócz łagodzenia bólu, wśród badanych odnotowano jednak także przypadki prewencyjnego zapobiegania napadom migreny – praktycznie 1/3 pytanych (29,4%) stara się unikać czynników, które sprzyjają powstawaniu ataków (tj. nadmiernego światła/hałasu, intensywnego zapachu, nadmiernego stresu), zaś 17,7% pytanych podejmuje profilaktyczne leczenie (stosują leki przeciwpadaczkowe, leki przeciwserotoninowe, beta-blokery, blokery kanałów wapniowych czy leki przeciwdepresyjne).

Niemniej istotny jest jednak także wątek „migren z aurą”, kiedy nadejście bólu można przewidzieć z pewnym wyprzedzeniem – ankietowani, którym doskwiera ten typ migren, przeczuwając atak podejmują pewne środki zaradcze, wśród który najczęściej przejawia się zażycie leku przeciwbólowego. Znacznie rzadziej podejmowane są natomiast takie działania, jak próba uspokojenia się i wyciszenia czy unikanie bodźców powodujących ból.

 

 

 

Realizacja badania:
2017.11.03

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1218

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz