Zachowania konsumentów podczas pandemii SARS-CoV-2 (MAJ 2020)

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Tylko 3,6% Polaków uznaje swą sytuację za lepszą niż przed pandemią. 6 na 10 Polaków uznaje swoją obecną sytuację finansową za gorszą niż przed wprowadzeniem obostrzeń związanych z pandemią. Jednocześnie spada odsetek Polaków, którzy odczuwają wpływ pandemii na życie osobiste i zawodowe.

 

Wpływ pandemii na sytuację finansową

W sumie niemal 6 na 10 Polaków uznaje swoją obecną sytuację finansową za gorszą niż przed wprowadzeniem obostrzeń związanych z pandemią. Sondaż Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® to kolejne z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzi podczas epidemii koronawirusa. W porównaniu do badania przeprowadzonego w kwietniu br. odsetek uznających, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się, jest zwiększył się nieznancznie – o 1,6 punktu procentowego. Tylko 3,6% Polaków uznaje swą sytuację za lepszą niż przed pandemią.

Wykres 1. Jak Pan/i ocenia swoją sytuację finansową (sytuację gospodarstwa domowego) w efekcie ograniczeń podczas pandemii? - porównanie

Zachowania konsumentow koronawirus

Źródło: Badanie własne

 

Wpływ pandemii na życie osobiste

Ponad dwie piąte Polaków odczuwa wpływ na życie osobiste ograniczeń i restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią. Co dziesiąty uważa, że jego życie osobiste z powodu ograniczeń zmieniło się całkowicie. Jest to jednak mniejszy wskazań niż w kwietniu – wówczas na znaczący wpływ ograniczeń i restrykcji na swoje życie wskazała ponad połowa ankietowanych, z czego wpływ za bardzo duży uznało 18,1% badanych. Jednocześnie odnotowano znaczący wzrost wskazań na odpowiedź neutralną (3) – o 8,4 punktów procentowych.

Wykres 2. W jakim stopniu ograniczenia i restrykcje wpływają na Pani/Pana życie osobiste? – porównanie (N=1000)

Zachowania konsumentow koronawirus

Źródło: Badanie własne

 

Wpływ pandemii na życie zawodowe

Również dwóch na pięciu pytanych Polaków dostrzega znaczący wpływ restrykcji i ograniczeń na życie zawodowe, z czego w stopniu najwyższym mniej niż jedna piąta restrykcji na życie zawodowe w stopniu najwyższym, okazał się niższy niż o 7,2 pp. Jednocześnie nastąpił wzrost odsetka ankietowanych, którzy neutralnie ocenili wpływ ograniczeń i restrykcji na swoje życie zawodowe – o 3,7 pp. Większa o 4,6 pp. jest również grupa Polaków, którzy nie odczuwają wpływu ograniczeń na życie zawodowe.

Wykres 3. W jakim stopniu ograniczenia i restrykcje wpływają na Pani/Pana życie zawodowe? – porównanie (N=891)

Zachowania konsumentow koronawirus

Źródło: Badanie własne

 

Wpływ pandemii na domowy budżet

Negatywne skutki ograniczeń w domowym budżecie odczuwa ponad połowa badanych Polaków. Odsetek ankietowanych, którzy zdecydowanie je odczuwają wyniósł 17,1% i okazał się niższy o 2,2 pp. niż w poprzedniej fali badania. Porównywalnie (bo o 2,5 pp) wzrósł za to odsetek gospodarstw domowych, dla których negatywne skutki restrykcji są nieco łagodniejsze. Podobnie jak w I fali badania, niemal 1/4 respondentów raczej nie odczuwa negatywnych skutków ograniczeń w swoim budżecie domowym.

Wykres 4. Czy w domowym budżecie odczuł/a Pan/i negatywne skutki ograniczeń? – porównanie

Zachowania konsumentow koronawirus

Źródło: Badanie własne

 


Komentarz ekspercki: Rafał Piszczek, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat


Rafał Piszczek, prezesOpinie Polaków o skutkach pandemii na ich finanse domowe zasadniczo nie zmieniły się pomiędzy kwietniem i majem. Zdecydowana większość odczuła pogorszenie w stosunku do sytuacji sprzed wprowadzenia ograniczeń, a tylko 3,6% uważa, że żyje im się lepiej niż przed pandemią. Jednak w ostatnich dniach maja Polacy nieco mnie dramatycznie ocenili wpływ restrykcji związanych z zagrożeniem pandemicznym na swoje życie osobiste i zawodowe. Wzrosła liczba respondentów, którzy uznają skutki za umiarkowanie dotkliwe. Można to interpretować na różne sposoby, na przykład uznając, że cześć uczestników badania szybko nauczyła się funkcjonować w zmieniających się warunkach.

 

Sondaż „Zachowania konsumentów podczas pandemii SARS-CoV-2” przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® 27 i 28 maja 2020 roku. Badanie zrealizowano metodą CAWI na grupie 1000 Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.

Realizacja badania:
2020.06.01

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Pełna wersja raportu:
Pobierz
Wielkość pliku: 333 KB

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

koronawirus

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz