Badanie zawartości opakowania

Badanie zawartości opakowania Badania rynku

W ramach współpracy z naszym klientem, będącym jednym z podmiotów sektora farmaceutycznego, przeprowadziliśmy badanie zawartości opakowania, którego celem była identyfikacja wpływu planowanych zmian w obrębie zawartości opakowania produktu leczniczego na poziom zainteresowania produktem.

W celu realizacji projektu wykonaliśmy badanie ilościowe z wykorzystaniem internetowego panelu badawczego Badanie Opinii. Ze względu na tematykę badania, zakładano przeprowadzenie ankietyzacji wyłącznie wśród kobiet. W tym celu wyselekcjonowaliśmy grupę docelową spośród bazy użytkowników naszej platformy.

W celu miarodajnej identyfikacji możliwych efektów zmian, zaplanowanych przez klienta, przygotowaliśmy dedykowane rozwiązanie w postaci kwestionariusza badawczego online.

Kwestionariusz ten przygotowano pod kątem poznania następujących zagadnień:

  • Aktualnie i wcześniej stosowane produkty lecznicze z badanego obszaru,
  • Powody rezygnacji ze stosowanego produktu leczniczego,
  • Poziom zainteresowania analizowanym produktem leczniczym oferowanym przez konkurencję,
  • Różnice w postrzeganiu produktu leczniczego o różnej zawartości opakowania (różnych producentów),
  • Reakcja respondentów na propozycję wprowadzenia zmian,
  • Skłonność respondentów do zmiany aktualnie stosowanego produktu leczniczego po dokonaniu zmian w obrębie opakowania,
  • Dopuszczalny zakres cenowy produktu leczniczego po dokonaniu zmian.

 

Dzięki realizacji badania, zidentyfikowano najbardziej popularne schematy procesu wyboru produktów leczniczych z badanego zakresu oraz rezygnacji z nich. W efekcie klient dowiedział się, na ile zawartość opakowania jest istotna na etapie podejmowania decyzji zakupowych oraz jaki jest poziom zainteresowania respondentów rozważaną zmianą w obrębie opakowania. Jak się okazało, co trzecia rezygnacja ze stosowania analizowanego produktu leczniczego wynikała z ograniczonej zawartości opakowania względem produktu oferowanego przez konkurencję. Z kolei większość pacjentek, które stosują preparat konkurencji, nie wyobraża sobie aby opakowanie nie zawierało wszystkich elementów. Co więcej, na podstawie wyników klient mógł oszacować warunki, jakie należałoby wziąć pod uwagę, aby zmiana ta przyniosła wymierne korzyści. Wyniki badania pokazały, jak silne jest przywiązanie do aktualnie stosowanych produktów. Po wprowadzeniu zmian w obrębie opakowania, pacjentki stosujące preparat konkurencji byłyby skłonne do zmiany, jeśli cena byłaby niższa o co najmniej 30%.

market research badanie opinii badanie rynku analiza konkurencji badanie ankietowe branża farmaceutyczna badanie preferencji badanie marki leki i suplementy
Zadzwoń do nas Napisz